Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 35 din 49

Asigurări de viață și tipuri de prime

Introducere în ştiinţa asigurărilor Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Protecția socială în comunitatea europeană

1. Introducere Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători, statul, salariaţi, fundaţii, biserica, sindicatele etc.), în vederea asigurării unui venit minim celor aflaţi în dificultate şi/sau prestarea unor servicii de natură... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza comparativă a Sectorului Național de Asigurări și a celui Românesc

Istoria asigurarilor in Romania, a inceput sa fie scrisa anterior anului 1871, prin manifestari ale protectiei pe baze mutuale, ce au aparut in Transilvania inca din secolul al XIV-lea. Deci în comparaţie cu piaţa asigurărilor din România cea moldovenească este relative tînără ,formîndu-se ca atare începînd cu anul... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Finanțarea Ocrotirii Sănătății

INTRODUCERE Pentru fiecare individ, ca şi pentru întreaga colectivitate, sănătatea reprezintă unul din cei mai importanţi factori care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea vieţii şi a activităţii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte sănătatea ca fiind „ o stare de completă bunăstare fizică, mentală,... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Dinamica și Impactul Asigurărilor asupra Economiei

În cela mai vechi timpuri, oamenii nu au descoperit nevoia de asigurare, considerând că erau protejaţi de familie sau de trib, unde mutualitatea, ca şi în asigurări, era o realitate. Acest lucru nu era adevărat pentru civilizaţiile antice ale Egiptului, Greciei, si Romei, în care individul se vedea expus la multe... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Contractul de asigurare - sumă asigurată, limitele de asigurare, încheierea și rezilierea contractului

1. Conceptul de asigurare Asigurarea constituie relatii economice, in forma baneasca, stabilite pe baze obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure intre asigurati si asiguratori si prin care se constituie si se utilizeaza, pe baze mutuale, fonduri banesti specifice.(de asigurare)... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări sociale de sănătate în România

Introducere in domeniul Asigurarilor Sociale de Sanatate In tara noastra, sistemul asigurarilor sociale de sanatate a fost introdus prin Legea nr.145/1997, renuntandu-se astfel la modelul de finantare de catre stat a sistemului sanitar si adoptandu-se sistemul sanitar bazat pe asigurari de sanatate, asa-numitul... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Pensii Private

TEME DE DISCU DISCUŢŢIEIE •CAZUL ROMÂNIEI DUPĂ ÎNCHEIEREA SUBSCRIERII LA PILONUL II DE PENSII •PLASAMENTELE ACTIVELOR FONDURILOR DE PENSII ADM.PRIVAT •ANALIZA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII ÎN INSTRUMENTE FINANCIARE –INDICATORI. PREVEDERI LEGISLATIVE •CALCULUL PENSIEI PRIVATE ÎN ROMÂNIA •ALTE PREVEDERI LEGISLATIVE... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Efectele și riscurile reasigurării

Cap.1 Asigurarea – reasigurarea. Scopurile reasigurarii Pentru a înţelege mai bine esenţa reasigurării, se impune o delimitare a acestei activităţi de cea de asigurări directe. În primul rând, un asigurător (companie de asigurări) poate încheia un contract de asigurare cu o persoană fizică sau persoană juridică (în... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări de Răspundere Civilă

ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 5.1. Necesitatea asigurărilor de răspundere civilă Instabilitatea şi incertitudinea care se manifestă în toate sferele vieţii economice, sociale, politice, religioase etc, impun, ca o necesitate stringentă, apelul la activitatea de asigurare ca soluţie de transfer al riscului de la... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Managementul asigurărilor sociale de sănănate

Introducere În România, primele forme ale asigurărilor sociale au luat fiinţă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, când, datorită apariţiei industriei în România, au apărut şi acte normative cu caracter general. Deoarece cetăţenii pot să ajungă în imposibilitatea de a mai munci şi,... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras Preview

Considerații generale privind necesitatea asigurărilor sociale pentru sănătate și importanța acestora

Caile prin care se pot realiza scopurile asigurarilor sociale pentru sanatate presupun efortul organizat al intregii societati. Asigurarile sociale pentru sanatate exista pentru protectia oamenilor si a sanatatii acestora, pentru promovarea si redobandirea sanatatii prin efortul organizat al societatii. Aceste... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări

1. CONCEPTUL DE "ASIGURARE" Şl MOMENTELE DE REFERINŢĂ ÎN EVOLUŢIA ACESTUIA Istoria atestă faptul că încă din timpuri străvechi, oamenii au fost preocupaţi de prevenirea şi mai ales de existenţa unor posibilităţi de a suporta în comun pagubele generate de producerea unor evenimente incerte, nedorite. Odată cu... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Norme Legislative Fiscale pentru Anul 2009

Norme legislative fiscale pentru anul 2009 Codul fiscal se modifica de la 1 ianuarie 2009: In Monitorul Oficial 480 din 30 iunie 2008 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Modificarile vor intra in vigoare de la data de 1... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea de viață - tipurile de asigurări de viață - asigurarea de viață de grup

Introducere Piaţa de asigurare reprezintă un cadru în care se desfăşoară operaţiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Aici se întâlnesc cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice şi juridice care doresc să încheie diferite tipuri de asigurări şi oferta de asigurare, ce vine din partea... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Piața românească de asigurări agricole

Asigurarile agricole joaca un rol semnificativ in stimularea investitiilor in agricultura si in stabilizarea veniturilor producatorilor agricoli. Astfel, reintroducerea subventiilor pentru primele de asigurari agricole poate constitui calea unei dezvoltari durabile atat a clasei de asigurari agricole, cat si a... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Preview

Produse ale Asigurărilor de Viață

1. Conceptul şi caracteristicile asigurǎrilor de viaţǎ 1.1 Ce este asigurarea de viaţǎ? Asigurarea de viaţă este un contract semnat între asigurator şi asigurat în favoarea unui beneficiar sau a mai multor beneficiari. Obiectul acestui contract este suma asigurată, care se stabilieşte de comun acord de ambele... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări de bunuri

Generalităţi privind asigurările de bunuri În ultimii ani, asigurărilor de bunuri li s-a acordat o atenţie din ce în ce mai mare, ocupând o pondere de aproximativ 30% din totalul primelor de asigurare, încasate de societăţile de asigurări de pe continentul nostru. Acest lucru a fost determinat de introducerea... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect de practică de specialitate - F.A.T.A. Asigurări

Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţia şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Indiferent cât de multă grijă acordăm evitării problemelor noastre, nu putem fi niciodată siguri că vom avea success.... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări Generale

Capitolul 1 CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE Ce este asigurarea? Care sunt unghiurile de vedere şi cum poate fi abordată? Ce condiţii trebuie întrunite să avem asigurare? Dacă are funcţii şi cum se manifestă? Există mai multe tipuri de asigurări? Aşadar capitolul de faţă, odată parcurs va aduce... citește mai departe

123 pagini Gratis Extras Preview

Allianz Țiriac

CAPITOLUL I CUNOASTEREA FIRMEI SI A SECTORULUI DE ACTIVITATE 1.1.ISTORIC.INFIINTARE Fondat în anul 1890, Allianz este astazi unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume. În anul 2004, la nivel consolidat, Grupul a realizat venituri totale de 96,9 miliarde de euro. Marca Allianz este reprezentata în... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Extras Preview

Normele metodologice ale asigurărilor

Introducere Modul de organizare şi conducere a activităţii de asigurare este determinat atât de acţiunea unor factori comuni şi altor domenii de activitate, cât şi a unor factori specifici care generează anumite particularităţi. Managementul în asigurări, ca de altfel în toate domeniile de activitate, urmăreşte... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări de Răspundere Civilă

1. Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de răspundere civilă Asigurările de răspundere civila constituie o altă ramură importantă şi de mare actualitate a asigurărilor. Asigurările de răspundere civilă sunt impuse de interesul economic şi social al întregii colectivităţi pentru apărarea avuţiei... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Politica de protecție a copilului în România

Politica de protectie a copilului in Romania Pentru a întelege mai bine prezentul si reformele care au loc în sistemul de protectie a copilului în România este important sa aruncam o privire în trecut pentru a realiza cum s-a ajuns la situatia de criza a copiilor institutionalizati de dinainte de 1990. Românii nu... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurări mixte pe viață

INTRODUCERE Necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă reiese din nevoia de protecţie a oamenilor. Pe lânga toate bunurile deţinute, viaţa şi sănătatea unui individ, integritatea lui fizică, capacitatea de muncă sunt bunurile cele mai de preţ si pot fi afectate de diferite evenimente nesigure viitoare, ducând... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Extras Preview