Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 211 din 253

Contabilitate Curs Nr1

70% examen + 30% seminar : prezenta si activitate 10% aplicatii rez. 10% referate + lucrare 10% Mihai Ristea si colectiv  Contabilitatea intreprinderii  , Ed. Margaritar , 2001 Mihai Ristea si colectivul  Contabilitatea intreprinderii  , Ed. Lucman , 2002 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 94 /2001... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ si multiplele functii în activitatea economica, financiara si sociala are o istorie proprie, ale carei începuturi sunt greu de delimitat datorita... citește mai departe

53 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare contabila 1.1. Clasificarile contabile – origine si mize Contabilitatea prezinta diferente semnificative de la o tara la alta, fie ca avem în vedere modul în care aceasta... citește mai departe

377 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de Afaceri - SC Icim Arad SA

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎNTREPRINDERII 1. Numele firmei: S.C. „I.C.I.M. ARAD” S.A. 2. Sediul social: Str. L. Blaga, Nr. 24, Arad, Tel. 0257/285312. 3. Numar de înregistrare - numar si data înregistrarii la Registrul Comertului: J02/63/1991; - codul fiscal: R2541473. 4. Forma juridica de constituire -... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Norme Profesionale ale Auditului Intern

acestei modalitati practice de aplicare: adoptarii cartei de audit intern.Prezenta MPA are drept scop trecerea în revista a tuturor punctelor ce trebuie examinate înainte de adoptarea unei carte ci recomandarea luarii în considerare a unui ansamblu de elemente. Respectarea modalitatilor practice de aplicare este... citește mai departe

136 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată

Urmînd acesti pasi vom observa ca va aparea o caseta ?>ABC?;5=85  , unde înregistram OMVSD intrat .În antetul casetei tastam ?>41>@, dupa care se deschide Obiectu de evidenta ’ OMVSD, alegem riglele , tastînd pe rigle se deschide o caseta 2548B5 :>;8G5AB20 unde indicam cantitatea de OMVSD intrata si o alta... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Sticurilor

LUCRARE DE SEMINAR NR.3 Tema: ANALIZA STOCURILOR Probleme de urmarit: a) Analiza dinamicii si structurii stocurilor finale (Sf ) b) Analiza stocurilor medii ( S ): "Analiza stocului mediu de marfuri pe sectoare si pe total activitate; "Analiza duratei medii de rotatie a stocului mediu. c) Analiza stocurilor... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Scurtă sinteză asupra controlului fiscal în România

I. REPERE ISTORICE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR SI FISCAL IN ROMANIA Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat intotdeauna un sistem de control ale carui principale obiective au vizat, in cele mai multe cazuri, activitatea de urmarire si de realizare a obligatiilor financiare ale cetatenilor fata de... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere

BILANTUL CONTABIL Structurile calitative folosite pentru modelarea situatiei patrimoniului sunt cele de activ si pasiv Ele se explica si definesc simultan prin prisma ecomnomicului, juriticului si financiarului. Din punct de vedere juridic activul, prin compozitia lui grupeaza elementele in bunuri reale si... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Stocurile Private ca Active Circulante

Capitolul 1: Stocurile privite ca active circulante 1.1:Delimitari privind stocurile Stocurile reprezinta, dupa caz, bunurile materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vândute în situatia în care au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare, precum si... citește mai departe

51 pagini 7 puncte Extras Preview

Practică contabilitate - SC ICRTI SA Iași

FISA INFORMATIVA A SOCIETATII Societatea comerciala SC ICRTI SA Iasi cu sediul in B-dul Poitiers nr.14, din municipiul Iasi, este persoana juridica romana si dispune de o larga autonomie, cu drepturi de decizie corespunzaroare ce decurg din legislatia in vigoare cu privire la organizarea si functionarea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Prestațiile în Sistem Lhon

1. ASPECTE GENERALE NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. LEGISLATIE ÎN VIGOARE Lhon-ul reprezinta o activitate de prestare de servicii, în baza unui contract commercial încheiat cu un partener, care pune la dispozitia prestatorului materiile prime (eventual materialele auxiliare sau semifabricatele) ce trebuie... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Serviciile de Leasing

ASPECTE GENERALE NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. LEGISLATIE ÎN VIGOARE Leasingul este o expresie a tehnicilor moderne de finantare prin care clientul beneficiaza de un bun, plata facându-se esalonat pe perioada contractului de leasing, ratele platite fiind deductibile în functie de tipul contractului de leasing.... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Preview

ERP - concept, implementare și prezentare sistem la Primăria Municipiului București

1. Definitie si scopul ERP Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezinta un complex de module (aplicatie modulara) software prin intermediul carora se obtine integrarea tuturor informatiilor disponibile intr-o organizatie, cu scopul optimizarii resusrselor disponibile ale acesteia. Scopul ERP este... citește mai departe

14 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Auditarea sistemelor informatice

Auditul sistemelor informatice se compune din trei etape majore: 1). Strangerea de informatii 2). Evaluarea propriu-zisa/proceduri de control 3). Raportarea 1). Strangerea de informatii Informatiile obtinute trebuie sa fie cat mai complete si reale deoarece ele vor sta la baza tuturor activitatilor... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

Bazele contabilității - categorii de mijloace și resurse

Categorii de mijloace si resurse Mijloacele reprezinta patrimoniul entitatii vazut ca existenta concreta, fizica. Într-o abordare mai recenta, prin mijloace (sau active) se înteleg bunuri, drepturi sau valori controlate de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Politici și opțiuni contabile - curs 5

Exemple de aplicare a rationamentului profesional 1) Cazul standardului IAS 17 „Contracte de locatie”-clasificarea contractelor de locatie Clasificarea contractelor de leasing este o problema dificila, pentru ca substanta economica a acestora este uneori neclara. Încadrarea eronata a unui contract de leasing... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Politici și opțiuni contabile - curs 3

2. Schimbari de estimari contabile Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfasurarea activitatii, multe elemente ale situatiilor financiare nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate pe baza celor mai recente informatii credibile avute la dispozitie. O estimare poate sa fie schimbata daca... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Politici și opțiuni contabile - curs 2

Politici contabile si estimari contabile 1. Definirea politicilor si estimarilor contabile Standardele internationale de raportare financiara stabilesc politici contabile care conduc la informatii financiare relevante si credibile privind tranzactiile si alte evenimente la care acestea se aplica. Bazele de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea relațiilor cu salariații și cu asigurările sociale

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A UNITATII 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII COMERCIALE „SAMUS MEX” S.A. DEJ Prelucrarea lemnului este o îndeletnicire traditionala în tara noastra, care dupa 1960 a capatat o amploare deosebita prin dezvoltarea ramurii, atât prin marimea volumului de productie cât si prin... citește mai departe

61 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrare de practică - SC Spera SH SRL

1.PREZENTAREA ENTITATII PATRIMONIALE: - particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice; - prezentarea sistemului informativ-contabil; - principalii indicatori economico-financiari; - sistemul de gestiune a stocurilor; S.C. SPERA S.H. S.R.L. DEJ s-a constituit ca persoana juridica româna sub... citește mai departe

35 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect practică - SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I: PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala SPERA SH IMPEX SRL cu sediul în Dej, strada Marasesti nr. 9 Bloc F2 Ap.41 s-a constituit în anul 1994, având codul unic de înregistrare R5869595. Firma a fost înregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J12/1901/1994. Asociatul unic este Marian... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Evidența operativă

SISTEMUL INFORMATIONAL ECONOMIC Satisfacerea nevoilor zilnice ale omului se realizeaza prin intermediul factorilor materiali (alimente, îmbracaminte, locuinte etc.) si spirituali. Factorii materiali cuprind bunurile (alimente, îmbracaminte, locuinte etc.) si serviciile (transportul calatorilor, repararea bunurilor,... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview