Contabilitatea Capitalurilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 976
Mărime: 8.94KB (arhivat)
Publicat de: Aurelia Grosu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosif M.
Contabilitate financiara

Extras din curs

1.1 Conţinutul şi structura capitalurilor

Capitalul reprezintă o categorie economică sub formă de numerar, echivalente de numerar (titluri de valoare, investiţii financiare pe termen scurt uşor convertibile în numerar) sau bunuri destinate activităţii economice din care rezultă alte bunuri şi servicii în vederea obţinerii de profit. Din punct de vedere financiar-contabil capitalul deţinut de o entitate reprezintă componenta pasivelor, destinat a finanţa de o manieră durabilă activele.

Această finanţare se realizează pe seama a 2 categorii de surse:

1. surse interne care intervin în momentul înfiinţării când capitalul este procurat prin aportul în natură sau în bani al acţionarilor sau asociaţilor sau pe parcursul funcţionării prin intermediul rezervelor şi a profitului;

2. surse externe de procurare a capitalului care se referă la diverse împrumuturi (împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, credite bancare pe termen lung etc).

Pe considerentul că, capitalul se află la dispoziţia entităţii pe o perioadă mai mare de timp (>1 an) acestea se numesc capitaluri permanente. Capitalurile permanente se regăsesc sub forma capitalului propriu, a provizioanelor şi a datoriilor pe termen lung.

A. Capitalul propriu se defineşte ca interes rezidual al proprietarilor entităţii şi se determină ca diferenţă între totalul activelor şi datoriilor acesteia la un moment dat, adică dreptul acţionarilor sau asociaţilor asupra activelor, după deducerea datoriilor conform relaţiei: CAPITALURI PROPRII = ACTIVE - DATORII

Capitalul propriu se structurează astfel: capital propriu-zis (element de capital propriu nominalizat care se înregistrează distinct în contabilitate pe baza actelor de constituire şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital), prime legate de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului (elemente de capital propriu nenominalizate acumulate de entitate ca urmare a activităţii economice).

B. Provizioanele sunt surse create prin prelevare din rezultatul exerciţiului cu scopul de a se acoperi cheltuieli sau pierderi probabile ale perioadelor viitoare. Astfel, provizioanele sunt pasive cu exigibilitate sau valoare incertă din punct de vedere al datei sau al sumei aferente, constituite pentru elemente cum sunt: litigii, amenzi, cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanţie etc.

C. Datoriile pe termen lung exprimă sursele străine aparţinând entităţii pe o perioadă mai mare de 1 an rezultate din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, credite bancare pe termen lung, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Teoria Generală a Aditului

CAP. I CONCEPTUL DE AUDIT 1.1. Evoluţia istorică a auditului Cuvântul „audit” provine din limba latină, AUDIRE (lat.) = a asculta. Auditul are o...

Cercetare Științifică

INTRODUCERE Ştiinţa s-a constituit dintotdeauna un factor principal al progresului material şi spiritual. Definită ca sistem de cunoştinţe,...

Documentarea în Cercetarea Științifică

Pentru a utiliza cu randament ridicat serviciile documentare, orice beneficiar trebuie să dispună de anumite cunoştinţe specifice. După opinia...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?