Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 154 din 253

Politică de coeziune

1. NECESITATEA EXISTENŢEI UNEI POLITICI DE COEZIUNE ECONOMICO-SOCIALĂ A U.E. UNIUNEA EUROPEANĂ a fost creată cu scopul de a se pune capăt războaielor sângeroase dintre ţările vecine, care au culminat cu cel de al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, ţările europene încep să se unească, din punct de vedere... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Diversificarea sortimentală și îmbunătățirea calității produselor - contabilitatea cheltuielilor

CAPITOLUL I: ~ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FIRMEI S.C. ZYA MODE IMPEX S.R.L.~ 1.1.~PREZENTAREA SOCIETATII~ SC.ZYA MODE IMPEX SRL a fost înregistrată la Registrul Comerţului din judeţul Gorj,având numărul de înregistrare J18/549/1997.Activitatea efectivă a fost începută la data de 01.12.1998,când a fost pusă în... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii conceptului de audit public nu poate fi disociată de prezentarea unor aspecte care vizează domeniul economiei publice - sector al economiei naţionale. Economia publică,... citește mai departe

80 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Impozitelor în Asigurarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 CONŢINUTUL ŞI ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE Economia modernă e caracterizată de fenomenul creşterii mai rapide a necesităţilor de resurse decât a posibilităţilor de procurare a acestora. Resursele au caracter limitat, in timp... citește mai departe

53 pagini 8 puncte Extras Preview

Studiu privind analiza principiilor contabile general acceptate - exemplificări

Introducere Principiile contabile sunt reguli sau directive care ajuta producătorii de informaţii contabile la măsurarea, clasificarea si prezentarea informaţiilor financiare. Totodată, ele constituie reguli foarte generale,care pot fi puse în aplicare în mai multe moduri ce dau naştere mai multor norme contabile.... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de specialitate - Școala de Arte Târgu Mureș

Capitolul I. Venituri bugetare 1. Prezentarea unităţi: Şcoala de Arte Tîrgu Mureş este continuatoarea Şcolii înfiinţate în anul 1908. Denumirea s-a schimbat de-a lungul vremii, astfel că în 1954 Conservatorul tîrgumureşan a primit denumirea de Şcoala Populară de Artă. În prezent conform HCM nr. 1720/1954... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea deciziei contabile pe baza calculației costurilor

Capitolul 1. Concepte.Definitii.Tipologia modelarii. In fata tendintei de globarizare, a fuziunii si achizitiilo, a invaziei internetului si intreprinderiile sunt oblicade sa inoveza in toate domeniile nu numai in cel tehnic. Pentru a raspunde acestui deziderat, cunostiintele atat din punct de vedere numeric dar... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza performanțelor financiare în baza situaților financiare anuale

1 .Importanța analizei financiare în procesul de management al întreprinderii Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de intervenții prin care se prevede, organizează și coordonează activitatea întreprinderii, considerată ca fiind un sistem complex socio-economic, dinamic și deschis , se iau decizii... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi furnizarea de informaţii privind activitatea economico-socială a organizaţiilor (întreprinderi, bănci, societăţi de asigurare, partide politice, fundaţii etc). Informaţiile... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Costurile întreprinderii - element de competitivitate în firmă

I. ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIŢII CONCURENŢIALE 1.1. Consideraţii generale cu privire la relaţia întreprindere – mediul ambiant Firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sa sub impactul condiţiilor concrete ale mediului său ambiant. Mediul ambiant reprezintă un ansamblu de factori eterogeni de natură... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitatea Firmei între Performanță și Profitabilitate

I. ÎNTREPRINDEREA ŞI ACTIVITATEA SA În sens economic, o întreprindere ca agent economic – indiferent de dimensiune, formă de proprietate şi organizare – produce bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă, scopul fiind obţinerea de profit. Întreprinderea este veriga organizatorică unde se desăvârşeşte fuziunea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Obiectul contabilității 3 - curs 4

Pasivele patrimoniale: B. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli Definiţie provizioane în general: datorii incerte dpdv al exigibilităţii sau al valorii; sunt determinate pe baza unor estimări contabile Criterii de recunoaştere: E are o obligaţie actuală generată de evenimente anterioare Există o... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Contabilitatea TVA la SC Persiana SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PERSIANA S.R.L. 1.1. Denumirea societati: Intreprinderea, respectiv societatea reprezinta o varietate de organizare. Scopul ei este productia, prestarea de servicii executarea de lucrari sau vanzarea de bunuri. Ea are o autonomie de decizie si isi incheie... citește mai departe

53 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică, preocupările pentru a reţine şi ordona datele şi informaţiile cu privire la gestiunea averii personale sau a celei publice născandu-se atunci când existenţa şi mişcarea... citește mai departe

88 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Legitimacy Theory în Hotel and Brewery Industries

No longer than four decades ago a new theory, that was requesting organisations to disclose, untraditionally, information about employees, products, community or environment, was taking the shape as the so called ‘legitimacy theory.’ The aim of this essay is to evaluate the impact of legitimacy theory on the annual... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991, modificata si republicata, defineste contabilitatea ca o activitate specializata in masurarea, evaluarea , cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras Preview

Proiect economic - analiză financiar economică

1. PREZANTARE SOCIETATE. 1.1 DATE GENERALE Denumirea sociala : S.C. xxxxxx SRL Forma juridica : Societate cu raspundere limitata Data constituirii : Societatea s-a infiintat la data de 20.08.2004 Nr. Inregistrare registru : J15/xxx/2004 Cod unic de inregistrare: vvvvvvvv, Atribut fiscal: RO Durata societatii... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor financiare, asupra cantităţii şi calităţii probelor de audit care trebuie obţinute şi asupra procedurilor de audit utilizate de auditori pentru obţinerea respectivelor probe... citește mai departe

15 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Stocurile

1. Stocurile - prezentare generala Stocurile au o importanta aparte in cadrul proceselor economice. Un stoc reprezinta o rezerva de produse economice ce este destinata vanzarii catre terti sau utilizarii acesteia in cadrul proceselor de prelucrare industriala. Stocurile pot fi de marfuri, de materii prime, de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu critic privind contabilitatea turismului internațional pe exemplul SC Euroturist ARL

Rezumat: Prezenta lucrare a fost astfel elaborată încât au fost reliefate particularităţile turismului internaţional, şi a celui intern, precum şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii. De altfel, trăsăturile specifice serviciilor turistice (personalizarea serviciilor, fluctuaţia sezonieră,... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Metoda pe comenzi aplicată la societatea SC Mobexim SRL

1. Prezentarea generală a metodei pe comenzi Metoda pe comenzi se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific acestui tip de producţie este că produsul finit se obţine prin asamblarea părţilor sale componente fabricate anterior în paralel, în diferite secţii sau ateliere ale... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

ARGUMENT Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi economico-juridice privind datorii şi drepturi de creanţă faţă de furnizori, clienţi, personal angajat, stat, asigurările sociale, unităţile din cadrul grupului, asociaţi, acţionari,... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate în aşa fel încât ele să corespundă unui anumit scop, de exemplu: un program de producţie realizat cu beneficii cât mai mari, cu cheltuieli cât mai mici sau într-un timp... citește mai departe

32 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Atestat Contabilitate - SC Fashion Wood SRL

ARGUMENT In acest proiect am aplicat toate cunostintele de contabilitate, finante si informatica de gestiune invatate pe parcursul celor patru ani de studiu. Intocmirea acestui proiect avand la baza realizarea unei monografii contabile la S.C. FASHION WOOD S.R.L. m-a ajutat sa-mi formez deprinderile in domeniul... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Extras Preview

Deciziile de Investiții

1. Definirea investiţiilor Investiţiile pot fi definite în funcţie de cele două sensuri ale acestei noţiuni în sens larg, respectiv în sens restrâns. În sens larg, investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor sau alocărilor de fonduri de la care se aşteaptă obţinerea de venituri viitoare. Cu alte cuvinte,... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview