Inventarierea Patrimoniului

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 9041
Mărime: 36.74KB (arhivat)
Publicat de: Eusebiu Balazs
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Cernusca

Extras din curs

CAP I. ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA

1.1. NOTIUNEA INVENTARIERII

Cu toate precautiile ce si le impune, respectând anumite principii, reguli si folosind o tehnica adecvata de culegere, prelucrare, sintetizare si transmitere a informatiei, datorita complexitatii activitatilor economice, a influentei unor factori interni si externi perturbanti, adesea imprevizibili, a organizarii necorespunzatoare a evidentei si a altor cauze, între datele contabilitatii si existenta reala, pe teren, a unor elemente patrimoniale, pot aparea diferente de natura cantitativa, calitativa si valorica, cu urmari nedorite în luarea deciziilor curente sau pe termen lung, în controlul modului în care acestea sunt gestionate si în respectarea unor prevederi legale.

Pentru a corecta neconcordantele, contabilitatea recurge la ajutorul inventarierii.

Privita din punct de vedere al teoriei contabile, inventarierea este un procedeu de autocontrol , prin care datele contabile sunt aduse periodic la nivelul realitatii.

În sistemul de organizare al contabilitatii pe baza de norme legale, inventarierea este un procedeu de autocontrol, prin care datele contabile sunt aduse periodic la nivelul realitatii.

În sistemul de organizare al contabilitatii pe baza de norme legale, inventarierea este obligatorie pentru toti agentii economici si este definita ca “ ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si pasiv, cantitativ si valoric dupa caz ,existente în patrimoniu la data la care acesta se efectueaza, cu scopul stabilirii situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati inclusiv a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu , apartinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii bilantului contabil care sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute “.

Pe lânga aducerea scriptelor la nivelul realitatii, prin inventariere se mai verifica daca sistemul de evidenta a functionat în mod corespunzator , precum si calitatile profesionale si morale ale persoanelor carora li s-a încredintat gestionarea patrimoniului. De aemenea, se determina gradul de utilitate, ( uzura fizica si morala a unor bunuri ), stadiile de fabricatie ( produse finite, semifabricate, în curs de executie), cheltuieli facute în avans, veniturile obtinute în avans, gradul de solvabilitate a unor titulari de creanta, realizarea obligatiilor fata de persoane fizice sau juridice.

Conform normelor legale în vigoare , pe lânga obiectivele inventarierii se prevede: cui îi revine sarcina de a organiza cum trebuie organizata , precum si modul de valorificare a rezultatelor acestuia.

Inventarierea îndeplineste mai multe functii dintre care cele mai semnificative sunt:

-functia de control a concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate si realitate,

-functia de stabilire a situatiei nete si a rezultatelor exercitiului;

-functia de calcul si evidenta a stocurilor, consumurilor vânzarilor;

Prin functia de control se determina, în principal, diferentele dintre soldurile scriptice si cele reale , apoi cauzele care le-au generat, precum si persoanele implicate în producerea lor.

Diferentele pot fi de natura cantitativa si calitativa.

Diferentele cantitative în minus, adica soldurile scriptice sunt mai mari decât în realitate, constituie lipsuri în gestiune. La rândul lor, aceste lipsuri pot fi justificate, nejustificate sau în curs de justificare.

Difentele pot fi si de plus, adica soldurile contabile sa fie mai mici decât cele reale.

Atât lipsurile cât si plusurile pot avea cauze multiple. Daca este vorba de bunuri materiale, ambele situatii , se pot gasi atât în procesul utilizarii acestora.

Astfel lipsurile pot depinde de proprietatile fizico-chimice, pot fi provocate de uscare , oxidare, evaporare, scurgere etc, de factori naturali cu caracter distructiv (calamitati naturale ) de forta majora sau fortuita ( clienti incerti, furturi prin efractie ).

Prin inventariere se mai pot constata si situatii de pierderi de bunuri din cauza de proasta organizare a acestora ( rebuturi, consumuri exagerate, ); confuzii în manipulare, respectiv între sortimente, calitati si preturi ; existenta unor bunuri fara miscare sau miscare lenta; a unor bunuri declasate ( conserve cu termen de garantie expirat, bunuri dezasortate ), comenzi în curs anulate datorita renuntarii facute de clienti , sau unele proiecte de investitii si cercetare abandonate, cheltuielile facute în avans .

Preview document

Inventarierea Patrimoniului - Pagina 1
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 2
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 3
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 4
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 5
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 6
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 7
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 8
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 9
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 10
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 11
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 12
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 13
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 14
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 15
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 16
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 17
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 18
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 19
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 20
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 21
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 22
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 23
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Inventarierea Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Necesitatea inventarierii și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia

CAPITOLUL I Inventarierea elemente teoretice şi organizatorice 1.1 Definirea şi necesitatea inventarierii Contabilitatea, ca principal...

Practică de specialitate în cadrul unei firme - SC Fastpromo SRL

Cap.1.Prezentarea entitatii. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la...

Bilanțul contabil

BILANTUL CONTABIL I NOTIUNE SI STRUCTURA “Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art.1 din Legea contabilitatii il...

Importanța și etapele inventarierii

IMPORTANTA SI ROLUL INVENTARIERII Inventarierea inseamna constatarea existentei, prin masurare, cantarire, numarare a mijloacelor, drepturilor si...

Documente Justificative și Registre de Contabilitate

Documente justificative Contabilitatea respecta in mod obligatoriu doua principii: “nici o operatie economica sau financiara fara documente” si...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea Patrimoniului

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea patrimoniului cu studiu de caz la o instituție publică

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN Integrarea României în Uniunea Europeană a impus introducerea auditului şi în ţara noastră....

Inventarierea Patrimoniului

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se...

Controlul Financiar de Gestiune

Introducere în problematica controlului financiar de gestiune În cea mai simplă accepţiune, controlul poate fi definit prin aprecierea...

Inventarierea Patrimoniului

Capitolul I 1.SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL 1.1PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL Datele care se culeg din activitatea economica se...

Inventarierea patrimoniului

1. Noțiuni introductive Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte...

Ai nevoie de altceva?