Izvoarele Dreptului Afacerilor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2366
Mărime: 10.45KB (arhivat)
Publicat de: Petronela Covaci
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Secţiunea 1

Izvoare internaţionale

§1. Ca materie interdisciplinară, dreptul comerţului internaţional are atât izoare internaţionale, cât şi izvoare interne.

Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional sunt, în măsura în care cuprind şi norme aplicabile raporturilor juridice de drept al comerţului internaţional, izvoarele dreptului internaţional public.

Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional sunt tratatul şi cutuma.

§2. Tratatul. Indiferent de denumirea sa – acord, act final, aranjament, cartă, compromis, concordat, memorandum, convenţie, declaraţie, gentelemen’s agreement, modus vivendi, pact, protocol, notă diplomatică, aide memoire, statut – tratatul este acordul de voinţă a două sau mai multe state prin care acestea reglementează într-un anumit mod o anumită sferă a relaţiilor internaţionale, creând noi norme de drept internaţional sau modificând ori abrogând pe cele existente.

Ori de câte ori obiectul de reglementare al tratatului îl reprezintă relaţii interstatale stabilite în domeniul comerţului internaţional sau al cooperării economice internaţionale, respectivul tratat este şi izvor al dreptului comerţului internaţional.

Au această calitate şi alte tratate internaţionale – politice, juridice, culturale – care, stabilind raporturi de colaborare între state, favorizează şi dezvoltarea relaţiilor economice dintre acestea, conţinând uneori chiar clauze exprese în acest sens.

Tratatele pot fi clasificate în:

a) tratate generale – aceste tratate cuprind ocazional şi norme aplicabile raporturilor de comerţ internaţional. Este ilustrativă în acest sens Carta O.N.U. care, proclamând în preambulul său ca scop suprem al Naţiunilor unite menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, stabileşte ca unul din obiectivele subordonate acestui scpo relaizarea colaborării interstatale în soluţionarea problemelor cu caracter economic.

b) tratate speciale – acestea sunt încheiate pentru reglementarea unor raporturi comerciale. La rândul lor, tratatele speciale se subdivid în:

- tratate multilaterale

- tratate bilaterale

- Tratatele multilaterale. Între tratatele internaţionale care au şi calitatea de izvor al dreptului comerţului internaţional, o importanţă deosebită o au tratatele multilaterale care formulează norme uniforme de drept material sau conflictual, regelementând anumite raporturi de comerţ exterior.

Ca exemplu de asemenea tratate care realizează în fond unificarea normelor de drept conflictual şi material aplicabile în relaţiile economice internaţionale, menţionăm:

- Convenţia de la New York din 1958 cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine;

- Convenţia de la Viena din 1968 cu privire la convenţia de arbitraj;

- Convenţia de la Washington din 1965;

- Convenţia de la Seul din 1985 cu privire la înfiinţarea Agenţiei multilaterale de garantare a investiţiilor internaţionale;

- Convenţia de la Haga din 1976 cu privire la intermediere;

- Convenţia de la Roma din 1980 privitoare la legea aplicabilă obligaţiilor internaţionale;

- Convenţia de la Geneva din 1930 privind legea uniformă asupra cambiei şi biletului la ordin;

- Convenţia de la Geneva din 1931 privind legea uniformă asupra cecului;

- Convenţia de la New York din 1974 privitoare la prescripţia extinctivă în materia vânzării internaţionale de mărfuri etc.

- Tratatele bilaterale. Aceste tratate au ca obiective concrete reglementarea colaborării interstatale în domeniul comercial, financiar-valutar etc.

Aceste tratate se încheie sub formă de acorduri comerciale, economice, de protocoale anuale comerciale, de acorduri de clearing, de plăţi, de comerţ, navigaţie şi aeriene, de convenţii pentru garantarea reciprocă a investiţiilor, de acorduri pentru exploatarea în comun a apelor de frontieră etc.

Acordurile economice bilaterale nu realizează o uniformizare sau unificare a normelor de drept conflictual sau de drept material aplicabil condiţiilor de validitate şi efectelor contractelor de comerţ internaţional. Ele operează însă o uniformizare a unor norme de drept administrativ, financiar, valutar, vamal aplicabile aceloraşi contracte.

§3. Cutuma. Prin cutumă se înţelege o practică generală îndelungată, repetată, urmată de state, pe planul raporturilor internaţionale, cu conştiinţa obligativităţii sale juridice. Cutuma este izvorul cel mai vechi al dreptului internaţional public, materii întregi ale acestuia formându-se pe cale cutumiară.

Preview document

Izvoarele Dreptului Afacerilor - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Afacerilor - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Afacerilor - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Afacerilor - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Afacerilor - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Afacerilor - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele Dreptului Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Leasing

Traim din ce în ce mai mult contractual spunea înca în 1937 L.Josserand un mare civilist francez. Alegatia este valabila cu atît mai mult astazi,...

Drept Procesual Civil

I. Cererea de chemare in judecata Actul de procedura prin care partea interesata se poate adresa instantei pentru a invoca aplicarea legii intrun...

Teoria răspunderii civile

Consideratii generale Sarcina culpei celui care a cauzat un prejudiciu facandu-se dupa adagiul romanistic ,,actori incumbit probatio” este...

Procesual civil - acțiunea civilă

Dreptul la actiune reprezinta posibilitatea titularului dreptului , ori a persoanelor carora legea le recunoaste legitimare progesuala activa, de a...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Competența în procesul civil

Jurisdictiile nu sunt apte in mod egal sa solutioneze un litigiu. Atunci cand o persoana doreste sa declanseze un proces tre buie sa determine ,...

Drept Procesual Civil

DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SI DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ...

Efectele Contractului

1.Notiune.Efectele contractelor constau in nasterea de drepturi si obligatii; o chestiune prealabila stabilirii in concret a efectelor este aceea a...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Drept Economic 2007-2007

Obiectivele capitolului: - Delimitarea sferei legislatiei afacerilor de celelalte ramuri ale dreptului român; - Dobândirea cunostintelor de baza...

Izvoarele Normative ale Dreptului Afacerilor

Secţiunea 1. Normativitatea în afaceri Prin normativitate se înţelege, o dată, starea unui câmp de relaţii sociale, a unor statute sau condiţii...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Ai nevoie de altceva?