Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7019
Mărime: 41.17KB (arhivat)
Publicat de: Marinela Roman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Plotnic Radu

Extras din curs

Promovarea unei politici de bună vecinătate este unul din principiile de bază al integrării în societatea europeană. În acest sens, Republica Moldova depune eforturi considerabile în vederea stabilirii unei cooperări strânse cu ţările vecine în diferite domenii, inclusiv vamal.

1. Cooperarea vamală între Republica Moldova şi România

Cadrul legislativ existent are două dimensiuni:

- aspectul bilateral, reglementat prin Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2000;

- aspectul regional, privind cooperarea în domeniul criminalităţii transfrontaliere, care se referă la activitatea vamală, reglementat prin Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999 (Acordul SECI). Republica Moldova şi România au reprezentanţi, inclusiv ai autorităţilor vamale în cadrul Centrului Regional SECI pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere din Bucureşti (Centrul SECI).

Acordul bilateral oferă serviciilor vamale ale ambelor state posibilitatea de a realiza următoarele activităţi de cooperare:

- acordarea asistenţei administrative reciproce pentru asigurarea aplicării corecte a legislaţiei vamale, în special prin prevenirea, depistarea şi investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor vamale;

- sprijinul reciproc în sens de prevenţie şi detectare de posibile cazuri a încălcărilor legislaţiei vamale (ce se pot dezvolta în cazuri de investigaţie vamală) prin punerea la dispoziţie a informaţiei privind diverse probleme vamale, conţinând date de interes pentru cealaltă parte.

Pe lângă problematica asistenţei reciproce, există prevederi care trasează un cadru juridic pentru o viitoare cooperare în cea ce priveşte simplificarea procedurilor vamale. Aceste prevederi stabilesc următoarele activităţi în sensul unei colaborări fructuoase, în special în probleme de frontieră:

- obligaţia autorităţilor vamale de a se consulta în vederea simplificării controlului vamal al mărfurilor, călătorilor şi mijloacelor de transport;

- posibilitatea de a adopta măsuri de simplificare a formalităţilor vamale la frontieră în scopul desfăşurării operative şi eficiente a acestora;

- posibilitatea organizării activităţii de efectuare a controlului în comun, cu participarea tuturor autorităţilor şi instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în punctele de frontieră.

Acordul SECI are drept obiectiv întărirea capacităţii de acţiune împotriva infracţionalităţii transfrontaliere din Europa de Sud-Est, în conformitate cu standardele europene şi alte reglementări internaţionale. Se urmăresc, în special, următoarele scopuri:

- eliminarea obstacolelor ce stau în faţa unei cooperări internaţionale eficiente;

- intensificarea cooperării la nivel operaţional în domeniul vamal prin crearea unui cadru adecvat schimbului de date, ţinând cont de regulile de confidenţialitate şi de protecţie a acestora;

- facilitarea investigării acţiunilor ilicite din domeniul vamal, prin care se comit evaziuni fiscale considerabile şi se alimentează economia tenebră;

- asistenţa tehnică, schimb de experienţă, pregătirea în comun a specialiştilor;

- aproximarea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale şi cele ale Uniunii Europene etc.

Este necesar de menţionat că, deşi cadrul juridic bilateral şi multilateral de cooperare vamală permite şi încurajează realizarea unei platforme comune de acţiune, aplicarea în practică nu se efectuează la nivelul convenit, iar deseori nu se efectuează de fel. Aceasta se motivează prin faptul că există impedimente ce ţin de diferenţe între cadrul legislativ din cele două state la nivel de competenţe, compatibilitate organizaţională etc.

Luînd în considerare obiectivul strategic comun al Republicii Moldova şi României – integrarea în structurile Uniunii Europene – putem identifica alte direcţii de colaborare vamală, în conformitate cu cerinţele europene, cum ar fi:

- intensificarea controlului la frontiera de stat, precum şi accelerarea şi simplificarea trecerii frontierei, în special prin instituirea controlului comun;

- compatibilizarea sistemelor informaţionale vamale utilizate de către ambele state şi organizarea schimbului periodic de informaţie referitoare la comerţul exterior.

Realizarea acţiunilor în cauză ar impulsiona cooperarea vamală a ţărilor vecine, indiferent de gradul de avansare a uneia sau alteia în procesul de integrare europeană. Ele vor păstra caracterul lor operaţional şi vor sublinia parteneriatul privilegiat dintre cele două administraţii vamale şi la momentul aderării cu drepturi depline la Uniunea Europeană a României.

Preview document

Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 1
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 2
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 3
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 4
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 5
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 6
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 7
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 8
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 9
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 10
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 11
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 12
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 13
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 14
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 15
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 16
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 17
Cooperarea vamală a Republicii Moldova cu statele vecine - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea Vamala a Republicii Moldova cu Statele Vecine.docx

Alții au mai descărcat și

Comerț

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Comerț internațional și dezvoltare economică

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Comerț Internațional

Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au...

Vânzări Inteligente

ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Responsabilitate socială

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile întreprinzătorului, comportamentul acestuia în interacţiunile cu cei din jur....

Te-ar putea interesa și

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

Convențiile internaționale TIR în Moldova

Introducere Transporturile reprezintă o ramură fundamentală, ce se dezvoltă o dată cu alte ramuri ale economiei şi reflectă schimbările care au...

Conflictul din Transnistria

Conflictul din Transnistria este un conflict geopolitic între Republica Moldova si Republica Moldoveneasca Nistreana cu privire la exercitarea...

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Introducere Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă,...

Situația Geo-Politică a Republicii Moldova

Capitolul I : Instituţiile statului I.1.Activitatea Instituţiilor Statului în Republica Moldova Activitatea Instituţiilor Statului în Republica...

Rolul Politicii Europene de Vecinătate și Perspectiva Extinderii Uniunii Europene

Un penultim val de extindere a Uniunii Europene, care a fost numit şi „the bing bang enlargement” a modificat esenţial contextul geopolitic în...

Regim Vamal

REGIMURI VAMALE Regimul vamal al unei tari defineste statutul juridic al marfii si indica daca si in ce conditii va fi supusa marfa controlului...

Introducere în relații internaționale

Sistemul internaţional Abordarea sistemică pleacă de la douaă premise: faptul că între componentele întregului există anumite legături; şi că...

Ai nevoie de altceva?