Drept Civil

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 51498
Mărime: 213.03KB (arhivat)
Publicat de: George Sîrbu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

Secţiunea I

Caracterizarea generală a dreptului civil

În literatura de specialitate există mai multe definiţii ale dreptului civil, ca ramură a sistemului dreptului român.

1.1 Noţiunea dreptului civil

Definiţie: Dreptul civil reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică.

Această definiţie face referire la trei elemente de bază:

1) conţinutul dreptului civil;

2) obiectul dreptului civil;

3) subiectele (părţile) raportului de drept civil.

1) Conţinutul dreptului civil se referă la ansamblul normelor juridice, grupate pe categorii, fiind ordonate în instituţii ale dreptului civil, şi anume:

a) raportul juridic;

b) actul juridic civil;

c) prescripţia extinctivă;

d) subiectele dreptului civil (persoane fizice şi persoane juridice);

e) drepturile reale (patrimoniul şi drepturile patrimoniale);

f) obligaţiile civile (teoria generală a obligaţiilor);

g) contractele civile speciale;

h) moştenirea (succesiunile);

i) dreptul de proprietate intelectuală (dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială):

2) Obiectul dreptului civil cuprinde raporturile juridice patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc între persoane fizice şi persoane juridice. Deci, sunt două categorii de raporturi juridice civile:

a) raporturi juridice civile patrimoniale (evaluabile în bani);

b) raporturi juridice civile nepatrimoniale (neevaluabile în bani).

În primul caz, putem lua ca exemplu raportul născut din contractul de vânzare-cumpărare. Raportul juridic nepatrimonial sau raportul juridic personal nepatrimonial este raportul juridic ce are în conţinutul său dreptul la nume sau denumire.

3) Subiectele (părţile) raportului de drept civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice.

Ele se află în poziţie de egalitate juridică, indiferent de natura raporturilor (patrimoniale sau extrapatrimoniale), în sensul că nici una dintre părţi nu se subordonează celeilalte. Această egalitate este numai de ordin juridic şi nu neapărat şi economic.

1.2 Rolul dreptului civil

Dreptul civil, ca ramură a sistemului de drept românesc, contribuie prin normele sale, la ocrotirea valorilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice. De asemenea, dreptul civil reprezintă o garanţie a formării unei conştiinţe juridice corecte, precum şi a respectării şi întăririi moralei.

În sistemul dreptului românesc, dreptul civil reprezintă dreptul comun faţă de alte ramuri de drept. Aceasta înseamnă că, ori de câte ori o altă ramură de drept învecinată, nu conţine norme juridice proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic sau când normele sale ar fi insuficiente, se recurge la norma corespunzătoare din dreptul civil. De altfel, unele ramuri de drept prevăd în mod expres împrumutarea unor norme juridice de la dreptul civil (dreptul muncii, dreptul comercial, dreptul familiei, etc).

1.3. Principiile dreptului civil

Există trei categorii de pricipii şi anume:

a) principiile fundamentale ale dreptului român;

b) principiile generale ale dreptului civil român;

c) principii ale uneia sau mai multor instituţii de drept civil.

a) Principii fundamentale ale dreptului român sunt idei de bază ce se regăsesc în întreaga legislaţie a României, fiind consacrate de legea fundamentală (Constituţia), precum şi de alte legi mai importante. Ele sunt aplicabile tuturor ramurilor de drept, deci şi dreptului civil.

Principiile fundamentale sintetizează şi promovează valorile esenţiale ale societăţii, conţinând judecăţi asupra fenomenelor juridice.

Dintre aceste principii amintim:

1) Principiul pluralismului politic. Pluralismul politic este o componentă fundamentală a democraţiei, reprezentând o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80
Drept Civil - Pagina 81
Drept Civil - Pagina 82
Drept Civil - Pagina 83
Drept Civil - Pagina 84
Drept Civil - Pagina 85
Drept Civil - Pagina 86
Drept Civil - Pagina 87
Drept Civil - Pagina 88
Drept Civil - Pagina 89
Drept Civil - Pagina 90
Drept Civil - Pagina 91
Drept Civil - Pagina 92
Drept Civil - Pagina 93
Drept Civil - Pagina 94
Drept Civil - Pagina 95
Drept Civil - Pagina 96
Drept Civil - Pagina 97
Drept Civil - Pagina 98
Drept Civil - Pagina 99
Drept Civil - Pagina 100
Drept Civil - Pagina 101
Drept Civil - Pagina 102
Drept Civil - Pagina 103
Drept Civil - Pagina 104
Drept Civil - Pagina 105
Drept Civil - Pagina 106
Drept Civil - Pagina 107
Drept Civil - Pagina 108
Drept Civil - Pagina 109
Drept Civil - Pagina 110
Drept Civil - Pagina 111
Drept Civil - Pagina 112
Drept Civil - Pagina 113
Drept Civil - Pagina 114
Drept Civil - Pagina 115
Drept Civil - Pagina 116
Drept Civil - Pagina 117
Drept Civil - Pagina 118
Drept Civil - Pagina 119
Drept Civil - Pagina 120
Drept Civil - Pagina 121
Drept Civil - Pagina 122
Drept Civil - Pagina 123
Drept Civil - Pagina 124
Drept Civil - Pagina 125
Drept Civil - Pagina 126
Drept Civil - Pagina 127
Drept Civil - Pagina 128
Drept Civil - Pagina 129
Drept Civil - Pagina 130
Drept Civil - Pagina 131
Drept Civil - Pagina 132
Drept Civil - Pagina 133
Drept Civil - Pagina 134
Drept Civil - Pagina 135

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?