Achiziții Publice

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1250
Mărime: 8.63KB (arhivat)
Publicat de: Livia Nica
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matin Aura

Extras din curs

Este AUTORITATE CONTRACTANTĂ:

a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism de drept public (altul decât cele de la a) cu personalitate juridică, care a fost ânfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter commercial sau industrial şi care se află cel puţin într-una dintre situaţiile:

- este finanţat, în majoritate de către o autoritate contractantă (aşa cum e definită la a) sau de către un alt organism de drept public

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante

- în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante de la a) şi b)

d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară uma sau mai multe dintre activităţile (apă, energie, transport, poştă), atunci când acestea atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

e) oricare alt subiect de drept, altul decât cele prevăzute anterior, care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile (apă, energie, transport, poştă), în baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie accorduri-cadru destinate respectivelor activităţi.

ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ:

- persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute de actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante (aşa cum e definită la a, b, c), adică:

(- deţin majoritatea capitalului subscris, - deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală, - pot numi în componenţa consiliului de4 administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia)

CONCEPTE

1. ACCEPTAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE:

- actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare

2. ACORD-CADRU

- înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuie într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul, şi după caz, cantităţile avute în vedere.

3. CANDIDAT

- orice operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv

4. CANDIDATURĂ

- documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv.

5. CONCURENT

- orocare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii

Preview document

Achiziții Publice - Pagina 1
Achiziții Publice - Pagina 2
Achiziții Publice - Pagina 3
Achiziții Publice - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Sistemul de Achiziții Publice din România

CAPITOLUL 1. Sistemul şi tipurile de autoritate care analizează achiziţiile publice Introducere Procedurile de analizare a achiziţiilor publice...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Procedura încheierii contractului de achiziții publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP.I NOŢIUNI GENERALE Administraţia publică are ca fundament de existenţă, aşa cum subliniază Liviu Giurgiu “organizarea aplicării şi executarea...

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății...

Ai nevoie de altceva?