Bazele contabilității

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23898
Mărime: 156.21KB (arhivat)
Publicat de: Carol Dogaru
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Cap 1 Introducere în contabilitate
 2. 1.1 Definiţia şi scopul contabilităţii;
 3. 1.2 Utilizatorii informaţiei contabile;
 4. 1.3 Profesia contabilă şi reglementarea contabilă.
 5. Cap 2 Rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile
 6. 2.1 Situaţiile financiare-obiective, strucutură;
 7. 2.2 Bilanţul – Situaţia poziţiei financiare a întreprinderii;
 8. 2.3 Contul de profit şi pierdere- performanţa intreprinderii;
 9. 2.4 Modificări bilanţiere.
 10. Cap 3 Sistemul de contabilitate în partidă dublă
 11. 3.1 Contul - definiţie şi elemente componente;
 12. 3.2 Clasificarea conturilor. Planul de conturi general;
 13. 3.3 Reguli de funcţionare a conturilor;
 14. 3.4 Analiza contabilă a tranzacţiilor;
 15. 3.5 Registrele contabile;
 16. 3.6 Balanta de verificare.
 17. Cap 4 Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi a evenimentelor de bază
 18. 4.1 Reguli de funcţionare a conturilor de active;
 19. 4.2 Reguli de funcţionare a conturilor de capitaluri proprii;
 20. 4.3 Reguli de funcţtionare a conturilor de datorii;
 21. 4.4 Reguli de funcţionarea a conturilor de cheltuieli, venituri şi rezultat.

Extras din curs

Cap 1 INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE

1.1 Definiţia şi scopul contabilităţii

Ce este contabilitatea?

Construirea unei definiţii a contabilităţii nu este un lucru foarte uşor. Contabilul are un câmp de acţiune destul de variat. Astfel, el poate fi implicat în elaborarea unui set de înregistrări pentru o întreprindere mică, în scopul determinării profitului lunar, dar poate fi implicat şi în elaborarea unui set de situaţii financiare pentru o companie multinaţională, ceea ce presupune o implicare mult mai mare.

Ca urmare, putem defini contabilitatea astfel:

Contabilitatea este un set de teorii, concepte şi tehnici prin care date financiare sunt transformate în informaţii necesare raportării, planificării, controlului şi luării de decizii.

Prin extensie, putem spune că multe discipline au la bază teorii şi concepte proprii. Nici contabilitatea nu face excepţie. Fundamentul celor mai multe proceduri şi metodologii contabile este format din concepte de bază şi practici care sunt general acceptate de către profesia contabilă. Pornind de la aceste principii şi practici, au fost dezvoltate numeroase tehnici pentru implementarea lor. Contabilitatea foloseşte aceleaşi tehnici pentru a reflecta tranzacţiile financiare ale unei firme multinaţionale, dar şi pentru cele ce aparţin unei asociaţii familiale. În acest sens, contabilitatea este cea care crează informaţii pertinente, care să fie folosite de toţi utilizatorii de informaţie contabilă.

Prima definiţie a fost dată contabilităţii de către italianul Luca Paciolo în tratatul său de matematică - „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalita”, publicat în anul 1494 la Veneţia şi care cuprindea şi o descriere a practicilor negustorilor italieni, între care şi cea a contabilităţii în partidă dublă.

În concepţia acestuia, obiectul de studiu al contabilităţii este: „tot ceea ce aparţine negustorului, avere mobilă şi imobilă, precum şi toate afacerile sale mari şi mărunte, în ordinea în care au avut loc”.

Fiecare mişcare intervenită în masa averii şi implicit a capitalului este reprezentată ca un raport între DEBITOR (persoana care primeşte o valoare) şi CREDITOR (persoana care avansează acea valoare).

Ca rezultat al acestei judecăţi, Luca Paciolo este autorul primului principiu fundamental al contabilităţii, considerat de unii autori drept teorie a contabilităţii (principiul dublei reprezentări).

Contabilitatea este o disciplină cu rol informaţional. Aceasta studiază efectele tranzacţiilor economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei economice şi financiare, precum şi asupra performanţei unei entităţi contabile, în scopul informării utilizatorilor interni şi externi. Aceste informaţii formează baza pentru evaluarea organizaţiei de către un ansamblu de utilizatori din interiorul şi din exteriorul unei organizaţii. Dintre diferitele tipuri de organizaţii (întreprinderi comerciale, fundaţii şi asociaţii non-profit, diferite instituţii publice etc.), acest curs este destinat întreprinderilor al căror scop este obţinerea profitului.

Contabilitatea financiară („financial accounting”) are ca obiect măsurarea şi evaluarea tranzacţiilor care au loc între întreprindere şi mediul exterior. Astfel, contabilitatea financiară este cea mai importantă modalitate de raportare a informaţiilor despre poziţia financiară şi despre rezultatele întreprinderii.

Contabilitatea managerială („managerial accounting”) are ca obiect producţia şi comunicarea de informaţii interne privind performanţa întreprinderii, de exemplu informaţii despre costul şi profitabilitatea fiecărui produs sau despre diferitele părţi componente ale întreprinderii.

Ecuaţia fundamentală a contabilităţii este:

ACTIV = CAPITAL PROPRIU + DATORII

Caracteristicile calitative sunt atributele care determină utilitatea informaţiei oferite de situaţiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea si comparabilitatea.

1. Inteligibilitatea presupune ca informaţiile furnizate de situaţiile financiare trebuie să fie înţelese de utilizatori.

2. Relevanţa. Pentru a fi utile, informaţiile trebuie să fie relevante pentru luarea deciziilor de către utilizatori. Relevanţa informaţiei este influenţată de natura sa si de pragul de semnificaţie.

3. Credibilitatea. Informaţia este credibilă atunci când nu conţine erori semnificative, nu este părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce si-a propus să reprezinte sau ceea ce se asteptă, în mod rezonabil, să reprezinte.

4. Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei entităţi în timp, pentru a identifica tendinţele în poziţia financiară şi performanţele sale. De asemenea utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale diverselor entităţi, pentru a le evalua poziţia financiară si performanţa.

Pentru ca informaţia să fie relevantă şi credibilă, sunt necesare următoarele:

- informaţia să fie oportună pentru luarea deciziilor de către utilizatori;

- beneficiile de pe urma informaţiei să depăsească costul acesteia;

- să se stabilească un echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiei financiare.

Forme de organizare a entităţilor

Conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale există 5 tipuri de societăţi: Societatea în nume colectiv (SNC), Societatea în comandită simplă, Societatea în comandită pe acţiuni, Societatea cu răspundere limitată (SRL), Societatea pe acţiuni (SA).

Pe lângă aceste categorii de entităţi definite de legea 31 / 1990 există şi alte tipuri de organizări ale activităţilor lucrative, precum şi alte tipuri de entităţi care au obligaţia de a emite situaţii financiare. Printre aceastea, deşi nu fac obiectul cursului nostru, amintim: Persoanele fizice autorizate (PFA), Instituţiile publice, Instituţii de credit, Organizaţii non profit, alte entităţi.

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15
Bazele contabilității - Pagina 16
Bazele contabilității - Pagina 17
Bazele contabilității - Pagina 18
Bazele contabilității - Pagina 19
Bazele contabilității - Pagina 20
Bazele contabilității - Pagina 21
Bazele contabilității - Pagina 22
Bazele contabilității - Pagina 23
Bazele contabilității - Pagina 24
Bazele contabilității - Pagina 25
Bazele contabilității - Pagina 26
Bazele contabilității - Pagina 27
Bazele contabilității - Pagina 28
Bazele contabilității - Pagina 29
Bazele contabilității - Pagina 30
Bazele contabilității - Pagina 31
Bazele contabilității - Pagina 32
Bazele contabilității - Pagina 33
Bazele contabilității - Pagina 34
Bazele contabilității - Pagina 35
Bazele contabilității - Pagina 36
Bazele contabilității - Pagina 37
Bazele contabilității - Pagina 38
Bazele contabilității - Pagina 39
Bazele contabilității - Pagina 40
Bazele contabilității - Pagina 41
Bazele contabilității - Pagina 42
Bazele contabilității - Pagina 43
Bazele contabilității - Pagina 44
Bazele contabilității - Pagina 45
Bazele contabilității - Pagina 46
Bazele contabilității - Pagina 47
Bazele contabilității - Pagina 48
Bazele contabilității - Pagina 49
Bazele contabilității - Pagina 50
Bazele contabilității - Pagina 51
Bazele contabilității - Pagina 52
Bazele contabilității - Pagina 53
Bazele contabilității - Pagina 54
Bazele contabilității - Pagina 55
Bazele contabilității - Pagina 56
Bazele contabilității - Pagina 57
Bazele contabilității - Pagina 58
Bazele contabilității - Pagina 59
Bazele contabilității - Pagina 60
Bazele contabilității - Pagina 61
Bazele contabilității - Pagina 62
Bazele contabilității - Pagina 63
Bazele contabilității - Pagina 64
Bazele contabilității - Pagina 65
Bazele contabilității - Pagina 66
Bazele contabilității - Pagina 67
Bazele contabilității - Pagina 68
Bazele contabilității - Pagina 69
Bazele contabilității - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Aplicații informatice pentru contabilitate

Denumire firmă: S.C. LAVI S.R.L. Date de contact: Adresa: Str Cosminului nr.46 Telefon: 0256/117800 sau 0732145800 e-mail: lavi@yahoo.com web:...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?