Contabilitate

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2863
Mărime: 14.73KB (arhivat)
Publicat de: Noemi-Domnica Bejan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Conta inst plb inregistreaza toate op patrim care au loc in cadrul instit

Bugetul de stat – pr buget, poli integrator pt toate celelalte bugete

Clasificatia bugetara – sist ordonat ,coerent de grupare a venit si chelt a. i. pe teritoriul national,venit si chelt bugetare inregistrate in contab sa se efectueze unitar.

2 aspecte : a) clasificatia economica : gruparea chelt bugetare potrivit rolului chelt

b) clasificatia functionala: gruparea chelt bugetare astfel : chelt curente de capital (pt investitii) transferuri (de la un buget la altul) chelt curente de personal (salarii prime aferente) de servicii (aprovizionare,energie, caldura) Obiectul : evidentierea op patrim, inregistrarea op ec in ordine cronologica a.i. fiecare instit pbl sa evidentieze venit ,chelt ,dr si oblig inmod unitar si fara omisiuni

Metoda : - evidentierea tuturor op sub aspect : activ si pasiv - aceleasi op ec este evidentiata in 2 conturi concomitent a.i. totalit activelor si pasivelor sa se afle in stare de egalitate

Principii : a)continuitatii activitatii : instit pbl tb sa aiba continuitate in activitate => conducatorul instit tb sa dea o declaratie pe proprie rasp ca instit p care o conduce are continuitate in activitate

b) performantelor metodelor : instit pbl tb sa mentina performanta metodelor folosite (pot fi schimbate- cu conditia prezentari unei note informative, justificative)

c)prudentei : op se inregistreaza sub actiunea prudentei

d) conducerea contab de angajament – dr si oblig unei instit sunt inregistrate in conta at cand se creeaza dr si oblig respectiva, nu at cand este achitata efectiv

e) evaluarii separate a elem de activ si pasiv : se evidentieaza distinct dr si oblig

f)intangibilitatii : bilantul de deschidere a unei instit pbl e identic cu cel de inchiedere

g)necompensarii : e interzisa compensarea dr si datoriilor, intre venit si chelt

h)comparabilitatii infor furnizate de contab : se asig functionarea acestui pr in respectarea clasificatiei ec si functionale (fiecare cont are o fctie contabila proprie)

i)materialitatii : evenimentele, numele justificative tb evidentiate oblig in bilantul contabil daca nu => deformarii in bilant

Conducatorii instit pbl :sunt alesi/numiti .ei organizeaza contab in cadrulinstit p care o conduce,rasp fata de corectitudinea,realitatea inregistrarilor in venituri, ;

- ordonatorii pr de credite (dispun de creditele bugetare alocale,creditele pt organizarea si fctionarea instit p care o conduc si le repartizeaza ord secundari- Min Fin Pbl, ministrii) secundari (creditele pt org si fctionarea instit si le repartizeaza la cei tertiari :inspectoratele judet) tertiari (universitati)

Exercitiul bugetar/financiar : per de timp stabilita de lege pt care e fixata execua bugetara ; 31 ian-31 dec, timp in care se incaseaza venituri si se efectueaza chelt

Contab de angajament : toate op contabile –financiare prin care se recunoste mom in care se naste operatia, dar si cand se incaseaza

Contul conventie contabila in care se reflecta o op patrim,evaluata in bani

- elem de identif : denumire, simbol , debitul+ crditul, sold initial, rulaj D/ C, total sold D/ C, sold final D/C

- clasificare : > activ ( in activul bilantului)

> pasiv (in pasivul bilantului )

> bifunctional : pot fi si A si P - de evidenta si contul in afara bilantului

- reguli de functionare a conturilor de A si P:

a) - A – conturi debitoare incep sa functioneze prin debitoare cu soldurile initiale preluate din bilantul initial de deschidere al exercitiului finaciar ; bilantul final la 31 dec 2006 devine bilantul initial din ian 2007; sumele din bilant devin solduri initiale ale contului

- P – sunt deschise creditoare incep sa functioneze prin creditare cu soldurile initiale din elem patrim de pasiv din bilantul initial de deschidere al precedeului

b) - A – se debiteaza cu majorarile (cresteri,intrari) ale elm patrim de activ

- P – se credite cu majorarile (cresteri,intrari) ale elem patrim de pasiv

c) - A – se crediteaza cu micsorarile (diminuari,iesiri) ale elem patrim de activ

- P – se debiteaza cu micsorarile (diminuari,iesiri) ale elem patrim de pasiv

d) – A – tb sa aiba mereu solduri finale debitoare, iar daca totalurile sumelor sunt egale, SF= 0

- P – tb sa aiba mereu solduri finale creditoare , daca totalurile sumelor sunt egale

Un activ – resursa controlata de instit pb ca rezultat al unor evenimente trecute de la care se asteapta sa genereze beneficii ec, viitoare pt instit

Un pasiv – oblig activa a instit plb ce decurge din evenimente trecute si prin care decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii ec.

Active : mijloace (bunuri) ;disponibilitati (bani) ; creante (sume) ; stocuri ; (materiale) ; cheltuieli ; diferentele (de curs valutar).

Pasive : fonduri ; finantari ; imprumuturi ; obligatiuni( catre furnizori ) ; veniturile ; rezultatele

Clasificare conturi a) sintetice : 3 cifre/4cifre (gr I, II) in debitul contului in activul bilantului si in credit la pasivul bilantului ; evidenta in mod valoric b) analitice : redau miscarea de I / I a bunurilor

Rulaj creditor : intrarile –obligatiunile instit fata de furnizori in conturi sintetice dar analitice cu op cantitative pt a se cunoaste din ce se compune soldul

Planul de conturi – reuneste multitudinea de conturi utilizate de admn pbl , potrivit unor criteri de ordonare,clasificare intr-un tot unitar

- tablou al conturilor,document stabilit de MFP,e modif actualizat de MFP si e obligatoriu de respectat de intreaga administratie pbl din terit national - ct urile sunt ordonate pe clase,grupe si conturi sintetice de gr I si II: sunt 8 clase ordonate,ierarhizate pe criteriul bilantier

- cele 8 clase constituie fiecare o grupare a unor conturi asemanatoare nre ele sub aspectul continutului ec,sub aspectul fctiei contabile si sferei de cuprindere

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?