Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 195 din 253

Monografie întreprindere - SC Sofia Design Company SRL

Analiza tabloului nevoi-resurse: Fondul de rulment reprezinta partea din capitalul perment utilizata pentru finantarea activelor circulante,impusa de diferentele dintre sumele de incasat si sumele de platit,precum si de decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante in lichiditati si durata... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Preview

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi concepte cheie. Una dintre definiţiile auditului, la care se face referire tot mai frecvent în literatura de specialitate, este cea publicată în 1973, în cadrul... citește mai departe

43 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil articulat. În Evul Mediu, dezvoltarea comerţului în orăşelele – state italiene a condus la apariţia unui sistem complex de evidenţă, şi anume contabilitatea în partidă... citește mai departe

67 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Creanțele Comerciale

Capitolul I Prezentarea teoretică a creanţelor comerciale Creanţele sunt elemente ale activului patrimonial, constituind mijloace economice sub forma activelor circulante în decontare (sunt sume de încasat pe termen scurt, în timp ce creanţele imobilizate se încasează pe termen mediu şi lung). Creanţele... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea imobilizărilor corporale

1. Scurt istoric O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care, in majoritatea lor, se consuma treptat. Elementele patrimoniale de aceasta natura sunt denumite... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiune - Sistem de Informare

Contabilitatea, ca instrument principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute trebuie să asigure: - înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atât pentru... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Raport de evaluare al societății SC Infopro SRL

I. CONTINUTUL SI PREZENTAREA RAPORTULUI EVALUARE: 1. Obiectul prezentei lucrari este evaluarea firmei SC. INFOPRO SRL. Firma analizata este lider în securizarea sistemelor informatice şi unul din cei mai importanţi producători şi furnizori de software pentru industrie şi administraţia publică. 2. Scopul evaluarii... citește mai departe

35 pagini 7 puncte Extras Preview

Practică salarii SC Secona SA

Denumirea societatii: SC Secona SA Anul infiintarii :1991 Forma juridica :societate pe actiuni ( SA ) Obiectul de activitate : Constructii de cladiri si lucrari de geniu ( codul CAEN 4521) Capital social :561757.50 lei divizat in 224703 actiuni nominative cu o valoare de 2,5 lei fiecare. Provenienta capitalului... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistemul Contabil din România

Sistemul contabil din Romania, conform cu directivele europene In conditiile actuale, cu toate progresele facute in domeniul calculatorelor electronice, ecomonia unei tari nu se poate lipsi de contabilitate. Ea ramane, pe mai departe, cea mai exacta forma de evidenta. Pana prezent nu s-a gasit, si nici in viitorul... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit. Creditele acordate de instituţiile de credit reprezintă creanţe asupra beneficiarilor, constituite pentru satisfacerea nevoilor temporare de finanţare a acestora. Sursele... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de Evaluare a Întreprinderii Bazate pe Goodwill

1. Noţiuni generale de evaluare a întreprinderii Evaluarea unei întreprinderi este o activitate deosebit de complexă, interdisciplinară, care presupune o anumită responsabilitate şi care vizează stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea avuţiei (bogaţiei) reale şi a potenţialului acesteia de a-şi mări... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Contul și Dubla Înregistrare

1. Definitia si necesitatea contului Contul este: (1) cea mai mica unitate de identificare specifica pentru clasarea si înregistrarea curenta a existentei si miscarii elementelor de patrimoniu; (2) procedeu de alegere a caracteristicilor cantitative, calitative, operationale sau valorice pentru identificarea,... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Componentele SCM

SCM-ul este procesul de planificare,implementare si control al procesului de distributie in timp ce satisface cerintele clientului pe cat de eficient este posibil.Procesul include toate functiile de logistica interna,distributie,serviciu clienti,sursa,proces de productie si departamentul de finante. Aceasta metoda... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Gestiune bugetară și controlul bugetar

Conducerea oricarei activitati necesita cunoasterea obiectivelor de atins si a resurselor necesare pentru indeplinirea respectivelor obiective. In Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nu se prevede explicit, printre obiectivele necesare pentru cunoasterea rezultatelor si furnizarea informatiilor... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza financiară pe baza bilanțului contabil

Pentru a putea identifica starea de echilibru la nivelul societăţii ANTIBIOTICE S.A. este necesară analiza patrimonială. În această analiză se încearcă evidenţierea raportului dintre activele şi pasivele pe termen lung şi scurt. 1. Analiza dinamicii elementelor din bilanţ Bilanţul financiar corespunzător... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Gestiunea Investițiilor în Strategia Financiară a Întreprinderii

Introducere Gestiunea investiţiilor reprezintă prin implicaţiile pe care acestea le produc în economia întreprinderii, unul dintre elementele de bază ale mecanismului financiar al acesteia. Investiţiile sunt esenţiale pentru politica de continuitate şi creştere a activităţii întreprinderii. Realizarea acestora... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect gestiunea financiară a întreprinderii Ceramica SA Iași

Prezentarea firmei „CERAMICA SA IASI” Societatea comerciala a fost infiintata in anul 1969, avand ca obiect de activitate fabricarea produselor ceramice pentru constructii. In anul 1973 prin unificare cu Fabrica de betoane armate s-a pus bazele intreprinderii de Materiale de Constructii Iasi, cu doua sectii :... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Extras Preview

Firewall și Criptare

Generalităţi/Definiţii Un paravan de protecţie poate ţine la distanţă traficul Internet cu intenţii rele, de exemplu hackerii, viermii şi anumite tipuri de viruşi, înainte ca aceştia să pună probleme sistemului. În plus, un paravan de protecţie poate evita participarea computerului la un atac împotriva altora,... citește mai departe

25 pagini 5 puncte Extras

Practică de informatică

Programul CIEL CONTABILITATE se bazeaza pe tehnologie SQL, include Registrul de Casa in lei si valuta, contine un Generator de Rapoarte performant si are baza de date comuna cu cea a programului CIEL Gestiune Comerciala CIEL CONTABILITATE asigura o gestiune completa a contabilitatii. Programul este actualizat... citește mai departe

50 pagini 8 puncte Extras Preview

Costul calității, planificarea calității - fundamente

Pe mãsura ce organizatiile se strãduiesc sã sporeascã performantele in actualul mediu competitiv ele uitã adesea sã reuneascã douã activitati importante, privind planificarea strategicã si planificarea calitatii. Acest lucru este realizat datoritã lipsei puterii de întelegere a relatiei cauza - efect între... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Trezoreria Întreprinderii

Conceptul de sistem este deosebit de vast, general şi cuprinzător. În lucrarea sa, “Unitatea lumii şi integrarea ştiinţelor sau integronica”, A. Restian sintetizează o serie de definiţii date unui sistem, dintre care cele mai importante sunt : Un ansamblu de elemente aflate în interacţiune (Ludwig von Bartalanffy)... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Extras Preview

Manipularea performanțelor întreprinderii prin inginerii contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate creativă şi constituind subiectul unei literaturi bogate în ultimii 20 de ani. În decursul timpului, contabilitatea a fost tratată şi ca o artă: „arta de a falsifica/truca... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Politică de dividende

‘Politica de dividend este controversata. Multe motive neplauzibile sunt oferite pentru a explica de ce politica de dividend poate fi importanta si multe afirmatii despre politica de dividend sunt economic ilogice. Chiar si in aceste conditii, in lumea reala a finantelor firmei, identificarea celei mai potrivite... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Modul de întocmire și prezentare a raportului privind rezultatul financiar

Introducere Rapoartеlе finanсiarе rеprеzintă un sistеm rеglеmеntat dе indiсatori finanсiari generalizatori сarе caracterizează situaţia patrimonială şi finanсiară a intrеprindеrii şi rezultatele aсtivităţii есonomiсе a aсеstеia obţinutе în сursul pеrioadei dе gestiune rеspесtivе. Rapoartеlе sе întoсmеsс prin... citește mai departe

47 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview