Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 235 din 253

Contabilitatea lichidării societăților comerciale

comerciale parcurge doua faze distincte: dizolvare si lichidare. Încetarea existentei unei societati comerciale reclama realizarea unor operatii care sa aiba drept rezultat nu numai încetarea personalitatii juridice, ci si lichidarea patrimoniului societatii. Dizolvarea Cauzele care duc la dizolvarea societatilor... citește mai departe

24 pagini 11 puncte Extras Preview

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990, republicata (art. 238 - 251) si modificata prin legea 441/2006. Conform ultimelor reglementari în vigoare, Fuziunea este operatiunea prin care: a) una sau mai multe... citește mai departe

24 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si fixa. Societatea lucreza in parteneriat cu Orange Romania si incheie contracte de telefonie mobila in numele acesteia pe langa obiectul sau de activitate principal.... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Extras Preview

Seminar Audit

Riscurile în audit Auditorul trebuie sa utilizeze rationamentul profesional la evaluarea riscului de audit si la stabilirea procedurilor de audit, pentru a se asigura ca riscul este redus pâna la un nivel acceptabil de redus. Riscul de audit este de maxim 10%. Riscul de audit reprezinta riscul ca auditorul sa... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura economica, pentru reflectarea “întreprinderii în termeni financiari”1 la sfârsitul exercitiului se utilizeaza diverse acceptiuni: bilant contabil, documente contabile... citește mai departe

212 pagini 10 puncte Extras Preview

Capitalul întreprinderii

Din punct de vedere financiar-contabil capitalurile detinute de agentii economici reprezinta componente ale pasivului patrimonial destinat a finanta de o maniera durabila activul patrimonial. Pe considerentul ca ele se afla la dispozitia agentilor economici pe o perioada mai mare de timp, de regula mai mare de un... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea Salariilor

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor salariale si sociale",astfel sa evidentiez o parte din marea cunostiinta de informatii primite de-a lungul celor trei ani privind contabilitatea. Consider ca alcatuirea acestei lucrari de... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea mărfurilor

Organizarea contabilitatii marfurilor este influentata de mai multi factori. Un prim factor îl reprezinta forma circulatiei : cu ridicata (en gross) sau cu amanuntul (en detail). În cazul circulatiei marfurilor en-gros, vânzarea se face pe baza de documente, încasarea urmând a se realiza ulterior, prin virament, si,... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea Materiilor Prime

5.3 Contabilitatea activelor circulante materiale 5.3.1 Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar Pentru organizarea contabilit[ii stocurilor se folosesc urm[toarele conturi: - 301 ,,Materii prime“ - 302 ,,Materiale consumabile“. - 303... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate Financiară

1.1. STRUCTURA GENERALA A DATORIILOR SI A CREANTELOR Decontarile cu tertii cuprind toate datoriile si creantele fata de terti, a caror durata nu depaseste de regula, un an. Tertii reprezinta persoanele fizice si juridice cu care societatea intra în relatii economice, pe parcursul desfasurarii activitatii.... citește mai departe

147 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu personalitate juridica in subordinea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Botosani.” Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu... citește mai departe

36 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Transportul Internațional

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT 1.1. Importata economico-sociala a activitatii de transport Obiectul activitatii de transport presupune deplasarea în spatiu a bunurilor, marfurilor si persoanelor de catre un transportator, activitate care este o madalitate de înfaptuire a intereselor de natura... citește mai departe

83 pagini 9 puncte Extras Preview

Sisteme Contabile Comparate

1.1. Reconsiderari istorice În general, pentru a ilustra prestigiul social sau gradul de „stiintificitate” cu care opereaza o profesie sau o disciplina stiintifica, se începe cu istoria sa. De aceea, consideram ca o incursiune în istoria contabilitatii ne ajuta sa-i întelegem mai bine statutul actual, atât ca forma... citește mai departe

237 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Calculația costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de factori de productie, a impus gasirea de noi metode si tehnici de cuantificare, masurare si control a acestor consumatori, în vederea compararii lor cu efectele produse si... citește mai departe

30 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Regimul TVA

2.2. Regimul T.V.A. în comertul exterior Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat si care este colectat conform prevederilor titlului VI din Codul fiscal al României. Operatiunile care se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata sunt denumite... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate

CURS 1. CONSTITUIREA SI MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL AL UNEI SOCIETATI Principii generale de organizare a contabilitatii operatiunilor de capital Pentru infiintarea unei societati comerciale e necesara inregistrarea actelor juridice care au incidente financiare precum si a operatiunilor respective. I... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Proiectare a Sistemelor Contabile

Proiectarea sistemelor informationale I.1 Managementul afacerii si tehnologia informatiei Metoda reprezinta un mod de cercetare, de cunoastere si de transformare a realitatii obiective; procedeu folosit în scopul cunoasterii unui obiect sau al obtinerii unui rezultat. Ea reprezinta un mod organizat, sistematic, de... citește mai departe

83 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Caiet de practică - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11108/29.12.1995, si are CUI 725822, atribut fiscal R. Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, il constituie tinerea evidentei contabile pentru societati... citește mai departe

24 pagini 10 puncte Extras Preview

Impozit pe Profit

IMPOZITUL PE PROFIT CAPITOLUL I Impozitul pe profit – impozit direct ,scurta prezentare: Impozitul pe profit, unul din cele mai importante impozite directe reglementate de Codul fiscal roman, are o sfera de cuprindere din ce in ce mai larga la nivel de contribuabili. Statul roman imbunatateste an de an... citește mai departe

24 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrare de practică - SC Efect One SRL

1. PREZENTAREA GENERALA 1.1 Functionarea societatii Societatea comerciala EFECT ONE este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Bucuresti, sector 3 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/785/2003,CUI 258456 atribut fiscal R. Sediul social al societatii este in Bucuresti, Bl,L119 BIS, Sc. A,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Monografia firmei SC Flora SA

Monografia contabila la ‘SC FLORA SA’ 1. Prezentarea unitatii patrimoniale ‘SC FLORA SA’ reprezinta o societate de producere si comercializare a produselor de panificatie. Cu o vechime in campul muncii de mai bine de 15 ani entitatea este pozitionata in cartierul Marasti, str. Dorobantilor nr. 1 , jud Cluj.... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Sistemul informațional contabil al stocurilor fabricate

Capitolul I : ASPECTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 1.1. Delimitari si structuri privind stocurile, productia in curs de executie si produsele Stocurile sunt bunuri sau servicii ce apartin activelor circulante materiale prezente in ciclul de exploatare... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiză contabilă

Situatia a societatii comerciale SC AMALGAM SRL la data de 1.12.2006 este: 2131 Echipamente tehnologice 60000 u.m. 2813 Amortizarea echipamentelor 5000 u.m. 345 Produse finite 3000 u.m. 512 Conturi curente la banci 12000 u.m. 101 Capital social 58000 u.m. 401 Furnizori 3000 u.m. 4423 TVA de plata 9000 u.m.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview