Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 203 din 253

Consolidarea conturilor - MarcoGroup

Marco Group este un grup international axat pe industrie si pe investitii cu un centru pentru investitii stabilit în Olanda, si un centru pentru management si servicii stabilit in Elvetia. Marco Group se concentreaza in special pe industria de aluminiu si pe sectorul energetic (electricitate si gaz natural).... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras

Contabilitatea Obiectelor de Mică Valoare și Scurtă Durată

Pentru desfasurarea activitatii de profil întreprinderea se asigura cu o buna parte de obiecte de mica valoare si scurta durata ca: inventar gospodaresc, salopete, instrumente, etc. Conform SNC-2, Stocuri de marfuri si materiale, obiectele de mica valoare si scurta durata sînt active, valoarea unitara a carora... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

1. Notiunea de mijloace fixe, tipurile si criteriile acestora La mijloacele fixe se refera bunurile materiale, care sunt folosite pe parcursul mai multor cicluri de productie, mentinându-si forma naturala, si care îsi reporteaza valoarea asupra produsului nou-creat în mod esalonat (treptat) prin intermediul uzurii... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Prezentarea unei Firme

I. PREZENTARE SC AMILUX SRL Denumirea societatii: SC AmiLUX SRL Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata Natura capitalului: privat Numarul de înmatriculare la ORC: J 12/455/1999 CUI: R 11656958 Sediul: com.Floresti, sat Luna de Sus, ferma 9, hala 5, jud.Cluj Tipul activitatii... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Standardul internațional de contabilitate 33 - rezultatul pe acțiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepand de la 1 ianuarie 1998. In 1999, paragraful 45 a fost modificat cu scopul de a inlocui trimiterile la IAS 10, evenimente... citește mai departe

16 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Activității de Producție și Comercializare a Agentului Economic

ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU ÎNTRE INDICATORII VALORICI INDICATORII VALORICI a) Cifra de afaceri (CA) def conform ctb b) Productia obtinuta destinata livrarii (Qf)-productia obtinuta destinata livrarii mai este cunoscut si sub denumirea de productia marfa fabricata Qf = Vpf + Vle + Vsp Vpf = Qv + (Sf –... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Proiect firmă - SC Everest Auto SRL

ARGUMENT Evidenta contabila Contabilitatea dobânzilor privind disponibilitatile banesti si dobânzile privind creditele de trezorerie se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi: - Cont 5121 cont curent la banci în lei - Cont 5191 credite bancare pe termen scurt - Cont 5198 dobânzi aferente creditelor bancare pe... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Extras Preview

Lucrare aplicativă la contabilitate de gestiune efectuată la SC Construct SA

1. DATE GENERALE ALE SOCIETATII Societatea comerciala Construct S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Societatea este constituita in baza Legii 31/1990 privind constituirea societatilor comerciale cu capital integral privat si are ca obiect de activitate fabricarea de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Capitalurile Întreprinderii

CAPITALURILE ÎNTREPRINDERII 2.1 Interpretarea financiara a bilantului contabil A. Activul bilantier 1. Activele imobilizate ale unei societati comerciale au o functionalitate extinsa pe mai multi ani, sub aspect financiar fiind o cheltuiala recuperabila pe mai multe exercitii. Activele imobilizate cuprind... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Aspecte Conexe privind Rezultatul Întreprinderii

12.1. Activitatea curenta si activitatea extraordinara Rezultatele financiare sintetizeaza eficienta cu care s-a desfasurat întreaga activitate economica a întreprinderii. Rezultatele financiare se calculeaza de regula la sfârsitul exercitiului financiar pe baza diferentei între venituri si cheltuieli.... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Standardele Internaționale de Contabilitate

Standardul International de Contabilitate nr. 1 (IAS 1) – Prezentarea situatiilor financiare A. Obiectiv Obiectivul acestui standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, atât cu situatiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele... citește mai departe

161 pagini Gratis Extras Preview

Comparație între bilanțul din România și cel din Germania

CONTABILITATEA SI SITUATIILE FINANCIARE: Totalitatea institutiilor, societatilor si persoanelor juridice sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiaaa si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii fiecarei firme, societati, persoane... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza Activității de Producție și Comercializare

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONSIDERATII GENERALE: Produtia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea activitatii oricarui agent economic, calea de multiplicare a averii patrimoniale a societatii. Activitatea economica a unei societati comerciale, a unei întreprinderi... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Practică finanțe bănci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 1.1. Istoric. Obiect de activitate Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE ADRIANSRL s-a infiintat in anul 1982, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Sediul societatii este in orasul Buhusi, str Nicolae Balcescu nr 6, judetul... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele scrieri legate de contabilitate sau cu legatura in privinta contabilitatii. Aparitia acestor lucrari a fost accelerata de : - activitatea creatoare de valoare - dezvoltarea... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Situațiile Financiare

Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si tranzactiilor efectuate de o întreprindere. Acestea prezinta, de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor încredintate conducerii întreprinderilor. Obiectivul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Piața de capital

I. CE ESTE PIATA DE CAPITAL ? 1. DEFINIRE Piata de capital=ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se realizeaza transferul fondurilor de la cei care au surplus de capital (investitori) catre cei care au nevoie de capital (emitenti, investitori), cu ajutorul unor instrumente specifice (valori mobiliare) si... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme informationale care sa fundamenteze deciziile ce se adopta cu informatii rapide si complexe. Componenta de baza a sistemului informational economic, contabilitatea... citește mai departe

74 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Investițiile în Industria Mobilei și Evaluarea Acestora

CAPITOLUL IV Investitiile în industria mobilei si evaluarea acestora 4.1. Investitiile si decizia de investitie 4.1.1. Procesul decizional privind investitiile Existenta unei firme, desfasurarea activitatii într-un anumit domeniu, dezvoltarea si diversificarea activitatii au un numitor comun: activele... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa creasca, chiar daca actorii favorizati au fost în special tarile dezvoltate. La dezvoltarea fara precedent a comertului international se adauga un context monetar uneori... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz - SC Relaxa SA Mizil

ARGUMENT În decursul timpului, impozitele directe au fost asezate si încasate în functie de nivelul de dezvoltare al fortelor de productie, fiind stabilite pe diferite bunuri materiale, diverse activitati, pe venituri sau pe avere. Impozitele directe constituie cea mai veche forma de impunere. În prima parte a... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de specialitate

PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE 1.1 Obiectul de activitate si forma juridica S.C PRACTIC S.A a luat fiinta la 11/02/1999 având numar de înregistrare la Registrul Comertului J40/5260/1999 . Are ca obiect de activitate comercializarea de produse electrocasnice si este platitoare de taxa pe valoarea adaugata .... citește mai departe

34 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem informatic pentru evidența personalului și calculul salariilor

Societatea Elsa S.A. este societate pe actiuni al carei obiectiv de activitate este productia de panificatie si produse de patiserie. Ea a fost infiintata in 2000 in baza legii 31/1990 privind activitatea societatilor comerciale in Romania. Este o firma cunoscuta pe piata produselor de acest gen din Bucuresti, dar... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

IAS 10 - evenimente ulterioare datei bilanțului

Acest IAS inlocuieste IAS 10 “ Evenimente ulterioare datei bilantului”, revizuit in 1999 si a inceput sa fie aplicat de la 1.01.2005. IAS 10 revizuit are ca principala modificare: arata ca daca o entitate declara dividende ulterior datei bilantului, atunci entitatea nu va recunoaste acele dividende ca datorii la... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Aspecte Generale privind Contabilitatea Patrimoniului Instituțiilor Publice

1.1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice Potrivit Ordinului M.F.P. nr. 1917/2005, institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune. Raspunderea pentru organizarea si conducerea... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Preview