Management Financiar-Contabil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 13022
Mărime: 305.57KB (arhivat)
Publicat de: Emanoil Alexe
Puncte necesare: 0

Extras din curs

În cadrul oricãrei organizaþii/firme se desfãºoarã ample procese de muncã, diferenþiate în funcþie de acþiunile ce le caracterizeazã ºi rezultatele directe obþinute. Esenþa managementului – ca proces – este datã de exercitarea unor atribute ale conducerii, respectiv funcþii.

Astfel, managementul poate fi abordat ca: proces, funcþie, profesie, pe de o parte, iar pe de altã parte, ca ºtiinþã ºi artã. Într-o accepþiune generalã, managementul este definit ca fiind arta ºi ºtiinþa de a conduce, dirija ºi controla efortul uman, astfel încât sã fie atinse obiectivele prestabilite ale organizaþiei/firmei în concordanþã cu anumite politici economice acceptate.

Deci, managementul este procesul de planificare, organizare, antrenare, coordonare ºi control al eforturilor membrilor unei organizaþii/firme ºi folosirea tuturor resurse organizaþionale pentru atingerea obiectivelor acesteia.

Procesul de management constã în ansamblul fazelor ºi proceselor prin care:

- se determinã obiectivele organizaþiei, firmei ºi ale subsistemelor sale, resursele ºi procesele de muncã necesare realizãrii lor ºi executanþii acestora;

- se integreazã ºi controleazã munca personalului, folosind un complex de metode ºi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a obiectivelor propuse;

- o parte a resursei umane (managerii – “resursele calde”) acþioneazã asupra celeilalte pãrþi a resursei umane (personalul condus) cu scopul de a atrage organizaþia/firma pentru realizarea obiectivelor dorite.

Esenþa procesului de management este datã de exercitarea funcþiilor sale fundamentale, identificate ºi analizate pentru prima oarã de Henry Fayol ºi anume: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea ºi controlul.

Literatura de specialitate, în cea mai mare parte, le prezintã ca atare, existând însã ºi variante ale funcþiilor procesului de management. Cel mai des întâlnite sunt: previziunea, organizarea, comanda (decizia) - antrenarea-motivarea, coordonarea ºi control-evaluarea. Aceste cinci funcþii formeazã un ciclu logic al desfãºurãrii oricãrei acþiuni umane.

Procesul tip de management se poate structura în trei etape principale ºi anume:

a) etapa previzionalã – caracterizatã prin preponderenþa previziunii ºi exercitarea celorlalte funcþii ale managementului într-o viziune prospectivã (soluþii organizatorice, strategii, decizii, tactici etc.);

b) etapa operaþionalã – caracterizatã prin prepon-derenþa organizãrii, coordonãrii ºi antrenãrii personalului la realizarea obiectivelor cuprinse în planurile ºi prognozele (studiul viitorului firmei în ipoteza în care viitorul poate fi orientat) organizaþiei/firmei;

c) Etapa de comensurare ºi interpretare a rezultatelor – se caracterizeazã prin preponderenþa exercitãrii funcþiei de control - evaluare.

“Materiile prime” pe care se fundamenteazã etapele ºi funcþiile proceselor de management sunt: informaþia ºi oamenii. Informaþia serveºte la elaborarea deciziilor, fiind principalul instrument de management, de calitatea ei depinzând, sensibil, eficacitatea managementului organizaþiei / firmei. “Cel ce deþine informaþia, deþine puterea sau supremaþia”.

Principalele trãsãturi ale unui proces de management sunt:

a) dinamismul – este determinat de mobilitatea, schimbarea, atât a problemelor, a modului diferenþiat de tratare ºi rezolvare a lor, cât ºi a modalitãþilor variate de colaborare, comunicare ºi reglare dintre funcþiile procesului managerial;

b) stabilitatea – este rezultatul consacrãrii unor mijloace, metode, tehnici ºi modalitãþi de lucru utilizate în antrenarea organizaþiei/firmei spre atingerea scopurilor sale;

c) continuitatea – este determinatã de însãºi continuitatea procesului de producþie;

d) repetabilitatea – este determinatã atât de continuitatea procesului de management, cât ºi de caracterul ciclic a relaþiei cauzã efect.

Funcþiile managementului

În opinia majoritãþii autorilor de specialitate cele cinci funcþii ale procesului managerial sunt: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea-motivarea, control-evaluarea.

Previziunea – ca funcþie a managementului, constã în ansamblul proceselor de muncã prin intermediul cãrora se determinã principalele obiective ale firmei ºi componentele sale, precum ºi resursele ºi principalele mijloace necesare realizãrii lor.

Organizarea – defineºte ansamblul proceselor de conducere prin intermediul cãrora se divizeazã activitatea ansamblului, stabilindu-se ºi delimitându-se subactivitãþile ºi sarcinile corespunzãtoare, având în vedere resursele disponibile ºi utilizarea lor cât mai eficientã.

Coordonarea – constã în ansamblul proceselor prin care se sincronizeazã deciziile ºi acþiunile personalului unei firme ºi ale subsistemelor sale, în cadrul previziunilor ºi organizãrii stabilite anterior.

Coordonarea îmbracã douã forme:

a) bilateralã: manager-subordonat;

b) multilateralã: manager-mai mulþi subordonaþi.

Preview document

Management Financiar-Contabil - Pagina 1
Management Financiar-Contabil - Pagina 2
Management Financiar-Contabil - Pagina 3
Management Financiar-Contabil - Pagina 4
Management Financiar-Contabil - Pagina 5
Management Financiar-Contabil - Pagina 6
Management Financiar-Contabil - Pagina 7
Management Financiar-Contabil - Pagina 8
Management Financiar-Contabil - Pagina 9
Management Financiar-Contabil - Pagina 10
Management Financiar-Contabil - Pagina 11
Management Financiar-Contabil - Pagina 12
Management Financiar-Contabil - Pagina 13
Management Financiar-Contabil - Pagina 14
Management Financiar-Contabil - Pagina 15
Management Financiar-Contabil - Pagina 16
Management Financiar-Contabil - Pagina 17
Management Financiar-Contabil - Pagina 18
Management Financiar-Contabil - Pagina 19
Management Financiar-Contabil - Pagina 20
Management Financiar-Contabil - Pagina 21
Management Financiar-Contabil - Pagina 22
Management Financiar-Contabil - Pagina 23
Management Financiar-Contabil - Pagina 24
Management Financiar-Contabil - Pagina 25
Management Financiar-Contabil - Pagina 26
Management Financiar-Contabil - Pagina 27
Management Financiar-Contabil - Pagina 28
Management Financiar-Contabil - Pagina 29
Management Financiar-Contabil - Pagina 30
Management Financiar-Contabil - Pagina 31
Management Financiar-Contabil - Pagina 32
Management Financiar-Contabil - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Management Financiar-Contabil.pdf

Alții au mai descărcat și

Management Financiar Contabil

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale 1.1.1. Locul şi rolul activităţii...

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Contabilitate Managerială

1. Rolul contabilitatii manageriale în realizarea functiilor manageriale Conturarea unei viziuni curente si de perspectiva asupra dimensiunilor...

Management contabil - master - cursul 1

SISTEMUL CONTABIL - SURSA ESENTIALA DE INFORMATII PENTRU MANAGEMENTUL CONTABIL Economia de piata presupune existenta unei legislatii adecvate...

Management contabil - master - cursul 2

1.1. Definirea normalizarii în contabilitate. Dispozitivul de normalizare Normalizarea contabilitatii se identifica cu: - definirea de...

Contabilitate internațională

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Contabilitate și Control de Gestiune

CAPITOLUL I ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 1.1. Contabilitatea financiară...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea societății comerciale

INTRODUCERE Managementul financiar contabil este definit ca o functiune a carui scop consta in asigurarea permanenta a intreprinderii cu fonduri...

Proiectarea și Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil

1. Obiectivele sistemului informatic pentru managementul financiar – contabil Obiectivul fundamental al Sistemului Informatic pentru Managementul...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C “TIMLIBRIS” S.A PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE DENUMIREA: SOCIETATEA COMERCIALĂ “TIMLIBRIS” FORMA...

Proiect Managementul Financiar Contabil

Cap 1. Managementul şi funcţiile sale 1.1 Conceptul de management Conceptul de management are semnificaţii multiple atât în teorie cât şi în...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Managementul Financiar Contabil al Serviciilor Publice

1.INTRODUCERE Pentru funcţionarea normală a oricărei comunităţi sunt necesare o serie de activităţi specifice de interes general, cum ar fi...

Ai nevoie de altceva?