Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2071
Mărime: 15.10KB (arhivat)
Publicat de: Nicolae A.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Obiectul studiului (cu explicitarea titlului şi situarea temei în contextul proiectului) şi scopul urmărit

Sistemele Informaţionale Geografice (Geographical Information System - GIS) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea contemporană, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în foarte multe activităţi practice. GIS-ul este de fapt un sistem care are mai multe componente de tip informaţional raportate la coordonate geografice. Introducerea, stocarea, manipularea şi analiza componentelor se face cu ajutorul calculatorului; rezultatul constă în primul rând în vizualizarea unor informaţii complexe referenţiate spaţial faţă de coordonatele geografice reale, iar în al doilea rând în posibilitatea efectuării unor analize şi corelaţii de mare complexitate, imposibil de realizat eficient cu tehnicile clasice. Tehnicile GIS permit combinarea de informaţii de diferite tipuri (cifre, imagini, hărţi etc.), componente hardware şi software, toate aflate sub directa coordonare şi determinare a componentei umane (Wadsworth, Treweek, Geographical Information Systems for Ecology, Longman Publ. House, 1999).

Simplificând, există doar două motive de bază care susţin utilizarea tehnicilor GIS (Wadsworth, Treweek, 1999):

-acestea permit atingerea unor obiective într-o manieră categoric mai bună (mai precisă, mai complexă etc.) decât tehnicile clasice;

-nu există o altă metodă practică de atingere a obiectivelor respective.

Dezastrele naturale sunt prin natura lor fenomene complexe atât în ceea ce priveşte cauzele, cât şi efectele. Alunecările de teren, de exemplu, au drept cauze factori naturali multipli (caracteristicile substratului- rocă, vegetaţie, pantă etc.-, vegetaţia, regimul precipitaţiilor), dar şi factori antropici (trepidaţii provocate, amplasarea defectuoasă a construcţiilor etc.). Cutremurele de pământ au consecinţe profunde şi asupra tuturor componentelor mediului geografic. La rândul lor, inundaţiile catastrofale sunt un dezastru (hazard) naturale cu consecinţe grave în planul pierderilor materiale şi al deceselor. Cauzele acestora sunt mai ales de natură hidro-meteorologică, însă trebuie luată în considerare şi intervenţia antropică adeseori nefastă (de pildă, îndiguirea neraţională conduce la amplificarea viiturilor în aval). Exemplele pot continua în acelaşi sens pentru toate dezastrele naturale.

Trebuie subliniat că din punct de vedere statistic, deceniul 1991-2000 a fost marcat de o creştere pe plan mondial a frecvenţei şi intensităţii de manifestare a dezastrelor naturale. Una din cauzele invocate este incontestabila încălzire climatică globală (deceniul amintit a fost cel mai cald al mileniului al II-lea), generatoare a unui input sporit de energie pentru toate procesele terestre.

În acest context, odată definită problematica actuală a dezastrelor naturale, se impune identificarea unor metode care să permită simultan:

-îmbunătăţirea prognozelor privind locul, momentul şi caracterisiticile fenomenelor naturale ce pot căpăta caracter de dezastru;

-realizarea de scenarii privind strategiile de adoptat în momentul declanşării dezastrului (“real-time action”);

-adoptarea unor strategii aplicabile după dezastru, în vederea diminuării pagubelor şi revenirii la normal.

Obiectivul fundamental al acestui studiu se concentrează asupra realizării unui sistem informaţional geografic care să integreze toate informaţiile, toate tipurile de date, necesare managementul dezastrelor naturale, de la prognoză până la măsurile post-factum. Este asigurată astfel rezolvarea în bune condiţii a “impasului” enunţat în paragraful anterior.

Preview document

Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică - Pagina 1
Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică - Pagina 2
Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică - Pagina 3
Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică - Pagina 4
Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică - Pagina 5
Sisteme informaționale geografice în Administrația Publică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Sisteme informationale geografice in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv,...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Te-ar putea interesa și

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Implementarea E-Guvernării în Uniunea Europeană

CAP. I. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ I. 1. Societatea informaţională, egalitate şi dezvoltare Fiinţa umană este facută să...

Managementul administrativ în contextul informatizării administrației publice

Capitolul .I. Administraţia publică în contextul noilor tehnologii I.1.Administraţia publică şi contextul societăţii informaţionale şi a...

Conceptul de dezvoltare durabilă

1. Semnificatia conceptului de dezvoltare durabila Conceptul a aparut in momentul in care discutiile privind mediul inconjurator ocupau locul...

Conținutul și Dinamica Politicilor de Mediu

Politica de mediu poate fi definită ca un ansamblu coerent de măsuri şi mijloace prin care se urmăreşte conservarea capacităţii de suport a...

Sistemul Informatic Geografic

Sistemul Informatic Geografic Tehnologia sistemelor informationale geografice (GIS) este o tehnologie încontinua dezvoltare, un instrument...

Sistemul Informatic AEL la GSI Petrol

SCURT ISTORIC Situat în curbura sudica a Carpatilor , municipiul Câmpina îşi înscrie prezenta în acest spatiu geografic înca din anul 1697 . Aşa...

Ai nevoie de altceva?