Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3489
Mărime: 29.17KB (arhivat)
Publicat de: Ilona Silviana Puiu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A POLITICII DE PROTECŢIE

A CONSUMATORILOR

(The European dimension of the consumer’s protection policy)

Conf. univ. dr. Dinu Vasile

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Rezumat

Procesul de integrare europeană şi

formarea pieţei interne au impus şi

cerinţa evidentă de a exista o politică

comună de protecţie a consumatorilor.

Deoarece politica de protecţie a

consumatorilor a fost statuată ca o politică

de sine stătătoare la nivelul Comisiei

Europene, ea este parte integrantă, clar

înscrisă în priorităţile realizării pieţei

interne, reprezentând şi un capitol separat

în acquis-ul comunitar de aderare

(capitolul 23).

Dezvoltarea şi aplicarea acestei

politici la nivelul Uniunii Europene s-a

constituit

într-un

proces

gradual

desfăşurat în concordanţă cu dinamica

pieţei interne şi a presupus implementarea

unui sistem legislativ şi instituţional

capabil să asigure un nivel ridicat şi

uniform de protecţie a consumatorilor la

scară comunitară.

Cuvinte cheie:

Protecţia consumatorilor; Drepturile

consumatorilor; Cadru legislativ; Cadru

instituţional.

Abstract

The process of the European

integration and the developing of the

internal market have led to the necessity

of introducing a common policy for the

consumers’ protection. As the policy for

the consumers’ protection has been

established as a well-structured policy at

the levelof the European Commission it is

also clearly ranked among the priorities of

the internal market and it is a distinct

chapter of the communitary acquis for the

integration (chapter 23).

The

development

and

the

implementation of this policy at the level

of the EU have been a progressive process

în accordance with the evolution of the

internal market amd it supposed to adopt

a legislative and institutional system in

order to ensure a high and uniform level

for the consumers’ protection on the EU

scale.

Keyswords:

Consumers’ protection; Consumers’

rights; Legislative framework;

Institutional framework

1. Introducere

Dezvoltarea şi aplicarea politicii de protecţie a consumatorilor în UE s-au constituit

într-un proces gradual, desfăşurat în concordanţă cu dinamica pieţei interne, şi accelerat

după adoptarea Actului Unic European în 1986. Gama tot mai diversă de produse şi servicii

oferită, pe o piaţă tot mai extinsă, şi practicile anticoncurenţiale ale unor producători şi

comercianţi au creat adeseori consumatorilor din UE prejudicii şi imposibilitatea de a-şi

proteja interesele într-un mediu în care transparenţa comerţului era insuficientă.

Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor

Nr. 20 ● Iunie 2006

Pe parcursul anilor, ţările membre

ale Comunităţii Europene au introdus în

legislaţia naţională propriile reguli care

să satisfacă cerinţele consumatorilor

interni, dar odată cu progresul integrării

pieţelor naţionale şi consolidarea pieţei

interne unice a apărut necesitatea ca

instituţiile europene abilitate să asigure

un nivel ridicat şi uniform de protecţie a

consumatorilor la scară comunitară,

îndeosebi prin instrumente juridice şi

programe de acţiune, care să vizeze

armonizarea condiţiilor şi cerinţelor

comerciale în cadrul Uniunii Europene şi

confere o

poziţie echitabilă

participanţilor pe piaţă.

2. Dinamica politicii de protecţie

a consumatorilor

Programul procesului de integrare

europeană, atât pe linie economică cât şi

pe linie socială, a determinat şi cerinţa

tot mai evidentă de a avea o politică

comună de protecţia consumatorilor.

Dezvoltarea acestei politici s-a

făcut în mai multe etape, având o

anumită dinamică, ca urmare a acţiunii

instituţiilor comunitare, în baza unui

cadru politic şi cu ajutorul anumitor

instrumente (fig. nr. 1).

Dintre

demersurile principale

realizate în cadrul Uniunii Europene în

Preview document

Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 1
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 2
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 3
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 4
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 5
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 6
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 7
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 8
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 9
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 10
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 11
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 12
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 13
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 14
Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Produselor si Protectia Consumatorilor .doc

Alții au mai descărcat și

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Calitatea produselor și serviciilor în relație cu protecția consumatorului

INTRODUCERE Conceptul general de calitate se utilizează în majoritatea domeniilor de activitate fiind atribuit cu precădere în cel de producţie de...

Calitatea produselor și serviciilor în relația cu protecția consumatorului

CAPITOLUL I NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 1.1. Conceptul de calitate În general termenului de calitate i se pot...

Relația între calitatea produselor și protecția consumatorului. Studiu de caz la SC Lipomin SA

CALITATEA PRODUSELOR 1.1.CONCEPTUL CALITĂŢII Conceptul general de „calitate” se utilizează în diverse domenii, printre care se află şi cel al...

Protecția Consumatorului și Calitatea Produselor sau Serviciilor Comercializate

Introducere Calitatea şi consumatorul au devenit cele mai importante obiective ale managementului secolului XXI. În prezent, prin calitate se...

Calitatea produselor și serviciilor în relație cu protecția consumatorilor

1. Notiuni teoretice despre calitatea produselor si serviciilor Din punct de vedere filosofic, calitatea inseamna insusirile esentiale ale unui...

Garantarea calității produselor și serviciilor în corelație cu protecția consumatorilor

INTRODUCERE: In cadrul politicilor de protectie sociala promovate de orice stat, politica privind consumatorul trebuie sa fie considerata o...

Contribuția Standardizării la Asigurarea și Îmbunătățirea Calității Produselor și Serviciilor și la Protecția Consumatorilor

1. Tipuri de standarde 1.1. Cadrul conceptual al standardizarii Standardizarea este activitatea de elaborare si aplicare a unor reguli, a unor...

Impactul calității produselor și serviciilor în relație cu protecția consumatorului

1 Notiuni teoretice privind calitatea produselor si serviciilor 1.1 Conceptul de calitate Notiunea de “calitate” face parte din limbajul...

Ai nevoie de altceva?