Impozitul pe Venit

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3925
Mărime: 26.50KB (arhivat)
Publicat de: Mioara Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Coman Nicoleta
Suport de curs Fiscalitate - Impozitul pe venit 2011.

Extras din curs

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri:

1. în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

2. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent; sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.

3. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate dependentă în România, venitului salarial net din această activitate dependentă;

4. persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

- centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România, sau

- este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat,

timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu al patrulea an fiscal.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

1) venituri din activităţi independente;

2) venituri din salarii;

3) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

4) venituri din investiţii;

5) venituri din pensii;

6) venituri din activităţi agricole;

7) venituri din premii şi din jocuri de noroc;

8) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

9) venituri din alte surse.

Veniturile din activităţi independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice în cadrul unor asocieri fără personalitate juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi veniturile din activităţi agricole sunt venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual impozabil, corespunzător fiecărei surse de venit, impozitul fiind final.

Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun impozitării, pe fiecare loc de realizare, în cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

Următoarele venituri nu sunt impozabile:

1. ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

2. sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice alte drepturi;

3. sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

4. despăgubirile primite pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale;

5. pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat;

6. sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;

7. veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare;

8. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

9. bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat;

10. sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie, cu excepţia proprietăţilor imobiliare;

11. veniturile din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor prevăzute de lege;

12. premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice;

13. veniturile obţinute prin aplicarea efectivă în ţară de către titular sau, după caz, de către licenţiaţii acestuia a unei invenţii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, după caz, aplicarea procedeului, în primii 5 ani de la prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicării şi cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului.

Venituri din activităţi independente cuprind:

 veniturile comerciale, care sunt veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi din practicarea unei meserii.

Principalele activităţi care constituie fapte de comerţ sunt:

- activităţi de producţie;

- activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;

- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;

- activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;

- vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;

- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;

- transport de bunuri şi de persoane;

- alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

Preview document

Impozitul pe Venit - Pagina 1
Impozitul pe Venit - Pagina 2
Impozitul pe Venit - Pagina 3
Impozitul pe Venit - Pagina 4
Impozitul pe Venit - Pagina 5
Impozitul pe Venit - Pagina 6
Impozitul pe Venit - Pagina 7
Impozitul pe Venit - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe Venit.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Veniturile Microîntreprinderii

Microîntreprinderea- prin care înţelegem o organizaţie alcătuită din una sau mai multe persoane, care desfăşoară activităţi, utilizînd de regulă...

Costuri previzionale - metoda standard cost

1. Prezentarea metodei Metoda standard –cost este o metoda de tip integral sau absorbant de determinare a costurilor/cheltuielilor...

Contabilitate

Cap. I. Obiectul contabilitatii 1.1. Definire si continut 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3.Trăsăturile obiectului contabilităţii...

Fiscalitate

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 TEORIA FISCALĂ 1.1. Conţinutul şi caracteristicile obligaţiei fiscale 1.2. Creanţa fiscală 1.3. Stingerea obligaţiei...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Gestiune financiară 2

4.Gestiunea activitatii de exploatare Politica de gestiune si finantare a activitatii de exploatare Necesitatea stocurilor Factori determinanti...

Gestiune financiară 3

Gestiunea financiara a intreprinderii Partea a III-a 9. Costul capitalului Costul capitalurilor imprumutate Costul capitalurilor proprii...

Aspecte Generale Privind Grupurile de Societăți și Consolidarea Conturilor

Cauzele şi consecinţele apariţiei grupurilor de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă o realitate din ce în ce mai pregnantă în lumea...

Te-ar putea interesa și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Impozite și Taxe

Introducere Sistemul fiscal proces al Republicii Moldova, având o istorie relativ scurtă, este în evoluţie şi perfecţionare. Restructurările de...

Impozitul pe Venit

Cap.1. Prezentarea institutiei publice Directia generala a finantelor publice a jud. Dambovita se organizeaza și functioneaza in structura...

Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice în cadrul statelor membre a Uniunii Europene

Cap 1. Noţiuni generale privind impozitele 1.1. Definiţie și caracteristici Impozitele sunt cele mai importante surse de alimentare a bugetului...

Impozitul pe Venit

INTRODUCERE Impozitele sunt cunoscute din antichitate şi se presupune că au apărut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Privind Impozitul pe Venit

Întroducere Republica Moldova ( în continuare R.M.)este un caz tipic din eşalonul ţărilor post-comuniste unde tranziţia economică avansează lent....

Ai nevoie de altceva?