Investiții incerte

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1632
Mărime: 19.00KB (arhivat)
Publicat de: Ieremia Buzatu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Decizia de investiţii în mediu aleator se fundamentează, de asemenea, pe criteriul VAN, dar care ia în calcul variabilitatea (riscul) cash-flow-urilor viitoare în raport cu media sperată a acestora. Această variabilitate este una factorială determinată de variaţia posibilă a factorilor determinanţi ai cash-flow-urilor (vânzările, cheltuielile, investiţiile etc.), dar ea este şi temporală ca dependenţă (corelaţie) dintre evoluţiile cash-flow-urilor de la un an la altul.

1.-2. Estimarea diferitelor stări ale cash-flow-urilor anuale se face de obicei prin preluarea statistică şi obiectivă a variaţiilor înregistrate în trecut la proiecte similare de investiţii. Pentru proiecte noi de investiţii (fără precedent în trecut) estimarea stărilor posibile ale cash-flow-urilor viitoare se face subiectiv de către experţi. Se obţine astfel, obiectiv sau subiectiv, un mediu aleator cu probabilităţi construite (ps) pe care-l numim mediu probabilizat. În acest context se pot calcula: 1. speranţa de cash-flow şi riscul acestuia în fiecare an: E (CF)t şi  (CF)t şi 2. speranţa de valoare actualizată netă şi riscul acesteia: E (VAN) şi  (VAN) astfel:

şi

pentru t; t-1 = 0

sau

pentru t; t-1 = 1

sau

cu alternanţă de semn algebric, pentru t;t-1 = –1

3. Pentru proiectele de investiţii neconcurente ale aceleiaşi întreprinderi există (teoretic) posibilitatea reducerii riscului de VAN de portofoliu prin diversificarea de investiţii din mai multe domenii de activitate (cele din producţie cu cele din administraţie etc.). VAN de portofoliu se defineşte potrivit principiului de aditivitate a speranţei de VAN a fiecărui proiect component „i“, în timp ce riscul de VAN de portofoliu se defineşte pe covarianţa dintre cash-flow-urile proiectelor componente ij.

Reducerea riscului portofoliului de proiecte de investiţii neconcurente este limitată de: 1. non-divizibilitatea investiţiilor reale; 2. lichiditatea scăzută şi 3. dependenţa ridicată dintre investiţiile din portofoliu.

Cei mai mulţi analişti financiari resping însă diversificarea la nivelul micro într-un portofoliu de investiţii neconcurente ale unei întreprinderi. Diversificarea şi eliminarea riscului specific au sens numai la nivelul macro al pieţei financiare în ansamblu: 1. costul de oportunitate al capitalului este cel rezultat pe piaţă în medie pentru întreaga clasă de risc; 2. diversificarea „în micro“ este limitată (după cum am văzut mai sus; 3. firma selecţionează proiectele cele mai eficiente, nu le diversifică şi 4. valoarea firmei este suma valorii date de piaţa financiară proiectelor de investiţii mai vechi şi mai noi ale întreprinderii.

4. Un cash-flow fără risc este mai valoros decât acelaşi cash-flow cu risc (proporţional mai valoros cu cât cantitatea de risc de piaţă este mai mare). În consecinţă, cash-flow-ul fără risc se actualizează la rata dobânzii fără risc (Rf), în timp ce cash-flow-ul cu risc se actualizează la rata normală (k) de rentabilitate pentru clasa respectivă de risc. Mai mult, un cash-flow riscant (cu risc = CF) are un cash-flow echivalent cert (fără risc = CFechiv) egal cu:

Preview document

Investiții incerte - Pagina 1
Investiții incerte - Pagina 2
Investiții incerte - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Investitii Incerte.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Elemente Introductive privind Controlul de Gestiune

Capitolul 1 Elemente introductive privind controlul de gestiune Altfel spus, sub aspect practic, controlul de gestiune oferă un instrumentar...

Piețe de capital

. Actiuni la purtator sunt actiunile a caror circulatie este absolut libera, posesorul lor beneficiind de toate drept. si obligat care decurg din...

Analiză economico-financiară

1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Analiza economico-financiară este o disciplină independentă, cu obiect şi metodă...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Contabilitatea Imobilizărilor

Valoarea de intrare sau contabilă poate fi: - costul de achiziţie, pentru imobilizările procurate cu titlu oneros - costul de producţie, pentru...

Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice

Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Obiective: - cunoasterea obiectului, tipologiei analizei...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea prin Simulare a Deciziilor de Investiții

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Rolul investiţiilor în contextul economiei de piaţă din România. În orice domeniu: economic, social,...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Studiu de Fezabilitate SC Oil Terminal SA

SC.OIL TERMINAL.SA Cap. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A AGENTULUI ECONOMIC - Denumirea agent economic: OIL TERMINAL S.A. - Cod fiscal/ CUI: 2410163 -...

Studiu de fezabilitate privind instalarea stațiilor pentru mașini hibrid în benzinăriile Petrom

I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea...

Studiu de Fezabilitate SC Rompetrol Rafinare SA

Lucrarea reprezinta o analiza economico-financiara a companiei “Rompetrol Rafinare S.A.” pe baza situatiilor financiare din ultimii trei ani cu...

Investiții directe

1. Prezentarea Societatii 1.1 Date de identificare societate Numele firmei: SC Pro Net - Rahova SRL Sediul firmei (adresa, telefon, fax):...

Studiu Fezabilitate Petrom

1.PREZENTAREA GENERALA A AGENTULUI ECONOMIC Petrom este cea mai mare companie de titei si gaze din Romania si cel mai mare producator de petrol si...

Studiu de fezabilitate al proiectului de investiții

REZUMAT In lucrarea de fata vom vorbi despre societatea comerciala Business Concept Consulting, care este o societate cu raspundere limitata si...

Ai nevoie de altceva?