Bazele Contabilității

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 22436
Mărime: 2.21MB (arhivat)
Publicat de: Simi Iosif
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Budacia Lucian

Extras din curs

CURSUL 1

I. Definiţia contabilităţii

Prima definiţie a contabilităţii a fost dată de italianul Luca Paciolo în lucrarea sa,

„Summa de l’aritmetica, geometria, proporzioni et proporzionalita”, în cartea a IX-a a

acestei lucrări, intitulată „Tratatus de computis et scripturis”, apărută la Veneţia în anul

1494. În concepţia sa contabilitatea reprezenta „un ansamblu de principii şi tehnici

privind înregistrarea în partidă dublă a averii unui negustor, precum şi toate afacerile

acestuia, în ordinea desfăşurării lor”. În lucrarea sa, el a definit partida dublă prin

prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital, respectiv, ce posed şi cui datorez.

În anul 1941, Institutul American al Contabililor Publici Autorizaţi a definit

contabilitatea ca „o artă a înregistrării, clasificării, a rezumării într-o manieră

semnificativă şi în expresie bănească a tranzacţiilor şi evenimentelor, precum şi

interpretarea rezultatelor acestei acţiuni.”

Conform Legii contabilităţii din România (Legea 82/1991 – republicată),

contabilitatea este definită la Art. 2 astfel: „este activitatea specializată în măsurarea,

evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor

proprii, precum şi rezultatelor obţinute …”

II. Istoricul şi evoluţia contabilităţii

În anul 1494, la Veneţia, Luca Paciolo, considerat părintele contabilităţii actuale

în partidă dublă, a publicat cea mai de seamă lucrare a sa, sub titlul „Summa de

arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita”. Această vastă lucrare de

matematică, în Cartea a - IX - a, denumită „Tratat de contabilitate în partidă dublă”

descrie pentru prima dată partida dublă (scrittura doppi), care şi astăzi reprezintă unul

dintre principiile de bază ale contabilităţii.

Aplicarea metodei contabilităţii în partidă dublă începe să se generalizeze între

secolele XVI-XVIII, cu deosebire în Europa Occidetală, etapă caracterizată şi prin

conturarea unei literaturi contabile şi a profesiei de contabil.

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se dezvoltă societăţile pe

acţiuni a căror conducere se separă de proprietarii acestora; a apărut astfel contabilitatea

generală şi de gestiune (dualism contabil).

În primele decenii ale secolului al XX-lea contabilitatea de întreprindere începe să

fie supusă procesului de normalizare, adică stabilirea de reguli şi norme privind modul de

ţinere a contabilităţii.

Începând cu al doilea război mondial, cele care au rânduit contabilitatea au fost

instituţiile naţionale şi internaţionale. Unul dintre instrumentele lor cele mai eficace a fost

planul contabil. Planul, ca document organic care serveşte normalizării şi structurării

contabilităţilor este o invenţie sovietică a anilor 1920.

În anul 1973 a fost creat Comitetul Standardelor Internaţionale de

Contabilitate - International Accounting Standards Committee - (IASC), organism ce

viza normalizarea contabilităţii la nivel internaţional şi care a elaborat timp de aproape 3

decenii, 41 de norme internaţionale (IAS) şi câteva zeci de interpretări (SIC). În anul

2001, această organizaţie a devenit Consiliul Standardelor Internaţionale de

Contabilitate - International Accounting Standards Bord (IASB), al cărui rol este de a

emite Standarde Internaţionale de Raportare Financiară Internaţională - International

Financial Reporting Standards (IFRS-uri). Standardele contabile reprezintă norme ce

trebuie aplicate de anumite categorii de entităţi contabile, în vederea existenţei unor

informaţii comparabile la nivel internaţional.

Evoluţia contabilităţii în România

Până în decembrie 1989, contabilitatea românească a fost puternic influenţată de

experienţa şi influenţa unor ţări europene mai mult sau mai puţin dezvoltate.

În perioada de după cel de-al doilea război mondial sistemul contabil românesc „a

urmat subordonarea necondiţionată a intereselor statului totalitar şi susţinerea economiei

centralizate”.

După decembrie 1989, tranziţia la economia de piaţă a implicat reforme în toate

domeniile de activitate, inclusiv în cel al contabilităţii, astfel:

- Perioada 1991 – 1993 este caracterizată prin controversele pe plan doctrinar

dintre adepţii unei reforme contabile în România. Atunci au fost emise planuri de conturi

ale „momentului”, prin care din planul de conturi vechi au fost eliminate unele conturi, sau

introdus altele, s-a modificat simbolul şi elementele câtorva conturi.

În anul 1991 a fost adoptată Legea Contabilităţii, care reglementează organizarea

şi conducerea contabilităţii în România

- Perioada 1994-1999 a fost perioada în care s-a implementat un sistem contabil

dualist inspirat din sistemul latino – american, pentru care s-a asigurat o consultanţă de

specialitate din partea Franţei

- În anul 1999 a început o nouă etapă a evoluţiei contabilităţii româneşti marcată

de armonizarea contabilităţii naţionale cu Directivele Europene de profil şi Standardele

Internaţionale de Contabilitate.

Astfel apare OMFP nr. 94 / 2001, prin care au fost aprobate Reglementările

contabile armonizate cu Directiva a IV-a C.E.E. şi cu Standardele Internaţionale de

Contabilitate.

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.pdf
  • CURSUL%201%20-%20din%205.10.2009.pdf
  • CURSUL%202%20-%20din%2012.10.2009.pdf
  • CURSUL%203%20-%20din%2019.10.2009.pdf
  • CURSUL%204%20-%20din%2026.10.2009.pdf
  • CURSUL%205%20-%20din%202.11.2009.pdf
  • CURSUL%206%20-%20din%209.11.2009.pdf
  • CURSUL%207%20-%20din%2016.11.2009.pdf
  • Plan%20de%20conturi%20(dupa%20OMFP%201.752%20din%202005).pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Metoda Ratelor Utilizată în Diagnosticarea Întreprinderii

CAP.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este un...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?