Plan conturi

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4759
Mărime: 23.95KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Botezatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tache Ionut

Extras din curs

• Principiile contabilitatii:

- principiul prudentei

- principiul permanentei metodelor

- principiul continuitatii activitatii

- principiul independentei exercitiului

- principiul intangibitilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu financiar

- principiul necompensarii

• Evaluarea in contabilitate consta in exprimarea elementelor de activ si de pasiv, cheltuielilor si veniturilor in unitati monetare

• Ecuatia de echilibru a patrimoniului:

A = P

• Active imobilizate:

- imobilizari necorporale

- imobilizari corporale

- imobilizari financiare

• Active circulante:

- active circulante materiale

- active circulante in decontare

- active circulante banesti

• Surse (capitaluri) proprii:

- capital social

- prime de capital

- rezerve

- subventii

- profit

• Surse imprumutate:

- datorii comerciale

- datorii salariale si sociale

- datorii fiscale

- datorii financiare

- datorii fata de asociati

• Cheltuielile = reprezinta sume de platit sau platite pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale consumabile, combustibil, energie, servicii, lucrari executate de terti.

• Veniturile = reprezinta sume de bani primite sau de primit pentru bunurile livrate, lucrarile executate, serviciile prestate.

• Profitul = se obtine atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile si se concretizeaza in surplusul de mijloace banesti intrate in patrimoniu.

• Pierderea = se obtine atunci cand cheltuielile sunt mai mari decat veniturile, influentand negativ situatia patrimoniala, situatia financiara a unitatii.

• Inventarierea patrimoniului = reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

• Inventarierea parcurge mai multe etape:

- organizarea si pregatirea inventarietii

- stabilirea stocurilor faptice

- stabilirea plusurilor si minusurilor de inventar

• Principalele registre contabile:

- registru jurnal

- registru inventar

- registru Cartea Mare

• Registrul jurnal = are caracter obligatoriu, este folosit pentru inregistrarea operatiunilor economico-financiare in ordinea efectuarii lor in timp.

• Registru inventar = are caracter obligatoriu fiind folosit pentru a prezenta situatia reala a patrimoniului.

• Registru Cartea Mare = inregistreaza si grupeaza operatiunile economico-financiare in raport de natura lor si in cazul fiecarei grupari in ordinea cronologica.

• Structura documentelor:

- denumirea documentului

- numar si data

- antetul

- continutul documentului

- semnaturile

• Functiile documentelor:

- functia informationala

- functia gestionara

• Clasificarea documentelor:

- dupa continutul si rolul lor:

- documente de dispozitie

- documente de executie

- documente combinate

- documente contabile

- dupa regimul de urmarire:

- documente cu regim special

- documente fara regim special

- dupa regimul de tiparire:

- documente tipizate

- documente netipizate

- dupa circuitul lor:

- documente externe

- documente interne

- dupa modul de intocmire:

- documente primare

- documente centralizatoare

• Bilantul contabil = este un tabel, o situatie care exprima patrimoniul in expresie valorica la un moment dat prin echilibrul dintre bunurile economice si sursele de finantare precum si pierderea sau profitul concretizate in rezultatul activitatii.

• Tipuri de modificari ale patrimoniului:

a) in ambele parti ale bilantului prin cresterea unui element de activ concomitent si cu aceeasi suma si a unui element de pasiv; A+X=P+X

b) in ambele parti ale bilantului prin scaderea unui element de activ concomitent si cu aceeasi suma si a unui element de pasiv; A-X=P-X

c) numai in activul bilantului prin cresterea unui element de activ concomitent cu scaderea altui element de activ cu aceeasi suma; A+X-X=P

d) numai in pasivul bilantului prin cresterea unui element de pasiv concomitent cu scaderea altui element de pasiv cu aceeasi suma; A=P+X-X

• Ecuatia de echilibru a rezultatului:

Cheltuieli ± Rezultat = Venituri

Preview document

Plan conturi - Pagina 1
Plan conturi - Pagina 2
Plan conturi - Pagina 3
Plan conturi - Pagina 4
Plan conturi - Pagina 5
Plan conturi - Pagina 6
Plan conturi - Pagina 7
Plan conturi - Pagina 8
Plan conturi - Pagina 9
Plan conturi - Pagina 10
Plan conturi - Pagina 11
Plan conturi - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Plan Conturi.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul situațiilor financiare

ELABORAREA BALANŢEI CONTURILOR ÎNAINTE DE INVENTARIERE ŞI INVENTARIEREA GENERALĂ A PATRIMONIULUI Înainte de inventariere, pentru a centraliza şi...

Cursuri economia întreprinderii

Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii Rezultatele şi performanţele economice ale unei întreprinderi se apreciază cu ajutorul unui...

Contabilitatea Materiilor Prime

5.3 Contabilitatea activelor circulante materiale 5.3.1 Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Capitolul Contabilitatea Stocurilor

1. Definitii si delimitari privind stocurile Definitii proprii stocurilor Stocurile sunt active detinute pentru: a fi vândute pe parcursul...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Capitolul 3 - Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definitii Activele imobilizate sunt definite de reglementarile contabile din România ca fiind acele active ale unei întreprinderi destinate...

Audit Intern

S5 audit intern zi, CIG, anul III, 2010-2011 Conf. univ. dr. Cãtãlin ALBU Catedra de Contabilitate Internationalã si Informare Financiarã ASE...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Analiza indicatorilor specifici la Casa de Ajutor Reciproc Corsar

CAPITOLUL I ISTORICUL CASELOR DE AJUTOR RECIPROC 1.1. Scurt istoric al caselor de ajutor reciproc Aceasta este istoria unei idei. O idee...

Instrumentul de normalizare contabilă - Politicile contabile - Instituții ale normalizării contabile la nivelul unei țări

Introducere Informația contabilă este un produs "juridic" specific, care trebuie reglementat, de aici reiese importanța normalizării contabile....

Descrierea programului de contabilitate - Visual Class Cont

VISUAL CLASS CONT 1.Generalitati Modulul VisualClassCont, face parte din sistemul informatic integrat Class Business Solution, functioneaza ca un...

Studiu Comparativ Privind Sistemul Simplificat de Contabilitate Aplicabil din 2011 Adoptat prin OMFP 2239-2011

INTRODUCERE Legile actuale aplicabile în domeniul contabilității oferă diverse opțiuni persoanelor juridice în ceea ce privește conducerea...

Dispozitivul de Normalizare a Contabilitătii

Orice sistem tehnic, pentru a functiona are nevoie de un dispozitiv, angrenaj care, reunind mai multe componente, serveste la îndeplinirea...

Contabilitate aprofundată

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Contabilitate publică

Semnificatia deosebita a bugetului public national rezida din cele 2 tipuri de fluxuri economice ce apar intre buget pe de o parte si agentii...

Ai nevoie de altceva?