Piețe de Capital

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 17 fișiere: pdf, ppt
Pagini : 426 în total
Cuvinte : 22462
Mărime: 5.75MB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Peter
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ

1.1. Definire. Structură. Funcţii

1.2. Istoric şi evoluţie

1.3. Piaţa de capital din România

1.1. Definire. Structură. Funcţii

În funcţie de obiectul tranzacţiilor, schimburile comerciale s-au structurat în două mari pieţe:

piaţa mărfurilor;

piaţa valorilor sau piaţa financiară.

Piaţa financiară este locul de întâlnire al deţinătorilor de capitaluri disponibile din economie cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru derularea diverselor activităţi.

Motivele celor care apelează la piaţa de capital pot fi extrem de variate.

În funcţie de termenul de scadenţă, piaţa financiară are două componente:

piaţa monetară şi valutară, a transferurilor pe termen scurt;

piaţa de capital, de asigurări şi cea imobiliară, a transferurilor pe termen mediu şi lung;

Piaţa monetară are ca operatori băncile comerciale, banca centrală, guvernul, autorităţile locale, societăţile de asigurare, alte instituţii financiare, întreprinderile, societăţile comerciale, persoanele fizice iar ca instrumente principale cambiile, certificatele de depozit, biletele de trezorerie, cecurile,bonurile de tezaur, depozitele la vedere şi la termen.

Piaţa monetară cuprinde piaţa interbancară şi piaţa creditului.

Monetariştii consideră că între piaţa monetară şi piaţa valutară există o relaţie de interdependenţă şi că pieţele monetare funcţionează şi ca pieţe valutare. Indiferent de încadrarea ei, piaţa valutară permite conversia capitalului dintr-o monedă în alta.

Piaţa de capital asigură întâlnirea ofertei de capitaluri cu cererea de capitaluri pe termen mediu şi lung.

Operatori pe piaţa de capital sunt administraţiile centrale şi locale, agenţii economici, investitorii individuali şi instituţionali. Instrumentele pieţei de capital sunt: acţiunile, obligaţiunile, produsele financiare derivate.

Piaţa ipotecară are în vedere transferurile pe termen mediu şi lung de economii în schimbul valorilor mobiliare care atestă dreptul de creanţă asupra acestor economii.

Pe piaţa asigurărilor se derulează operaţiuni pe termen mediu şi lung al căror suport material îl constituie poliţele de asigurare.

Conform concepţiei anglo-saxone, piaţa financiară se poate clasifica în :

piaţa monetară

piaţa de capital

piaţa asigurărilor.

Piaţa financiară din România, inspirată după modelul anglo-saxon, a adoptat principiul separaţiei obligatorii dintre piaţa monetară şi cea de capital.

Definim piaţa de capital ca emisiunea şi tranzacţionarea titlurilor de valoare pe termen mediu şi lung. Ea mai poate fi definită formal ca „loc de întâlnire” a vânzătorilor şi cumpărătorilor de instrumente financiare.

Piaţa de capital este formată, la rândul său, din două componente distincte: piaţa primară şi piaţa secundară.

Piaţa primară reprezintă prima plasare a valorilor mobiliare pentru atragerea capitalurilor disponibile, atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa internaţională.

Pe piaţa primară, emitentul original obţine bani cash, iar cumpărătorii intră în posesia valorilor mobiliare care nu existau anterior.

Emitentul trebuie să stabilească natura juridică şi preţul de vânzare a instrumentului financiar emis în funcţie de necesităţile de finanţare.

Piaţa secundară este piaţa pe care valorile mobiliare îşi schimbă deţinătorii, prin vânzare-cumpărare, fără ca emitentul să mai încaseze vreo sumă de bani din această operaţiune. Ea este condiţionată de existenţa pieţei primare.

Piaţa secundară este segmentul mai mobil al pieţei de capital, prin care se realizează o evaluare permanentă a titlurilor financiare cotate la bursă.

Obiectivele pieţei secundare sunt : protecţia investitorilor , lichiditatea pieţei şi stabilitatea cursului.

Între piaţa primară de capital şi piaţa secundară de capital există o strânsă interdependenţă, deşi ele au funcţii specifice.

Piaţa secundară de capital este reprezentată în principal de bursa de valori dar cuprinde şi piaţa extrabursieră (OTC), care prelucrează de fapt automat tranzacţiile încheiate (NASDAQ – S.U.A., RASDAQ – România).

Bursa de valori are o localizare fizică – o clădire distinctă pe care o ocupă şi în care există spaţii special amenajate pentru încheierea tranzacţiilor.

Preview document

Piețe de Capital - Pagina 1
Piețe de Capital - Pagina 2
Piețe de Capital - Pagina 3
Piețe de Capital - Pagina 4
Piețe de Capital - Pagina 5
Piețe de Capital - Pagina 6
Piețe de Capital - Pagina 7
Piețe de Capital - Pagina 8
Piețe de Capital - Pagina 9
Piețe de Capital - Pagina 10
Piețe de Capital - Pagina 11
Piețe de Capital - Pagina 12
Piețe de Capital - Pagina 13
Piețe de Capital - Pagina 14
Piețe de Capital - Pagina 15
Piețe de Capital - Pagina 16
Piețe de Capital - Pagina 17
Piețe de Capital - Pagina 18
Piețe de Capital - Pagina 19
Piețe de Capital - Pagina 20
Piețe de Capital - Pagina 21
Piețe de Capital - Pagina 22
Piețe de Capital - Pagina 23
Piețe de Capital - Pagina 24
Piețe de Capital - Pagina 25
Piețe de Capital - Pagina 26
Piețe de Capital - Pagina 27
Piețe de Capital - Pagina 28
Piețe de Capital - Pagina 29
Piețe de Capital - Pagina 30
Piețe de Capital - Pagina 31
Piețe de Capital - Pagina 32
Piețe de Capital - Pagina 33
Piețe de Capital - Pagina 34
Piețe de Capital - Pagina 35
Piețe de Capital - Pagina 36
Piețe de Capital - Pagina 37
Piețe de Capital - Pagina 38
Piețe de Capital - Pagina 39
Piețe de Capital - Pagina 40
Piețe de Capital - Pagina 41
Piețe de Capital - Pagina 42
Piețe de Capital - Pagina 43
Piețe de Capital - Pagina 44
Piețe de Capital - Pagina 45
Piețe de Capital - Pagina 46
Piețe de Capital - Pagina 47
Piețe de Capital - Pagina 48
Piețe de Capital - Pagina 49
Piețe de Capital - Pagina 50
Piețe de Capital - Pagina 51
Piețe de Capital - Pagina 52
Piețe de Capital - Pagina 53
Piețe de Capital - Pagina 54
Piețe de Capital - Pagina 55
Piețe de Capital - Pagina 56
Piețe de Capital - Pagina 57
Piețe de Capital - Pagina 58
Piețe de Capital - Pagina 59
Piețe de Capital - Pagina 60
Piețe de Capital - Pagina 61
Piețe de Capital - Pagina 62
Piețe de Capital - Pagina 63
Piețe de Capital - Pagina 64
Piețe de Capital - Pagina 65
Piețe de Capital - Pagina 66
Piețe de Capital - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • curs nr. 1.ppt
 • curs nr. 10. 15.01.09.ppt
 • curs nr. 11 2009.ppt
 • curs nr. 2.ppt
 • curs nr. 3.ppt
 • curs nr. 4 .ppt
 • curs nr. 5 2009.ppt
 • Curs nr. 6 2009.ppt
 • curs nr. 7 2009.ppt
 • curs nr. 9 2009.Pite de capital.ppt
 • curs nr.8 2009.ppt
 • LEASING-UL.ppt
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_10.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_11.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_12.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_8.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_9.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Tranzacții bursiere derulate la Bursa de Valori București

Prin tranzacții bursiere înțelegem: - contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piața secundară de...

Burse și Tranzacții Bursiere

Concepte privind piaţa de capital - Conceptul continental-european - Conceptul anglo-saxonConceptul continental-europeanPiaţa de capital - Piaţa...

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Indicatori și Indici Bursieri

Analiza pieţelor de capital se realizează pe baza unor indicatori statistici care cuantifică cantitativ şi calitativ statica şi dinamica proceselor...

Piețe de capital

I. Definire piaţă de capital şi trăsături Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul...

Plasamente de Capital

I N T R O D U C E R E Autorul lucrãrii ºi-a propus tratarea unui subiect pe care l-a considerat de actualitate, interesant ºi atractiv pentru...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Expunerea la Risc a Piețelor de Capital - Analiza Comparativă a Piețelor Dezvoltate și a Piețelor Emergente

1. Noţiuni introductive privind piaţa de capital Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în...

Ai nevoie de altceva?