Sinteză drept civil

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3879
Mărime: 21.11KB (arhivat)
Publicat de: Haralamb Crăciun
Puncte necesare: 0
prezentul document este o sinteza a cursului de drept civil prezentat in cadrul cursurilor predate la universitatea constantin brancoveanu

Extras din curs

Raportul juridic civil – noţiune şi caracterele juridice.

Relaţia socialã, specialã, patrimonialã şi personal nepatrimonialã reglementatã de o normã de drept civil în care subiectele se află pe poziţia de egalitate, se numeşte raport juridic civil.

Caractere - trăsături : caracterul social: are loc între membrii societãţii ; caracter voliţional: are un caracter dublu voliţional: voinţa pãrţilor şi voinţa legiuitorului (prin NJ). egalitatea juridicã a pãrţilor – pãrţile nu se subordoneazã una celeilalte.

Izvoarele raportului juridic civil. Structura raportului juridic civil – subiectele raportului juridic civil.

1. Evenimentul (primul izvor) – împrejurãri care se produc independent de voinţa omului şi care produc efecte :cutremur, trãznet, inundaţii .

2. Acţiunile omeneşti se împart în : acţiuni sãvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice (ex. contract de vânzare- cumpãrare) ; acţiuni fãrã intenţia de a produce efecte juridice (ex. neglijenţa, imprudenţa).

Acţiunile omeneşti voluntare sau involuntare se mai numesc şi fapte juridice şi produc efecte juridice : fapte licite – este permis de lege (cvasicontracte) ; fapte ilicite – cvasidelicte (cauzatoare de prejudicii).

Dreptul subiectiv este posibilitatea recunoscutã de lege subiectului activ de a avea o anumitã conduitã şi de a pretinde o conduitã corespunzãtoare subiectului pasiv de a da, a face sau a nu face ceva şi la nevoie poate sã solicite forţa de constrângere a statului. Clasificarea dreptului subiectiv :

a) dupã sfera persoanelor obligate faţã de titular (creditor)

- drepturi absolute care au urmãtoarele caractere : - are identificat numai subiectul activ ;

- subiectele pasive nedeterminate au obligaţia de a nu face ceva care sã aducã atingere dreptului titularului ;

- sunt opozabile tuturor ;

- drepturile relative. Caractere : - au identificate ambele subiecte ;

- obligaţia subiectului pasiv constã într-o prestaţie de a da sau a face ceva ;

- sunt opozabile numai subiectului pasiv.

b) în funcţie de conţinutul lor : drepturi patrimoniale care pot fi : drepturi reale şi drepturi de creanţã.

Obligaţia este îndatorirea ce revine subiectului pasiv (datoria debitorului). Aceastã îndatorire este o prestaţie pozitivã şi constã în a da sau a face ceva; sau o prestaţie negativã sau abţinere de a nu face ceva.

Bunurile – noţiune şi clasificare.

Codul civil numeşte un bun un lucru care este o valoare economicã (patrimonială), utilã (satisface nevoi materiale şi spirituale ale persoanei), să poată fi apropriat (este susceptibil de însusire sub forma dreptului patrimonial). Clasificare :

a) dupã regimul juridic :-bunuri mobile sunt bunurile care pot fi deplasate dintr-un loc în altul prin forţa proprie sau prin forţa externã. Pot fi : - bunuri mobile prin natura lor (marfa, haine, autoturisme) ;

- bunuri mobile prin determinarea legii (acţiunile şi pãrţile sociale, obligaţiunile) ;

- bunuri mobile prin anticipaţie – sunt bunuri imobile dar care în viitor vor deveni mobile ;

- bunuri imobile prin destinaţie sunt bunuri mobile care prin utilizarea lor devin imobile (calorifer) ;

dupã regimul circulaţiei bunurilor :

- aflate în circuitul civil sunt bunurile care se vând şi se cumpãrã – titulari pf. şi p.j. ambele de drept privat sînt sesizabile;

- bunuri scoase din circuitul civil sunt bunurile proprietate publicã – pot fi urmărite de creditori;

e) dupã cum produc sau nu fructe: - bunuri frugifere – produc fructe fãrã sã-şi consume substanţa (banii);

- bunuri nefrugifere – care nu produc fructe fãrã sã-şi consume substanţa.

Codul civil împarte fructele în 3 categorii: - fructe naturale (pãşuni, fructe de pãdure, plante medicinale, sporul animalelor) ;

- fructe industriale (producţia de grâu) ; - fructe civile (dobânzi, chirii, rentã viagerã) ;

Patrimoniul – noţiune şi caracteristici.

Patrimoniul reprezintã totalitatea bunurilor şi obligaţiilor care pot fi evaluate în bani aparţinând unei persoane. Caractersiticile:

- patrimoniul reprezintã o universalitate deoarece patrimoniul este o masã de bunuri legate între ele d.p.d.v. juridic, dar aceste bunuri ce alcãtuiesc patrimoniul sunt distincte de universalitate. Acestea sunt cuprinse în universalitate sub aspectul valorilor bãneşti.

- patrimoniul nu poate exista în afara persoanelor. Patrimoniul constituie una dintre manifestãrile personalitãţii ;

- orice persoanã are un patrimoniu deoarece numai persoana are aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii ;

o persoanã nu poate avea decât un singur patrimoniu (principiul unicitãţii patrimoniului).

Funcţiile patrimoniului :

1. funcţia de gaj general ptr creditorii chirografari - creditorii chirografari = acei creditori care nu au garanţie asupra creanţei lor ci numai un înscris care face dovada raportului obligaţional între el şi debitori. Ex : Romgaz, Orange, electricitate.

2. patrimoniul explicã si realizeazã subrogaţia (înlocuire) – poate fi realã (un lucru poate fi înlocuit cu alt lucru) sau personalã (cînd o altã persoanã plãteşte datoria creditorului şi are dreptul sã urmãreascã debitorul în locul cãruia a plãtit).

3. patrimoniul explicã şi realizeazã transmisiunea – aceasta poate fi :

• universalã – transmiterea întregului patrimoniu cãtre o singurã persoanã. Ex : la pf cînd existã un singur moştenitor ; iar la pj –prin absorbţie (înglobare)

• cu titlu universal – patrimoniul se transmite fracţionat pe cote pãrţi ;

• cu titlu particular – din patrimoniu se transmit bunuri individualizate, precis determinate.

Preview document

Sinteză drept civil - Pagina 1
Sinteză drept civil - Pagina 2
Sinteză drept civil - Pagina 3
Sinteză drept civil - Pagina 4
Sinteză drept civil - Pagina 5
Sinteză drept civil - Pagina 6
Sinteză drept civil - Pagina 7
Sinteză drept civil - Pagina 8
Sinteză drept civil - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - Teoria generală

Dreptul subiectiv civil exprima posibilitatea recunoscuta de normele dreptului civil subiectului activ de a o anumita conduita si de a putea...

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Drept Civil, Drepturi Reale

Continut (descriptori) 1.Patrimoniul : notiune, elemente, caractere juridice, functiile patrimoniului, teorii juridice cu privire la...

Drept civil

Capitolul I Noti1. Definitie: Obligatia este raportul juridic în temeiul caruia o persoana, numita creditor, are dreptul de a pretinde de la o...

Drept - Sinteze și Grile

CAPITOLUL I Conceptul de drept. Norma juridica (notiune, elemente, clasificare, interpretare). Diviziunea si ramurile dreptului. Aplicarea...

Drept civil - partea generală structurată

Subiect (1) Sistemul dreptului civil.Noţiunea de drept. Definiţia dreptului.Principiile dreptului. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND...

Te-ar putea interesa și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Introducere Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea...

Convenția Accesorie de Arvună

SECŢIUNEA 1: NOŢIUNE I.1.1. SEDIUL MATERIEI 1. Reglementarea instituţiei arvunei o face Codul Civil Român în art.1297-1298, în cuprinsul titlului...

Ai nevoie de altceva?