Measuring and Reporting Financial Performance

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1101
Mărime: 8.85KB (arhivat)
Publicat de: Noris Eugen Iacob
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Vulpoi
Administrarea Afacerilor in Limbi Straine

Cuprins

  1. 1. The income statement
  2. 2. Classification of expenses and revenues
  3. 3. Profit calculation
  4. 4. Income statement formats

Extras din curs

The measurement of profit is probably the most important function of accounting. Investors, managers, bankers and others are interested in knowing how well a business is doing. The profit and loss account (income statement) shows the results of the flow of activity and transactions and is designed to report the profit performance of a business for a specific period of time, such as a year, quarter or month.

The purpose of income statement is to measure and report how much profit the business has generated over a period.

The measurement of profit requires that the total revenues of the business generated during a particular period, be calculated.

Revenue is simply a measure of the inflow of assets (cash or amounts owed to a business by debtors) or the reduction in liabilities which arise as a result of trading operations.

It is not necessary for a business to receive cash before recognizing that revenue has been earned. The accruals concept recognizes revenue which arises from the sale of goods or services on credit.

The total expenses relating to the period must also be calculated. An expense represents the outflow of assets (or increase in liabilities) which is incurred as a result of generating revenues.

Expenses are goods and services consumed in operating a business or other economic unit.

The income statement for a period shows the total revenue generated during a particular period and deducts from this the total expenses incurred in generating that revenue. The difference between the total revenue and total expenses will represent either profit (if revenues > expenses) or loss (if expenses > revenues).

Where revenues and expenses are equal for the period, the business is said to break even.

Profit (loss) = total revenue --- total expenses incurred to generate the revenue

The income statement and the balance sheet (B.S.) are closely related.

The profit and loss account can be viewed as linking the B.S. at the beginning of the period with the B.S. at the end of the period. Thus, at the commencement of business, a B.S. will be produced to reveal the opening financial position. After an appropriate period, an I.S. will be prepared to show the wealth generated over the period. A B.S will also be prepared to reveal the new financial position, at the end of the period covered by the I.S.

The B.S. will incorporate the changes in wealth which have occurred since the previous B.S. was drawn up.

The effect of making profit (loss) on the B.S. means that the B.S. equation can be extended as follows:

assets = capital + (--) profit (loss) + liabilities

(equity)

assets = equity + (revenues – expenses) + liabilities

2. Classification of expenses and revenues

Expenses and revenues are classified into three categories:

a) operating expenses and revenues;

b) financial expenses and revenues;

c) extraordinary expenses and revenues.

Expenses may be classified into 2 categories:

٭ by type operation or by function

٭ by type of expenditure or by nature.

Accordingly, there may be distinguished 2 formats for Income Statement (function, nature)

Preview document

Measuring and Reporting Financial Performance - Pagina 1
Measuring and Reporting Financial Performance - Pagina 2
Measuring and Reporting Financial Performance - Pagina 3
Measuring and Reporting Financial Performance - Pagina 4
Measuring and Reporting Financial Performance - Pagina 5
Measuring and Reporting Financial Performance - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Measuring and Reporting Financial Performance.doc

Alții au mai descărcat și

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

General Aspects on the Business Environment and Useful Terminology

Introduction Economics is part of our life, either we are students at the Faculty of Languages, a banker or a simple tax payer, we all deal with...

Politici și opțiuni contabile privind performanțele companiilor

Performanța unei întreprinderi economice poate fi definită în mai multe feluri, în funcție de perspectivele și criteriile de evaluare ale fiecărui...

Rolul contabilității manageriale în sectorul bancar

În ultimele decenii, în urma crizelor sistemice mondiale, băncile comerciale se ciocnesc cu problema lipsei unei informaţii operative şi veridice...

Economie comercială - suport de curs

Conceptul de comert si disciplina economie comerciala23 sliduri Structura prezentarii Definitii ale termenului de comert Concept teoretic In...

Ai nevoie de altceva?