Întreprinderea ca domeniu de organizare și de aplicare a contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 46 în total
Mărime: 446.90KB (arhivat)
Publicat de: Handri H.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cea mai mare parte dintre eforturile depuse de omenire se realizează prin intermediul organizaţiilor.

Acestea sunt grupuri de oameni care lucrează împreună pentru îndeplinirea unuia sau a mai multor obiective.

Pentru realizarea lucrărilor sale, o organizaţie utilizează resurse - manoperă, materiale, diferite servicii, clădiri şi echipamente etc.

În scopul finanţării lor, resursele în cauză incumbă plăţi.

Personalul care participă la efectuarea lucrărilor unei organizaţii solicită informaţii referitoare la mărimea resurselor, la modul lor de investire, la mijloacele lor de procurare (finanţare) şi la rezultatele obţinute prin folosirea lor.

De asemenea, persoane externe organizaţiilor solicită informaţii pentru a-şi forma judecăţi asupra activităţilor acestora.

Contabilitatea este un sistem care generează astfel de informaţii.

La modul general, organizaţiile se clasifică în:

- organizaţii cu scop lucrativ şi

- organizaţii cu scop nelucrativ.

2.1. Întreprinderea - concept şi tipologie

Exponenţii concepţiei tradiţionale reţin în „ecuaţia” numită întreprindere termeni precum factori de producţie, comercializare, profit:

„întreprinderea se defineşte, în general, ca o unitate economică ce produce sau cumpără, pentru ca prin vânzarea a ceea ce a produs sau cumpărat să obţină un câştig.”[1]

„O întreprindere este un ansamblu unic de mijloace umane, materiale şi financiare, coordonate şi organizate în scopul realizării unui obiectiv economic şi, în general, a unui profit.”[2]

Într-o asemenea abordare, scopul creării unei întreprinderi este obţinerea de profit.

[1] Virgil Madgearu citat de Constantin Bărbulescu şi Tatiana Gavrilă (coordonatori), Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică, 1999, pag. 25.

[2] Monique Henrard, Marie-José” Heim, Marie-Hélène Aguilar, Dictionnaire comptable RF, Groupe Revue Fiduciaire, 2001.

Într-o concepţie modernă, scopul unei întreprinderi este de a satisface, la un nivel rezonabil, interesele majore ale exponenţilor mediului ei intern şi extern.

Conținut arhivă zip

  • Intreprinderea ca Domeniu de Organizare si de Aplicare a Contabilitatii.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Audit Intern

3.12.2011 AUDIT INTERN Curs 1 Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva,...

Amortizarea

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea...

Relații monetare

Finantele intreprinderii Se refera la toate transferurile monetare intre tari. Acestea au cunoscut o dezvoltare vertiginoasa in ultima perioada de...

Procedee de Calcul a Costului Unitar

Procedeul diviziunii simple Etape: Se determ costul unitar Cu =(∑ 〖ch a〗)/Q unde ch a= chelt pe articole de calculatie( diverse chelt directe si...

Contabilitatea bugetară

Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat: Instituţii de învăţămînt;...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Întreprinderile evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar le impun în acelaşi timp şi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea resurselor umane componentă a gestiunii firmei

Resursele umane trebuie privite ca „totalitate a aptitudinilor fizice şi intelectuale, pe care omul le utilizează în procesul de producere a...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA

INTRODUCERE Această lucrare, „ Imobilizările necorporale la SC D.P.C. S.A ” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe...

Plan de afaceri - contabilitate și informatică de gestiune

A. Date de identificare ale firmei B. Situatia legala,conducerea si personalul social C. Prezentarea proiectului pentru care se solicita...

Plan de Afaceri - SC Xtoys SRL

A. Sinteza planului de afaceri Planul de afaceri prezentat de S.C. XToys S.R.L., cu sediul în Timişoara, strada Mihai Eminescu, nr 18, judeţul...

Ai nevoie de altceva?