Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 202 din 253

IAS 23 - Costurile Îndatorării

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 23 – „Capitalizarea costurilor îndatorarii”, care a fost aprobat de Consiliu in martie 1984. Pe parcurs acest standard a suferit unele modificari astfel încât Standardul revizuit intra în vigoare la 1 ianuarie 1995. Obiectiv Acest standard are... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Viticulture si vinificatia în Republica Moldova au devenit o ramura agroindustnala de mare important economica, sociala si ecologica. Fund extinsa numai pe cca 7,4 % din suprafata terenului agncol al tarn, viticulture asigura cca 1/3 din... citește mai departe

157 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Contabile Comparate

Aspecte generale privind grupurile de societati si conturile consolidate " Aspecte generale privind grupurile de societati si conturile consolidate Grupul de societati reprezinta ansamblul constituit din doua sau mai multe societati, fiecare cu propria personalitate juridica, dar care sunt supuse unei directii... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea la Primăria Denta

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.1. ROLUL SI IMPORTANTA REFORMEI ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA În vederea armonizarii legislatiei interne cu legislatia existenta în tarile Uniunii Europene, Parlamentul României a adoptat legea organica în materie, care a intrat în vigoare la... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni ca nu se apleaca asupra practicii, în timp ce practicienii nu “vad” mai încolo de domeniul lor de competenta, chiar daca ei sunt si experti. În ceea ce priveste... citește mai departe

70 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Caiet practică la SC Electrificare CFR SA Iași

Rezumat introductiv Sucursala Iasi a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. a fost înfiintata în anul 2004, principalul actionar este statul si are ca obiect principal de activitate montarea, exploatarea, întretinerea si repararea instalatiilor de electrificare apartinând Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A. În... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Caiet de practică în domeniul întreprindere - compartiment finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al întreprinderii S.C. Mega Design SRL am avut ocazia sa aflu despre organizarea si activitatile efectuate de acesta. Cu ajutorul Hotarârii de Guvern nr. 1283 din 13 august 2004 am... citește mai departe

21 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate managerială - SC Teraplast SA

Societatea comerciala Teraplast SA este situata în Cluj Napoca ,pe strada Romana ,nr 17 ,jud Cluj si este o persoana juridica româna, inregistrata la Registrul Comertului Nr J12/3380/1992,cod fiscal R 255055 ,fiind organizata potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale , in societate pe actiuni si... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Extras Preview

Sectoare instituționale

Unitatea institutionala este un centru elementar de decizie economica caracterizata prin unicitate de comportament, cu autonomie de decizie în exercitarea functiei principale si care dispune de o contabilitate completa. O unitate institutionala are autonomie de decizie atunci când: - are drept de decizie asupra... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul conturilor naționale - componentă a sistemului informațional al activității de previzionare

1. Obiectul sistemului conturilor nationale Sistemul conturilor sau contabilitatii nationale (SCN) este un sistem de evidenta si analiza macroeconomica utilizat în statistica tarilor cu economie de piata, în statisticile O.N.U. si ale altor organisme internationale. Aparitia sa a fost impusa de necesitatea... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview

Taxa pe Valoarea Adăugată

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE DESPRE TVA În cadrul programului de reforma initiat de Guvern privind trecerea la economia de piata, o importanta deosebita o are reforma fiscala care prin pârghiile specifice contribuie la stimularea întregului proces de restructurare economico-sociala. În cadrul reformei fiscale... citește mai departe

14 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Bilanțul contabil

OBIECTUL CONTABILITATII Prima definitie a contabilitatii a fost formulate in 1494, de italianul Luca Paciolo. El analizeaza contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii ce apartine unui negustor, precum si toate afacerile acestuia in ordinea in care au avut... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

SC Fidelio SA

Profilul activitatii al SC FIDELIO SA îl constituie obtinerea si comercializarea prin magazinele proprii cu amanuntul a produselor fabricate Nr. crt. Denumirea postului Sume Nr. crt. Denumirea postului Sume 1. Cheltuieli de constituire 800 1. Capital subscris nevarsat 8.000 2. Constructii 25.000... citește mai departe

100 pagini 8 puncte Extras Preview

Lucrări practice la disciplina contabilitate

Bilant initial al SC DANILUX SRL Profilul actvitatii societatii comerciale îl constituie comercializarea cu ridicata a produselor alimentare Nr. crt. Denumirea postului Sume Nr. crt. Denumirea postului Sume 1. Cheltuieli de dezvoltare 3.000.000 1. Capital subscris nevarsat 114.000.000 2. Fond... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

IAS 12

Neconcordantele existente, în diferite sisteme contabile, între rezultatul fiscal si cel contabil au generat diferente semnificative referitoare la contabilizarea impozitului pe profit. Pâna-n prezent sunt cunoscute si utilizate doua metode de contabilizare a impozitului pe profit si anume: a) metoda impozitului... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

IAS 37

Aplicarea principiului prudentei genereaza diverse implicatii fiscale, regasite uneori sub forma cheltuielilor care se înregistreaza pentru determinarea deprecierilor sau riscurilor probabile care diminueaza rezultatul si implicit impozitul pe profit. În plus, asimetria specifica prudentei determina neadaugarea la... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE APLICABILITATE SI CONCEPTE CHEIE Acest standard recomanda modul de contabilizare si prezentare de catre angajatori a beneficiilor angajatilor. lAS 19 se aplica tuturor... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale economiei si orientarea lor temporara în desfasurarea de activitati economice eficiente. Prin activitatea desfasurata de banci, de colectare de resurse financiare... citește mai departe

139 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Marcarea electronică

Marcajele pentru infractori nu sunt mai mari decat un ceas de mana. Insa ele nu pot fi inlaturate fara alertarea autoritatii de monitorizare. In unele tari ele sunt folosite pentru a controla infractorii minori, permitandu-le sa lucreze si sa traiasca liberi in comunitate. Infractiunea este in crestere, dar... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitatea Operațiunilor prin Casă

ASPECTE PRIVIND ISTORIA BANILOR SI A CIRCULATIEI MONETARE PE TERITORIUL ROMÂNIEI\aPrimele forme de schimb monetar pe actualul teritoriu al tarii noastre apar la sfârsitul epocii bronzului. Drahma de la Istros (cca. 480 î.Hr.) este cea mai veche emisiune monetara din spatiul românesc. Sistemul monetar geto-dac... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza Indicatori Economici și Analiza SWOT - SC Contor Group SA

Cap. 1 Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Profilul firmei Numele companiei: SC CONTOR GROUP S.A. ACTIONARI PROCENT NR. CAPITAL DETINUT ACTIUNI SOCIAL (%) (lei) Waterhouse S.R.L. 63,94 104.196 1.041.960 Contor Caracioni GMBH 36,036 58.729 587.290 Tavaszi Lorand Zoltan 0,012 20 200 Constantinescu... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Operațiilor

CAPITOLUL I CEREREA DE INFORMATII CONTABILE Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile lor Realitatea social-economica si culturala a fiecarei tari determina o ierarhie de prioritati în rândul utilizatorilor informatiilor contabile. Se poate aprecia faptul ca recunoasterea utilizatorului... citește mai departe

72 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Salariilor

Capitolul I : 1. Prezentarea entitatii economice, modul de constituire si functionare ; etapele constiuirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Societatea comerciala PRINTMAN S.R.L. este persoana juridica cu capital integral romanesc, care a fost infiintata in data 02.03.2000, in baza legii 31/1990... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Conținutul și structura cheltuielilor

CONTINUTUL SI STRUCTURA CHELTUIELILOR 1. PREZENTARE GENERALA Procesul de productie si desfacere a bunurilor materiale, de executare a lucrarilor si prestarea de servicii necesita utilizarea factorilor de productie, respectiv consumarea acestora. Consumul si platile, privind factorii de productie, efectuate de... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea decontărilor cu terții - SC Confecția SA Târgu-Jiu

1. PREZENTAREA GENERALA A SC CONFECTIA SA 1.1 Scurt istoric al societatii SC CONFECTIA SA, Tg.-Jiu a luat fiinta in baza Hotararii Guvernului nr. 1272/08.12.1990 prin preluarea integrala a patrimoniului Intreprinderii de Confectii, Tg.-Jiu. Intreprinderea de Confectii a luat fiinta la 4 noiembrie 1940, ca urmare... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview