Contabilitate managerială master

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 530 în total
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Ionela Apetrei
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Într-o accepţiune generală, se poate aprecia că este un subsistem informaţional în care se prelucrează date cu maximum de operativitate, rezultând informaţii necesare conducerii operative, tactice şi strategice a firmei.

are structură organizată;

are graniţe clar conturate;

are componente prin care se defineşte;

are obiective clare şi precise;

are un subsistem de reglare.

Înţelegerea ei ca subsistem informaţional cu rol fundamental în:

furnizarea informaţiilor cu rol strategic în economia firmei (contabilitate pentru poziţionarea strategică a firmei)

asigurarea avantajului competitiv

sporirea performanţelor firmei,

nu poate fi realizată decât dacă se au în vedere rolul şi funcţiile contabilităţii în mecanismul managerial al firmei

Privită ca unitate a celor două circuite (contabilitate financiară şi contabilitate managerială), contabilitatea îndeplineşte o serie de funcţii:

funcţia de culegere şi înregistrare a informaţiilor;

funcţia de informare, care constă în comunicarea informaţiilor existente pe diverse structuri utilizatorilor care au anumite interese în cunoaşterea situaţiei patrimoniale;

funcţia de control, care derivă din funcţia de informare, înlesneşte utilizatorului legătura cu mersul afacerilor, cu starea gestiunii sau cu privire la existenţa şi modul de păstrare a valorilor materiale şi băneşti existente în întreprindere la un moment dat;

funcţia previzională, care priveşte aspectul exact şi multifuncţional al informaţiilor oferite de contabilitatea întreprinderii.

Realizarea acestor funcţii în noul context presupune:

promovarea contabilităţii ca instrument de gestiune pentru întreprindere şi instrument de informare şi comunicare privind situaţia patrimonială şi rezultatele întreprinderii pentru terţi (investitori, fiscalitate, salariaţi, organe de sinteză informaţională şi previziune etc);

recurgerea la principii şi convenţii generale bazate pe o terminologie precisă şi identică pentru toţi utilizatorii informaţiei contabile;

noul sistem cuprinde o parte normalizată şi o parte nenormalizată (dualismul contabil).

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Manageriala Master.ppt

Alții au mai descărcat și

Guvernanță Corporativă

Partea I. 1.Analiza principiile guvernanței corporative, stabilite de OECD în relația cu auditul intern. Principiile guvernanței corporative,...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

CAPITOLUL I. ELEMENTE CONCEPTUALE 1.1. OBIECTUL CONTABILITATII DE GESTIUNE Obiectul contabilitatii de gestiune il constituie realizarea unei...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Contabilitate managerială

Conceptul de Contabilitate Manageriala Complexitatea structurii organizatorice, varietatea activitatiilor derulate, introducerea noilor tehnologii...

Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor

1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR Contabilitatea managerială şi calculaţia...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Audit intern și guvernanța corporației

1. Argument • Într-o lume în mişcare, în dinamică complexă şi complicată se simte nevoia unor centre de control şi reglare, capabile să diminueze,...

Te-ar putea interesa și

Pregătirea Negocierii

INTRODUCERE În cele trei semestre de studiu în cadrul programului de masterat online „Business în turism” am aprofundat diferite domenii ale...

Recunoasterea, Evaluarea și Controlul Activelor Circulante

Bibliografie 51 Cap. I. Tratamentul contabil al activelor circulante in spiritul standardelor internationale 1.1. Structuri privind activele...

Managementul Schimbării într-o Instituție Publică

INTRODUCERE Schimbarea reprezintă o permanenta a vieţii noastre, regăsindu-o în evoluţia tuturor stărilor si structurilor. Accelerarea ritmului si...

Paralelismul între contabilitatea financiară și contabilitatea managerială

INTRODUCERE Contabilitatea este un limbaj al activității economice. Asemenea altor limbaje, își are propriul său vocabular, propria sa...

Calculația costului unitar prin metoda direct-costing

CAPITOLUL I METODA DIRECT- COSTING NOTIUNI TEORETICE 1 1 Costurile – cadru conceptual Conceptiile referitoare la cost, au evoluat de-a lungul...

Informații contabile și decizii manageriale privind fluxul de numerar

Informatii contabile si decizii manageriale privind fluxul de numerar 1. Informatii contabile privind fluxurile de numerar Conform IFRS, prin...

Impactul internaționalizării firmelor în prezentarea situațiilor financiare

Impactul internationalizarii firmelor in prezentarea situatiilor financiare: Unele evidente franceze Introducere La inceputul anilor 1985,...

Contabilitatea Managerială a Urmăririi și Controlului Bugetelor de Venituri și Cheltuieli

CAPITOLUL 1. Necesitatea, conținutul, structura și clasificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 1.1 Necesitatea, rolul și importanța bugetelor...

Ai nevoie de altceva?