Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 25 din 253

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 1.1.Noţiuni generale Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei societăţi comerciale, pentru că aşa cum se menţionează expres în art.228 alin.1 din Legea nr.31/1990, dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. În... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evidența contabilă la o societate

1. Descriere societate S.C. Servicii Comunale Gherghesti S.R.L. a luat fiinţă în anul 2012 având sediul în Sat Gherghesti,Comuna Gherghesti, judeţul Vaslui funcţionând în baza statutului şi a certificatului de înmatriculare eliberat de Camera de Comerţ Vaslui sub numărul J37/7331/2012 cu contul... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor pe care le reprezintă,... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiune financiară a companiei

GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI Gestiunea finaciară poate fi definită ca un ansamblu de activităţi care concură la realizarea şi ajustarea fluxului financiar şi a fondurilor precum şi la buna administrare a resurselor financiare ale firmei. În plan analitic, gestiunea financiară poate fi definită ca o funcţie a... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Evaluarea Entității

CAPITOLUL I CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR 1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare recunoaşte următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea imobiliară, proprietatea mobiliară (bunuri mobile), întreprinderi... citește mai departe

149 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modelarea Performanțelor Întreprinderii prin Inginerii Contabile Referitoare la Reevaluarea Imobilizărilor Corporale

Odată cu armonizarea sistemului contabil românesc la Directivele contabile europene, elaborarea și fundamentarea politicilor contabile de către fiecare companie devine un aspect important în vederea asigurării premiselor obținerii unor informații contabile și a unor situații financiare credibile și de calitate.... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza Sistemului Contabil Aplicat în Belgia

Prezentarea generală a țării Belgia este situată în nord-vestul Europei, cu o deschidere de 67 km la Marea Nordului și este una dintre cele mai prospere țări ale lumii. Localizată în Europa de Vest are ca vecini: Germania, Olanda, Luxemburg și Franța. Belgia ocupă un teritoriu de 30.528 km2 și are o populație de... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Practică contabilitate - constituire SC

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL 1.1.PREZENTAREA FIRMEI: Societatea SC DEBITARE SRL a luat fiinta la 15.02.2002. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J24/73/2002. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA, avind Codul Unic de Inregistrare... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri, cele mai multe dintre organizaţiile de succes începând în acest mod, chiar dacă ulterior şi-au diversificat opţiunile. De altfel, pentru organizaţiile neguvemamentale, acest... citește mai departe

139 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă, după caz, bunurile materiale, lucrări, şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia în care au starea de marfă sau... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras Preview

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul relaţiilor cu personalul şi structura drepturilor şi datoriilor sale. 1.3 Cadrul legal privind salariile, reţinerile din salarii şi contribuţiile societãţii. 1.4... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Calculu și analiza costurilor prn metoda direct costing la SC Perla Covasnei SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. PERLA COVASNEI S.A. 1.1. Informatii generale, scurt istoric si obiectul de activitate Denumirea: S.C.PERLA COVASNEI S.A. Forma juridica: Societate pe actiuni Societatea comerciala denumita PERLA COVASNEI S.A. s-a infiintat in anul 1991, sub regimul juridic de societate... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Extras Preview

Curs analiza financiară - valoarea adăugată

1. Merkmalen Die Wertschöpfung ist jener Betrag, der den zugekauften Sach-und Dienstleistungen(vorleistungen) im betriebliche Produktionsprozess hinzugefügt wird. In der Wertschöpfung kommt der Einsatz der Produktivkräfte zum Ausdruck. Sie stellt der Wertzuwachs dar, der durch den Veredelungsprozess im... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR ŞI A ALTOR DREPTURI DE PERSONAL. 1.1. Prezentarea temei În contextul societăţii actuale, caracterizată printr-o explozie informaţională fără precedent în istoria... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Deprecierea Activelor Fixe

INTRODUCERE Contabilitatea din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea armonizării cu normele europene şi internaţionale. Drumul parcurs este o legătură continuă între practică şi teorie, în cadrul căruia experienţa din practică a fost cea care a anticipat şi modelat teoria şi metoda contabilităţii.... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe patru capitole, în care am prezentat bilanţul conform diferitelor referenţiale contabile şi analiza poziţiei financiare. Primul capitol evidenţiază prezentarea informaţiei... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte prejudecăţile primitive, ruinează autoritatea, cu alte cuvinte, în masura în care eliberează, rafinează, umanizează. „ ( Thomas Mann,Muntele Vrajit) Cercetarea... citește mai departe

78 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România

CAP 1 INTRODUCERE Contextul juridic al existenței grupurilor de societăți presupune o analiză a textelor legislative în vigoare, luându-se în considerare ipotezele construite de acestea pentru formarea structurii de grup. Din punct de vedere juridic, dificultățile legate de operațiunea de consolidare a conturilor... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Audit Financiar

AUDIT = exprimarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. A AUDIA =a asculta o informatie provenita de la cineva,trece prin filtrul... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Raport de practică - Trans Bitum SRL

CAP. I Descrierea societatii SC Trans Bitum SRL 1.1. Scurt istoric Societatea S.C TRANS BITUM S.R.L s-a înființat la 21.09.1999, având codul unic de identificare RO 12144298, numar de ordine in Registrul Comertului: J31/158/1999, cod unic de inregistrare 12144298. Începând cu 01.11.1999 a devenit firmă... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Utilizarea Managementului Riscului de Piață în Activitatea Bancară

I. Introducere Criza financiară extinsă prin mijloace specifice de contaminare, cu efectele sale de domino asupra economiei reale, a atras atenţia asupra deficienţelor structurale şi “sclerozelor” instituţionale ale pieţelor financiare internaţionale. Deasemenea, o dată cu liberalizarea excesivă şi gestionarea... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile: - iniţierea auditului: P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de independenţă, P03 – Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern; - colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04; - analiza riscurilor P05; -... citește mai departe

86 pagini 11 puncte Extras Preview

Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare

Introducere Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din economie și dirijării lor în scopul desfășurării normale a activității social-economice. Consider că sistemul bancar este o componentă de bază a sistemului... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Manual de Politici și Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici și proceduri contabile. Actul constitutiv al societății Mesar S.R.L. cuprinde datele de identificare ale entității, dintre care amintim: denumirea societății, sediul... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raportările Financiare ale Entităților Economice

Capitolul 1. Prezentarea societăţii comerciale CAR Învăţământ Braşov IFN reprezintă o uniune a salariaţilor dintr-un anumit sector de activitate, sau chiar a salariaţilor unei anumite intreprinderi. În ziua de astăzi, casele de ajutor reciproc şi-au deschis porţile şi către salariaţii care nu fac parte din grupul... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview