Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 163 din 253

Proiectarea și Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil

1. Obiectivele sistemului informatic pentru managementul financiar – contabil Obiectivul fundamental al Sistemului Informatic pentru Managementul Financiar (SIMANF) constă în furnizarea de informaţii corecte, relevante şi în timp real la toate nivelele decizionale corespunzătoare sistemelor operante unde este... citește mai departe

34 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu privind Analiza Principiilor Contabile General Acceptate

Principiile contabile general admise sunt ipoteze si conventii contabile ce au aparut ca rezultat al observatiilor si experientelor practice. Aceste principii evolueaza in timp – unele se perfectioneaza, altele apar sau dispar. Principiile contabile moderne sunt expuse pentru prima data intr-un act normativ... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Metodologia Auditului Intern

Orice proces generic de audit, indiferent de obiectivul său, se va desfăşura şi va urmări procedurile generale de audit: Obţinerea unei înţelegeri a ariei de auditat; Evaluarea riscurilor şi realizarea planului de audit; Detalierea planului de audit; Verificarea preliminară a ariei de audit; Realizarea testelor... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras

Auditul și controlul sistemelor informaționale

INTRODUCERE Profesia de audit intern a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă de la începuturile ei şi până în prezent, evoluţia sa fiind marcată de câteva momente cruciale care au avut influenţe majore asupra acestei profesii, transformând-o într-una legitimă. În acest sens, adoptarea Standardelor de Audit Intern,... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras

SC Talisman Consult SRL

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA FIRMEI SC TALISMAN CONSULT SRL este o firma care are ca obiect principal de activitate consultanta fiscala si manageriala. Fima este constituita in anul 2005 si are un singur angajat , apare in evidentele fiscale ca fiind platitoare de TVA, si este incadrata in categoria... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate în turism

Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problematica gestiunii mişcărilor de valori economice autonomizate pe persoane fizice sau juridice. Structurile calitative folosite pentru a personifica această separare au fost, după caz, cele de avere, fonduri, patrimoniu şi... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Proiect de practică la SC Metalexportimport SA

Obiectul de activitate: 1. Operatiuni de export-import pentru; - Produse din domeniul industriei metalurgice, usoare, alimentare, electronice, electrotehnice, constructii de masini, chimice, lemnului, materiale de constructii; - Utilaje si piese de schimb pentru industria metalurgica; - Materii prime, inclusiv:... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea imobilizărilor corporale - SC Electrotimis SA

CAP. 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1.Conţinutul şi structura imobilizărilor corporale Imobilizările reprezintă „bunuri economice caracterizate prin aceea că au o durată de folosinţă mare în activitatea întreprinderii, participă la mai multe procese de exploatere şi îşi transmit treptat... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Cheltuielilor Întreprinderii

1. Abordari conceptuale privind cheltuielile Caracterizarea starii de performanta a intreprinderii presupune analiza a doua categorii de baza de indicatori: cheltuieli si venituri. Veniturile şi cheltuielile constituie elemente direct legate de măsurarea profitului. Recunoaşterea şi măsurarea veniturilor şi a... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Lucrare practică efectuată la SC Pinul SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII A.Date de identificare a agentului economic 1.Numele firmei: S.C Pinul S.R.L 2.Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:J17/1503/08.06.1994 3.Cod de inregistrare fiscala:5768442 4.Forma juridica de constituire:Potrivit prevederilor Legii 31/1990 a societatii... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Cadrul Conceptual privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare

Cadrul conceptual privind întocmirea si prezentarea situatiilor financiare Obtinerea unei imagini fidele reprezintă obiectivul de performantă al contabilitătii si implicit al documentelor oficiale în care aceasta este prezentată. Atingerea unui asemenea deziderat nu presupune întotdeauna focalizarea pe elemente de... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Mijloace bănești

Contabilitatea mijloacelor băneşti Contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie Contabilitatea mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională Clasificarea mijloacelor băneşti Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii. Mijloacele băneşti se clasifică: a) în... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras

Creanțe

Contabilitatea creanţelor Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la scadenţa stabilită prin condiţiile contractului, cambiei sau ale actelor normative. Creanţele întreprinderii se reflectă în contabilitate la valoarea lor nominală.... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

Contabilitatea datoriilor comerciale Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori, antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, serviciile de care a beneficiat şi avansurile primite; Datoriile comerciale se constată şi se contabilizează la valoarea nominală... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras

Contabilitatea Capitalului Propriu

Elementele capitalului propriu si conturile de evidenta Formarea capitalului statutar Marimea aporturilor la capitalul statutar este determinanta de actele de constituire Aporturile fondatorilor pot fi banesti (mijloace banesti) si nebanesti (bunuri aflate in circuitul civil, drepturi patriomiale) Aporturile... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Calcularea și Decontarea Impozitului pe Salarii

Argument Impozitele au aparut inca din sclavagism, fiind considerate primul element de finante publice, in masura in care statul a trecut la prelevarea, cu caracter obligatoriu, a unor venituri sau resurse private la dispozitia sa, in forma baneasca. Dupa unii autori originea impozitelor moderne se gaseste in... citește mai departe

72 pagini 8 puncte Extras Preview

Plan de Afaceri - F.E. Kittcev SRL

I.DATE DE IDENTIFICARE Numele firmei : F.E. KITTYCEV S.R.L. Număr de ordin în Registrul Comerţului : J40/27/09.01.2006 Sediu social: BUCURESTI, Sector 5, Soseaua Viilor, Nr.38 Telefon : 021/335.28.38 Fax : 021/316.09.68 Tipul activităţii principale şi codul CAEN: activitati de contabilitate, revizie contabila,... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Subiecte Posibile Examen

1. Precizati procesele semnificative generale de globalizare. - existenta tehnologiilor informatiei - comprimarea distantelor prin noile tehnologii - interconectarea si cresterea dependentelor reciproce - integrarea si cresterea pietelor financiare si comerciale - internationalizarea accentuata a productiei... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

IAS 10

Introducere Standardul international de contabilitate IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului a fost aprobat de consiliul IASC in martie 1999 si a intrat in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor cu incepere de la 1 ianuarie 2000. In partea de introducere a standardului se precizeaza... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR ŞI NOŢIUNILOR OPERANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 1.1 Capitalurile proprii 1.2 Capitaluri asimilate celor proprii, subvenţiile şi provizioanele 1.3 Capitaluri străine ( credite şi împrumuturi) 1.1 CAPITALURILE PROPRII Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza economico financiară a întreprinderii

Aceasta societate a fost constituita in anul 2004 . Denumirea este S.C RECIM GRUP SRL. CUI RO 16942632, J17/1838/2004, CAEN 4521 Are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata si are sediul in Galati ,str. Tecuci,nr.189,bloc N4 ,ap.8,sc1 , cu un capital social subscris si varsat de 10 000 RON... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Extras Preview

Inventarierea Patrimoniului

Capitolul I 1.SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL 1.1PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL Datele care se culeg din activitatea economica se transmit si se prelucreaza sunt concepute ca informatii. Aceste date pot fi date numerice:cifre si date special:simboluri,culori etc. Informatia reprezinta o... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe reflectarea în contabilitate a relaţiilor agenţilor economici cu statul, cu diverşi parteneri interni şi externi, cu personalul, cu băncile, cu acţionarii şi cu asociaţii... citește mai departe

48 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluearea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social in care activeaza, sa intre in relatii cu o multitudine de persoane fizice si juridice ( cunoscute sub denumirea de “terti”), cum sunt: clientii, personalul, organismele... citește mai departe

44 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Sistemului Informatic

1. DESCRIEREA SOCIETATII 1.1. SCURTA PREZENTARE A SC ZENTIVA SA S.C ZENTIVA S.A. Bucureşti a fost înfiinţata în 1962 ca Intreprinderea de Medicamente BUCUREŞTI (“IMB”), fiind specializata în fabricarea a trei produse:Vitamina C, Novalgina si Piramidon. Procesul de producţie a inceput în anul 1963 cu sinteza celor... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Extras Preview