Managementul Comunicării de Criză

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 246 în total
Cuvinte : 109746
Mărime: 1.76MB (arhivat)
Publicat de: Atanasio Suciu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Chiciudean si George David

Extras din curs

Introducere

W. Timothy Coombs – unul dintre cei mai reputaţi teoreticieni din domeniul

comunicării de criză – defineşte criza ca fiind „percepţia unui eveniment inprevizibil care

periclitează importante aşteptări ale publicurilor relevante, poate afecta în mod serios

performanţele unei organizaţii şi poate genera rezultate negative” (Coombs, 2007, 2-3).

Această definiţie este pe deplin relevantă cu privire la rolul comunicării în situaţiile de criză

cu care se pot confrunta organizaţiile, indiferent de domeniul în care ele funcţionează (mediul

instituţional, cel de business sau cel nonprofit).

Într-adevăr, Coombs atrage atenţia – cu deplină îndreptăţire, în opinia noastră, -

asupra importanţei comunicării în astfel de circumstanţe: pentru organizaţie, de cele mai

multe ori, o situaţie de criză nu este periculoasă în primul rând prin consecinţele propriu-zise

pe care le poate produce (pierderi de vieţi omeneşti sau răniri grave ale unor membri ai

organizaţiei, pierderi materiale sau financiare considerabile, accidente industriale sau

ecologice majore etc.); în realitate, ameninţarea majoră este reprezentată de percepţiile pe

care şi le formează publicurile organizaţiei, în special acele publicuri care au interese, relaţii

şi aşteptări ce pot fi afectate de situaţia cu care se confruntă organizaţia.

Într-o largă majoritate, fie că au un suport real sau nu, aceste percepţii sunt negative,

deoarece oamenii tind să atribuie organizaţiei responsabilitatea pentru situaţia ameninţătoare

pe care ei o percep. Prin urmare, este crucial ca, organizaţia să încerce să gestioneze cât mai

eficient percepţiile publicurilor sale, fie că este vorba de publicuri interne sau externe.

Precizăm de la bun început că gestionarea acestor percepţii nu presupune niciun fel de

încercări de manipulare, dimpotrivă, ea constă în principal în acte şi procese de comunicare

caracterizate prin transparenţă, onestitate, consistenţă, factualitate – trăsături specifice

comunicării de criză.

Având în vedere potenţialele pericole în materie de comunicare ce se pot manifesta pe

timpul situaţiilor de criză şi necesitatea evidentă a încercării de a le evita, am ales ca temă

centrală a cursului nostru analiza caracteristicilor specifice comunicării de criză şi

inventarierea modalităţilor de management al acesteia. În consecinţă, cursul conţine referiri

consistente la tipologia crizelor, la managementul problemelor, riscurilor şi al crizelor, la

planificarea comunicării de criză.

Astfel, intenţia noastră este de a oferi studenţilor de la masterele IFR o înţelegere mai

profundă a proceselor comunicaţionale specifice unor astfel de situaţii, precum şi un set de

instrumente practice care pot fi utilizate pentru managementul eficient al comunicării de

criză.

Obiective generale ale cursului: aprofundarea cunoaşterii de către studenţi a noţiunilor şi

conceptelor caracteristice managementului comunicării de criză; abordarea strategică şi

integrată de către studenţi a conceptelor specifice managementului comunicării de criză;

formarea deprinderilor practice de lucru în cadrul colectivelor destinate să gestioneze crize în

cadrul organizaţiilor.

Obiective specifice ale cursului: cunoaşterea aprofundată a modului de manifestare şi de

identificare a diferitelor tipuri de crize; cunoaşterea şi utilizarea a diferite criterii de

clasificare a crizelor şi de stabilire a etapelor acestora; formarea deprinderilor practice

avansate în managementul comunicării pe timpul situaţiilor de criză: formarea deprinderilor

practice avansate în utilizarea planificării ca instrument important în managementul

comunicării de criză.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Masterat în Comunicare şi Relaţii Publice (IFR)

5

Unitatea de învăţare 1. Organizaţiile: de la identitate la imagine

1.1.Identitatea organizaţiei

1.2.Comunicarea şi identitatea organizaţiei

1.3.Managementul identităţii organizaţiei

1.4.Imaginea organizaţiei. Notorietate şi reputaţie

1.5. Managementul imaginii organizaţiei

Rezumat

Test de autoevaluare

Bibliografie selectivă

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte:

- natura conceptului de identitate organizaţională;

- relaţia dintre comunicarea şi identitatea organizaţiei;

- dimensiunile managementului identităţii organizaţiei;

- sfera de funcţionalitate a conceptelor imagine, notorietate şi reputaţie ale

organizaţiei;

- activităţile cuprinse în managementul imaginii organizaţiei .

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să:

- realizaţi o evaluare empirică a identităţii, imaginii, notorietăţii şi reputaţiei

organizaţiei din care faceţi parte;

- evaluaţi performanţele şi deficienţele managementului identităţii, imaginii,

notorietăţii şi reputaţiei organizaţiei din care faceţi parte.

1.1. Identitatea organizaţiei

Termenul de identitate a organizaţiei a fost pus în circulaţie de W. P. Margulies, în perioada

anilor ’60 (Alessandri, 2001, 174), cu sensul explicit dat de abordările practicienilor în publicitate,

pentru care noţiunea de identitate cuprindea în sfera ei de funcţionalitate doar designul vizual al

elementelor care disting o organizaţie: denumirea, logo-ul şi caracterele speciale de identificare.

Specialiştii în management şi marketing au afirmat ulterior, cu suficiente argumente, că gestionarea

identităţii organizaţiei este cu predilecţie un instrument al managementului strategic (Alessandri,

2001, 174). Literatura de specialitate consemnează faptul că J. Pildich a sesizat, cu destulă acurateţe,

distincţia dintre imaginea organizaţiei şi imaginea de marcă. Introducerea acestei distincţii, care s-a

petrecut în anul 1970, a fost considerată o realizare importantă în definirea noţiunii de identitate a

organizaţiei (Alessandri, 2001, 174). Deschiderile făcute de acest autor au fost urmate de alte

contribuţii realizate de importanţi practicieni şi teoreticieni. Ei au susţinut necesitatea deciziei

strategice în problemele legate de identitatea organizaţiei, semnalând deplasarea problematicii

identităţii din sfera abordărilor grafice în sfera abordărilor strategice ale organizaţiilor, sferă unde

managementului i se impune să acţioneze pe baza principiilor oferite de o realitate complexă şi, de

multe ori, contradictorie, care la nivel teoretic şi metodologic se cere a fi tratată interdisciplinar.

Exemple edificatoare, în acest sens, sunt contribuţiile aduse de A. Lambert, B. H. Schmitt şi J. Van

Rekom (Alessandri, 2001, 175-176).

Preview document

Managementul Comunicării de Criză - Pagina 1
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 2
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 3
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 4
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 5
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 6
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 7
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 8
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 9
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 10
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 11
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 12
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 13
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 14
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 15
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 16
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 17
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 18
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 19
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 20
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 21
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 22
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 23
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 24
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 25
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 26
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 27
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 28
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 29
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 30
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 31
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 32
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 33
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 34
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 35
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 36
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 37
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 38
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 39
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 40
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 41
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 42
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 43
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 44
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 45
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 46
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 47
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 48
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 49
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 50
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 51
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 52
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 53
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 54
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 55
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 56
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 57
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 58
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 59
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 60
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 61
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 62
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 63
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 64
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 65
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 66
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 67
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 68
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 69
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 70
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 71
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 72
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 73
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 74
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 75
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 76
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 77
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 78
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 79
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 80
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 81
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 82
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 83
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 84
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 85
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 86
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 87
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 88
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 89
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 90
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 91
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 92
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 93
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 94
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 95
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 96
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 97
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 98
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 99
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 100
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 101
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 102
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 103
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 104
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 105
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 106
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 107
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 108
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 109
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 110
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 111
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 112
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 113
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 114
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 115
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 116
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 117
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 118
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 119
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 120
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 121
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 122
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 123
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 124
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 125
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 126
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 127
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 128
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 129
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 130
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 131
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 132
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 133
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 134
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 135
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 136
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 137
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 138
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 139
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 140
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 141
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 142
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 143
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 144
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 145
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 146
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 147
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 148
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 149
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 150
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 151
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 152
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 153
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 154
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 155
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 156
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 157
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 158
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 159
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 160
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 161
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 162
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 163
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 164
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 165
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 166
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 167
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 168
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 169
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 170
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 171
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 172
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 173
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 174
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 175
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 176
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 177
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 178
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 179
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 180
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 181
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 182
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 183
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 184
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 185
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 186
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 187
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 188
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 189
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 190
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 191
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 192
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 193
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 194
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 195
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 196
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 197
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 198
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 199
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 200
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 201
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 202
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 203
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 204
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 205
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 206
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 207
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 208
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 209
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 210
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 211
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 212
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 213
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 214
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 215
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 216
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 217
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 218
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 219
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 220
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 221
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 222
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 223
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 224
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 225
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 226
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 227
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 228
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 229
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 230
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 231
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 232
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 233
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 234
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 235
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 236
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 237
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 238
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 239
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 240
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 241
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 242
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 243
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 244
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 245
Managementul Comunicării de Criză - Pagina 246

Conținut arhivă zip

  • Managementul Comunicarii de Criza.pdf

Alții au mai descărcat și

Tipurile de Strategii de Promovare a Vânzărilor

INTRODUCERE Promovarea vânzărilor cuprinde ansamblul metodelor şi tehnicilor care vizează stimularea rapidă şi provizorie a comprtamentului...

Modalități de Influențare a Motivării Subordonaților cu Ajutorul Teoriei nevoi-obiective la Nivelul Unităților Militare

Introducere: Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglării individului, o forţă motrice a întregii sale dezvoltării psihice şi...

Știi să citești filosofie

Naratorul- X Profesorul de filosofie-Y Elevul 1- Z Elevul 2-W Elevul 3-K Elevul 4-Q Elevul 5-H [Toti stau intr-un cerc, fiecare cu uniforma...

Diferențe Culturale

Diferenţe culturale; analiza comparativă a comportamentelor Tipuri de contexte comunicaţionale: 1. Din perspectiva limbajului, contextul...

CSR

Masini, organisme, sisteme politice, instrumente de dominaţie si fenomene culturale (Morgan 1986, apud Vlăsceanu 1999) constituie conceptele-sursă...

Scrisoarea cu conținut economic

7.1 Corespondenţa cu furnizorii, cererea de ofertă Corespondenţa cu furnizorii poate avea loc înainte cît şi după încheierea activităţii...

Redactarea actelor de personal

6.1 Oferta de locuri de muncă, anunţurile Căutarea unui post vacant presupune o activitate susţinută de informarea asupra unor posibilităţi...

Branding Instituțional

Date de contact ale titularului de curs: Nume: conf. dr. Cosmin IRIMIES Birou: str. Traian Mosoiu, nr. 71 Telefon: 0729777015 Fax: 0318158582...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Tehnici de comunicare în situații de criză - cazul Nokia

INTRODUCERE Orice organizaţie sau persoană publică ajunge să se confrunte des cu provocări, să facă faţă unor probleme noi şi să trebuiască să ia...

Gestionarea Crizelor Mediatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE In fiecare organizatie, indiferent de domeniul de activitate, exista preocupari legate de disfunctionalitatile ce pot...

Efectele crizei de comunicare în cadrul relației profesor - elev

INTRODUCERE Criza de comunicare în organizaţii au format obiectul unor cercetări intense şi variate, materializate prin lucrări cu rezultate...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Managementul situațiilor de criză în administrație

INTRODUCERE În această lucrare numită “Managementul situaţiei de criză în administraţie” sunt prezentate aspectele teoretice şi practice întâlnite...

Managementul Comunicării

Introducere Comunicarea în mod general cât și comunicarea managerială în mod deosebit, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind...

Ai nevoie de altceva?