Toate documentele din domeniul Construcții - pagina 27 din 39

Proiectarea Instalațiilor de Ventilare într-o Clădire Administrativă

I. Introducere Condiţiile actuale de viaţă ale omului presupun mijloace eficiente artificiale pentru ameliorarea mediului aerian. În acest scop este folosită tehnica de ventilare. Factorii, acţiunea dăunătoare ale cărora sunt combătute, sânt: excesul de căldură, excesul vaporilor de apă – umiditatea, gazele şi... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sa se întocmească proiectul tehnic pentru un tronson de drum clasă tehnică IV, între punctele a și b ,pe un plan cu curbe de nivel

1. TEMA DE PROIECTARE Sa se intocmeasca proiectul tehnic pentru un tronson de drum clasa tehnica IV, intre punctele A si B ,pe un plan cu curbe de nivel, respectand urmatorii parametrii: -Viteza de proiectare 40 km/h -Parte carosabila 2x3m -Acostamente 2x1m -Panta transversala in aliniament 2% -Raza minima a... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Construcții civile an III

1. Numiti factori determinanti in conceptia si alcatuirea constructiilor Factorii determinanţi în concepţia şi alcătuirea construcţiilor - omul, cu cerinţele lui fiziologice şi igienice - temperatura - umiditatea - luminozitatea - nivelul sonor, etc. - activitatea umană (procese funcţionale şi tehnologice)... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Probleme Rezistența Materialelor

1. ENUNŢ Se consideră o bară dreaptă de arie constantă pe lungimea sa (rigiditate EI constantă) care este supusă la încovoiere simplă prin acţiunea a două sarcini cunoscute ca module, direcţii şi poziţie pe bară şi acţionând normal pe axa barei: - forţă concentrată P, - o sarcină uniform distribuită q Conform... citește mai departe

162 pagini 7 puncte Extras Preview

Mașini electrice

Construcia mainii de inducie cu inele Construcia mainii de inducie cu inele Semnifica ia nota iilor din figur: 1. Miez statoric 2. Înf urare statoric 3. Miez rotoric 4. Înf urarea rotoric 5. Carcas 6. Scut portlagr 7. Ax 8. Rulment 9. Tija cu perii 10. Legtura înf urare inele 11. Arc fixare... citește mai departe

149 pagini Gratis Extras Preview

Particularitățile și caracteristicile standardelor europene de evaluare

INTRODUCERE Activitatea de evaluare a căpătat în ultimile două decenii o importanţă tot mai mare pe plan internaţional, european şi naţional ca urmare a tendinţei de globalizare a pieţelor şi liberei circulaţii a capitalurilor pe întregul glob. În ultimii ani pe plan internaţional, dar mai ales european s-a... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Nituirea

1. Argument 1.1. Nituirea.Notiuni generale Asamblarile nedemontabile sunt asamblarile pentru a caror desfacere este necesara distrugerea partiala sau totala a organului de asamblare sau a pieselor componente. Aceste asamblari au ca avantaje: costurile scazute, simplitatea operatiilor tehnologice, forma... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Casă pe structură metalică

Tema proiectului “casa pe structura metalica”este structurata in IV capitole: Capitolul I –elemente de constructie metalice; 1.1 Stalpi metalici; 1.2 Plansee; 1.3 Avantajele constructiilor metalice. Capitolul II-2.1 Tehnologia de montaj a stalpilor metalici; 2.3 Tehnologia de montaj a elementelor de acoperis;... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Clădire administrativă

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza temei de proiectare emisa de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii si Instalatii. DATE GENERALE: Fisa tehnologica de executie intocmita ofera... citește mai departe

110 pagini 15 puncte Extras Preview

Swelling Soils or Rock

SWELLING SOILS are soils or soft bedrock that increase in volume as they get wet and shrink as they dry out. They are also commonly known as bentonite, expansive, or montmorillinitic soils. Characteristics Swelling soils contain a high percentage of certain kinds of clay particles that are capable of absorbing... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Regularizarea albiilor de râuri

Amenajări hidrotehnice s-au realizat încă din antichitate. Totuşi în Europa şi America de Nord, la începutul secolului XIX văile erau naturale. Existau deja inundaţii, mlaştinile numeroase adăposteau vectorii malariei etc. încât existau destule argumente pentru intervenţii umane majore de amenajarea teritoriului pe... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras

Clădiri

Construcţiile sunt destinate sã asigure oamenilor condiţiile necesare pentru desfãşurarea activitãţii lor materiale şi spirituale. Dezvoltarea unei societãţi, din punct de vedere economic şi social, se reflectã şi asupra nivelului tehnic al proiectãrii şi execuţiei construcţiilor. Construcţiile se executã dupã... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea Planului General al unei Întreprinderi Constructoare de Mașini

Proiectarea planului general al unei ]ntreprinderi constructoare de maşini 1. Programul anual de producţie al întreprinderii este prezentat în tabelul 1. 2. Pentru determinarea suprafeţei necesare a secţiei de turnătorie se va ţine seama de normele de consum de piese turnate ce se obţine pe un metru pătrat de... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia rutiera pe doua benzi de circulatie si circulatia pietonala pe doua trotuare de 1,5 m latime fiecare; 2. Podul dalat va trebui astfel proiectat incat sa aiba... citește mai departe

34 pagini 12 puncte Extras Preview

Calculul Puțurilor

PUŢURILE sunt construcţii verticale, tubulare cu o parte a suprafeţei permeabilă. Cu ajutorul lor se captează sau se introduce apa în pământ . Clasificare : a) După modul de construţie : - Puţuri perfecte care ajung până la patul acviferului şi captează apa pe toată grosimea stratului. - Puţuri imperfect care... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Topografie

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul măsurătorilor topografice Măsurarea şi reprezentarea pe plan a formei şi reliefului Pământului a constituit o preocupare pentru om din cele mai vechi timpuri. Pe măsură ce cunoştintele omului s-au amplificat, iar societatea a trecut pe trepte superioare de... citește mai departe

111 pagini Gratis Extras Preview

Mașini hidraulice

Reguli de bună convieţuire. Laboratorul este obligatoriu Partea 1- a aplicaţii cu nota la fiecare şedinţă. Partea 2- a măsurători cu prezenţă şi colocviu final Cursul: se face prezenţa conform regulamentelor. Nu exista partiale. Examenul Cu obligaţiile de la laborator îndeplinite se poate intra in examen.... citește mai departe

352 pagini Gratis Extras

Construcții

CURS I Elemente generale despre construcţii Rolul construcţiilor. Connstrucţiile au rolul de a crea condiţii necesare desfăşurării activităţilor oamenilor pentru crearea valorilor materiale şi spirituale, adăpostire şi odihnă, culturalizare, depozitare, desfacerea produselor necesare vieţii materiale şi... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Instalații de climatizare

A. TERMENI TEHNICI FOLOSITI IN CLIMATIZARE 1 HALOGENARE – procedeu chimic de inlocuire a atomilor de hidrogen dintr-o hidrocarbura cu atomi de Cl(clor),F(fluor),Br(brom),care sunt atomi de halogen.Scopul este ca transformarea din faza lichida in cea de gaz a fluidului sa se realizeze la T=ct. si P=ct. 2 FLUID... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Proiectul de Campanie pentru Construcția unui Sector de Drum Nou

1. TEMA PROIECTULUI Se cere să se întocmească proiectul de execuţie pentru un drum nou între punctele A şi B. Se cunosc următoarele date: - Clasa tehnică a drumului: V - Coeficientul de confort: K=20 - Categoria (destinaţia) drumului: drum de D. - Durata de exploatare a drumului: > 1 an - Viteza de... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Design a Roof Girder

1. CONCEIVING OF THE STRUCTURAL MODEL: - axis (centroidal) - connections - span (between the reactions) 2. GEOMETRICAL FEATURES 2.1. Longitudinal profile 2.2. Characteristic cros-sections 3. STRUCTURAL MODEL 3.1. In service: lc=Lr = 5.20m 3.2. During transport: Lt = Lr-0.5=5.20-0.5=4.7 m 3.3. To transfer:... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de situaţie al localităţii cu curbele de nivel - populaţia actuală n = 7800 + 100*n ; n – numărul de ordine din grupă - sporul natural de populaţie p = 0,003 - localitatea are... citește mai departe

48 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect lemn - acoperiș tip șarpantă pentru clădire de locuit

ENUNT PROIECT Sa se proiecteze acoperisul tip sarpanta din lemn pentru constructia cu forma in plan si dimensiunile date de urmatoarea schema: Constructia este amplasata in intravilan in localitatea Timisoara, jud. Timis, aflandu-se in zona „A” din pct de vedere al zonarii teritoriului la actiunea zapezii si... citește mai departe

11 pagini 9 puncte Extras Preview

Ingineria Organizării Șantierelor

Cap. 1. Metode de programarea producţiei (continuare) 1. Metoda drumului critic 1.1. Introducere Este o metodă de programare a execuţiei lucrărilor de construcţii, care se bazează pe teo-ria matematică a grafelor, modelând întreaga tehnologie de execuţie a obiectelor de con-strucţie cu ajutorul unui model... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras Preview

Proiect CCIA - casă

TEMA DE PROIECTARE Tema proiectului la disciplina de constructii: Se va intocmi proiectul unei cladiri de locuit amplasata in orasul Drobeta Turnu-Severin, Str. Mircea Cel Batran, numarul 22.. Datele functionale: Regimul de inaltime este P+1(parter + 1 etaj). Structura de rezistenta: Fundatii continue sub... citește mai departe

7 pagini 11 puncte Extras Preview