Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 228 din 253

Active Fixe Corporale

DEF: Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - au valoarea de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului - au o durata normala de utilizare mai mare de un an Contabilitatea... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta in baza Legii nr.15/1990 privind organizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si... citește mai departe

67 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitatea Altor Capitaluri Proprii Atestat

Capitolul I Prezentarea S.C Mara S.A. Botosani 1. Prezentarea unitatii, constituire capital social, obiect de activitate S.C. Mara S.R.L. este persoana juridica româna, fiind înregistrata în Registrul Camerei de Comert si industrie Botosani, sub numarul j07/809/2007 si are unic administrator pe domnul... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Monografie contabilă

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.1997: ACTIV -suma- PASIV -suma- Cheltuieli de constituire 500 Capital social 35000 Alte imobile necorporale 1000 Rezerve 15000 Terenuri 5000 Fonduri(112) 8000 Cladiri 25000 Subventii pentru investintii 5500 Masini,... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Evaluare

1.DEFINITIA, NECESITATEA SI ESENTA EVALUARII Intr- o lume supusa legilor pietei unde totul se cumpara si se vinde intr-un ritm rapid, evaluarea intreprinderii constituie un act frecvent in viata economica contemporana; acccentuarea liberalismului economic insotit de privatiziuni multiplica numarul... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Extras Preview

Risc Audit

CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND RISCUL DE AUDIT In analiza procesului de audit evaluarea riscului ocupa un loc deosebit de important.Dupa unii autori, evaluarea riscului de audit ar trebui sa costituie preocuparea centrala a auditorului.Pe scurt, riscul de audit ar putea fi definit ca riscul pe care un auditor... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea mărfurilor și a ambalajelor

ARGUMENT TEMA PROIECTULUI PE CARE AM ALES-O ESTE CONTA-BILITATEA MARFURIILOR SI AMBALAJELOR.IN CADRUL ACESTUI PROIECT COMBIN TEORIA ACUMULATA PE PARCURSUL A III ANI DE LICEU SI PRACTICA PE CARE AM APLICAT-O IN MAGAZINUL IN CARE LUCREZ. IN CAPITOLUL I ESTE PREZENTAREA FIRMEIS.C. EURO-VIT S.R.L.,UN SCURT... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Documente justificative contabile un prieten al realității

OBIECTIVE 1. Considerarea documentelor justificative drept avocat al partilor. 2. Ilustrarea câtorva motive de reconsiderare a rolului informational al documentelor justificative. 3. Prezentarea unor conditii de fond si forma aferente documentelor justificative. 4. Continut si circuit al câtorva documente... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea creanțelor întreprinderii

IMPOZITUL PE PROFIT Conceptul de impozit Impozitul  este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivitatii (in cazul nostru capitalul) si platita in bani. El constituie o sursa a finantarii cheltuielilor de interes general al statului... citește mai departe

47 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Scurtă incursiune în istoria contabilității

OBIECTIVE 1. Interdependenta între evolutia contabilitatii si dezvoltarea activitatilor economice. 2. Marturii ale evolutiei contabilitatii. 3. Partida dubla si rolul acesteia. 4. Luca Pacioli  promotor al partidei duble. 5. Pionieri ai contabilitatii românesti. Patrunderea ta cititorule în fascinanta lume... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Din categoria capitalurilor proprii ale unei institutii publice fac parte: fondurile, rezultatul patrimonial ( economic ), rezultatul reportat si rezervele din reevaluare. Fondurile institutiei publice Fondurile sunt elemente de capital propriu ale institutiei publice, care arata dreptul statului sau al unitatilor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea Veniturilor

Potrivit normelor nationale, veniturile reprezinta sume realizate pe parcursul unui exercitiu, chiar daca acestea au fost încasate sau nu. Ca si cheltuielile, veniturile sunt evidentiate în contabilitate în concordanta cu principiul contabilitatii de angajamente. Conform contabilitatii de angajamente efectele... citește mai departe

12 pagini 9 puncte Extras Preview

Stocurile

Principalele tipuri de stocuri detinute de o întreprindere sunt destinate utilizarii în productie sau destinate vânzarii, fie în acelasi stadiu în care au fost procurate, fie dupa ce au suferit o prelucrare. Cele mai reprezentative stocuri sunt marfurile, ambalajele, materiile prime, produsele finite, productia în... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Indicatori de Eficiență

Evaluarea proiectului de investitii reprezinta o activitate distincta în procesul de pregatire, de elaborare a oricarei decizii de investitii, indiferent de anvergura proiectelor. Ea este destinata sa asigure fundamentarea tehnico-economica si financiara a deciziilor de investitii, sa puna în evidenta eficienta... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiu de caz - țesături

CREDIT FURNIZOR CREDIT BANCAR Estimarea costurilor anuale Tabele Bilant Fond de Rulment necesar PRODUSUL: TESATURI FIBRE TEXTILE mii $ a) Investitii fixe  total 7200 Terenuri 300 Cladiri 1575 Echipamente 4500 Cheltuieli de prim dotare 450 Alte echipamente 4050 Mijloace de transport1 825 b) Fond de... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitatea Veniturilor

Venitul reprezinta fluxul brut de beneficii economice primite de o societate în cursul activitatilor obisnuite,atunci când acest flux se materializeaza în cresteri ale capitalului propriu. Veniturile reprezinta operatii economice care afecteaza patrimoniul societatii fie prin marimea activului(încasari cu numerar... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Extras Preview

Bazele Contabilității

CAPITOLUL I - Notiuni introductive privind contabilitatea întreprinderii 1.1. Originile si evolutia contabilitatii În evolutia sa de la practica la teorie stiintifica, contabilitatea a parcurs un drum care se pierde în negura timpului. Astfel, scrierile francofone, privind istoria contabilitatii, prezinta urmele... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Prezentarea societății Abrasco SRL

Începutul actualei societati "ABRASCO’’ s-a produs în 1994. Cu o dotare tehnica modesta, aceasta firma lucra în domeniul constructiilor cu participare la realizarea unor lucrari de anvergura pentru fabrici de ciment, fabrici de zahar, combinate de industrializare a lemnului, prestari servicii în domeniul agricol dar... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Monografie contabilă

Societatea comerciala Electrics este o societate cu raspundere limitata infintata la data de 07.03.1998. Conform contractului de societate societatea are un unic asociat Cristian Dragos. Societatea are ca profil de activitate comercializarea cu amanuntul a Produselor electronice ,electrocasnice si produse IT.... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza financiară a firmei

CAP I. PREZENTAREA FIRMEI S.C. ARABESQUE S.R.L. GALATI a luat fiinta in anul 1994 si este inregistrata la ORC sub nr. J17/666/1994, avand sediul firmei in Galati, str. Timisului nt.1. Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta comertul cu ridicata al materialelor de constructie si articole de... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Extras Preview

Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași

INTRODUCERE PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul Bucuresti, bd. general Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, exercitand si atributii de serviciu public... citește mai departe

77 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Treptele contabilității

A doua treapta a metodei contabilitatii : Sistemul de calcul contabil digrafic Este foarte dificil sau chiar imposibil întocmirea unui bilant dupa fiecare operatiune deoarece, în unitatile patrimoniale, pot avea loc foarte multe operatii economice într-o zi. Daca se întocmesc bilanturi succesive, atunci putem... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Bazele contabilității

CURS 2 In practica contabila se delimiteaza notiunea de bilant ca expresie a dublei reprezentari a marimii si structurii patrimoniului. Exista doua tipuri de bilant : - bilant orizontal ; - bilant vertical. Ecuatia de echilibru care sta la baza bilantului orizontal are urmatoarea forma : Active patrimoniale =... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Concepții de organizare a contabilității manageriale

1. Conceptii de organizare a contabilitatii manageriale Datorita complexitatii fenomenelor si proceselor economice, dar si a evolutiei procesului decizional, s-au dezvoltat patru conceptii de organizare a contabilitatii manageriale: - contabilitatea manageriala in partida simpla; - contabilitatea manageriala... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații practice la contabilitate financiară

Aplicatii practice la disciplina Contabilitate financiara 1. Se constituie o societate comerciala cu raspundere limitata cu un capital social subscris de 10.000 lei, varsat la banca integral înainte de înmatricularea societatii la Registrul Comertului. 2. Se constituie o societate comerciala în nume colectiv cu... citește mai departe

0 pagini Gratis Extras Preview