Depoluarea Apelor Uzate

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 27 în total
Mărime: 492.18KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

STADIUL ACTUAL AL RESURSELOR DE APĂ

Distribuţia cantităţii totale de apă proaspătă în Europa

MANAGEMENTUL APEI ÎN EUROPA

Conceptul de management al cerinţei de apă se defineşte prin totalitatea iniţiativelor care au drept obiectiv satisfacerea necesarului de apă cu utilizarea minimă şi eficienţă maximă.

TIPURI DE MĂSURI

Există mai multe categorii de măsuri manageriale ale cerinţei de apă. Acestea pot fi clasificate după cum urmează:

după tipul obiectivelor:

măsuri legislative (e.g. impunerea utilizării unor anumite tehnologii de utilizare a apei);

măsuri economice (e.g. sisteme de tarifare, reducerea taxelor pentru investitorii în tehnologii care determină economii de apă);

măsuri de popularizare (e.g. campanii de informare, programe de informare cu privire la protecţia mediului).

OBIECTIVE ŞI INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI CERINŢEI DE APĂ

factori financiari: costul ridicat al apei poate determina reducerea cerinţei de apă;

factori de reglementare : legislaţie, în mod special în domeniul industrial, care poate promova tehnologii noi cu impact redus asupra mediului;

responsabilitate civică – utilizatorii de apă pot deveni responsabili în ceea ce priveşte protecţia mediului;

dezvoltare durabilă – păstrarea unui echilibru între resursele existente de apă şi consumul de apă.

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ A APEI

SCURT ISTORIC AL LEGISLAŢIEI EUROPENE

PRIMUL VAL LEGISLATIV

Politica europeană de protecţie a calităţii apei datează din anii 1970.

Primul Program european pentru protecţia mediului a fost lansat în anul 1973,

un set de reglementări privind calitatea apei, respectiv Directiva apelor de suprafaţă, din 1975

Directiva apei potabile, din 1980.

Directiva privind calitatea apei în cursurile de apă pentru peşti (1978), apele pentru crustacee (1979), apele pentru scăldat/agrement (1976) şi apele subterane (1980).

Directiva substanţelor periculoase (1976) precum şi de Directive secundare privind limitele diferitelor substanţe individuale.

AL DOILEA VAL LEGISLATIV

Un al doilea val legislativ a încercat să revizuiască şi să completeze scăpările legislaţiei existente.

Directiva pentru epurarea apelor uzate orăşeneşti (1991),

Directiva nitraţilor (1991).

Directivele apei potabile şi a apei pentru scăldat (1994, 1995),

Program de acţiune pentru apele subterane

Directive privind calitatea ecologică a apei (1994).

pentru calitatea apei în procesele instalaţiilor industriale mari, Directiva IPPC – (Integrated Pollution Prevention and Control Directive, 1996)

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ A APEI

Comisia Europeană dezvoltă DIRECTIVE, cu ajutorul Statelor Membre şi cu cooperarea Parlamentului European.

Există două moduri de abordare a legislaţiei privind controlul poluării apei :

- Abordarea obiectivului de calitate a apei –Acest tip de abordare este specifică în special primului val legislativ (1975),

Directiva apelor de suprafaţă (1975),

Directiva apelor pentru agrement (scăldat) (1976)

Directiva apelor pentru peşti şi crustacee (1979)

Directiva apei potabile (1980).

- Definirea valorilor limită pentru emisii

această abordare a fost utilizată în cel de al doilea val legislativ al anilor 1990:

Directiva apelor uzate orăşeneşti (1991)

Directiva nitraţilor şi Directiva pentru controlul şi prevenirea poluării (IPPC, 1996).

Conținut arhivă zip

  • Depoluarea Apelor Uzate.ppt

Alții au mai descărcat și

Metode alternative de epurare a apelor uzate orășenești

1. De ce este importanta epurarea apelor uzate ? Fara apa viata nu este posibila pe Pamant, iar fara apa curata nu este posibila nici viata...

Geotehnică

Generalitati Granulozitatea, adica textura reprezinta repartitia procentuala, dupa marimea lor, a granulelor componente ale fazei solide ale...

Exemplu de calcul planșeu compozit lemn - beton

Se prezintă proiectarea unui planşeu intermediar al unei clădiri de locuit P+1E, cu dimensiunile în plan 9,05 x 9,05 metri şi înălţimea nivelului...

Lianți hidraulici rutieri

Stabilizarea solului cu lianți hidraulici rutieri este o metodă care a dovedit, în timp, eficiența executarii fundațiilor din materiale coezive și...

Arhitectura modernă și contemporană în orașele românești

Tarile romane, partea extracartpatica au fost pe parcursul intergului secol XVIII conduse de domni fanarioti, sistem inaugurat in 1716 si care a...

Mecanica rocilor

TEMA NR.1 Sa se verifice stabilitatea la alunecare a versantului stances din figura , avand 2 sisteme principale de fisurare cu inclinari de 20...

Memorium Explicativ TOLC

Domeniul de utilizare a fişei tehnologice. Fişa tehnolgică este elaborată la executarea scheletului monolit şi umpluturii din zidărie din blocuri...

Te-ar putea interesa și

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Indicatori de calitate ai apei uzate orășenești de la stația de epurare Târgu Frumos

Introducere Ca urmare a creşterii demografice, a industrializării, se constată o creştere a consumului de apă pentru diferite folosinţe. După...

Protecția Mediului Ambiant

Introducere În prezent factorul ecologic, de obicei, se asociază cu procesele negative ce au loc în mediul natural sub influienţa activităţii...

Conservarea Legumelor și Fructelor - Subprodusi

Introducere Valorificarea deseurilor Plecand de la ierarhia specifica managementului deseurilor, deseurile a caror formare nu poate fi evitata...

Influența Mediului asupra Valorii Întreprinderii

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATEA DE EVALUARE Definiţia activităţii de evaluare Evaluarea reprezintă o activitate prin care se estimează...

Depoluarea Apelor Uzate Utilizând Nămolul Activ

1. ARGUMENT Calitatea mediului este o notiune complexa care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizand acest termen se are in...

Metode și tehnici de depoluare în agricultură

1. Poluarea apei Prin poluarea apei se intelege actiunea de introducere in resursele naturale, ca urmare a activitatii social-economice sau in mod...

Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor

Introducere Apele uzate provenite din domeniul menajer sunt colectate intr-un sistem de canalizare şi conduse spre staţia de epurare. Metodele de...

Ai nevoie de altceva?