Drept Comercial

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 22073
Mărime: 500.78KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Teodora

Extras din curs

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat, care are ca obiect

reglementarea relaţiilor juridice care provin din exercitarea comerţului între

persoane şi între aceştia şi bunuri1.

În fapt, dreptul comercial este format dintr-un ansamblu de norme de

natură variată, în compoziţia căruia intră numeroase dispoziţii de ordin public,

de drept civil, norme proprii, specifice, toate la un loc formând o categorie

distinctă care este denumită drept comercial2

Activitatea comercială, specifică circulaţiei mărfurilor, implică

numeroase operaţiuni care necesită şi o reglementare juridică adecvată.

Reglementarea juridică a comerţului a început încă din anul 1806, odată

cu apariţia Codului comercial francez, cunoscut şi sub denumirea de Codul

Napoleon I.

În anul 1882 a fost legiferat Codul Comercial italian (cunoscut şi sub

denumirea de Codul Albertin după numele regelui Piemontului, Carlo Alberto.

Codul Comercial român a intrat în vigoare la 1.XI. 1887, care este

aplicabil şi în prezent, modificat printr-un mare număr de legi comerciale.

Dreptul comercial are la bază două principii fundamentale: principiul

autonomiei voinţei contractuale şi principiul consensualismului.

Activitatea comercială are la bază ca elemente fundamentale, câştigul şi

bunăstarea socială. Aceasta presupune o libertate deplină a iniţiativei private,

concomitent cu respectarea strictă a normelor de drept public specifice

domeniului.

Dreptul comercial, ca şi dreptul civil, se bazează atât pe norme

imperative, cât şi pe norme supletive şi interpretative.

Unele restricţii impuse de dreptul public sunt aplicabile atât dreptului

civil cât şi dreptului comercial.

Aşa spre exemplu, diferite ramuri ale dreptului public, cum ar fi dreptul

fiscal, administrativ sau penal, se interferează şi cu dreptul comercial. Aşa ar fi

impozitarea operaţiilor comerciale, dobândirea personalităţii juridice,

1 Cesare Vivante – Traité de Droit comerciel. Tome I, p. 1.

2 I.L. Georgescu – Drept commercial roman, vol. I, p. 9.

procedurile administrative de publicitate, înmatricularea la Registrul

Comerţului, înscrierea la Administraţia financiară, iar în domeniul penal,

incidenţa cu dreptul public se referă la anumite legi speciale, cum ar fi Legea

nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, combaterea unor

infracţiuni, cum ar fi cele care se referă la bancrută simplă sau bancrută

frauduloasă.

Incidenţa dreptului comercial cu dreptul public se regăseşte şi în cazul

unor norme de drept internaţional. Aşa, de exemplu, ar fi normele Uniunii

Europene, Legea 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept

internaţional privat etc.

Dreptul comercial asigură legitimitatea actului de comerţ care este o

manifestare a unei activităţi profesionale.

Conţinutul dreptului comercial

Constă în numeroasele raporturi juridice care iau naştere în mod

necesar pentru înfăptuirea funcţiei economice a comerţului.

Izvoarele dreptului comercial

a) Principalul izvor de drept în domeniul comercial îl constituie

Codul comercial Român, iar în subsidiar, acolo unde prevederile din Codul

Comercial sunt insuficiente, se aplică normele reglementate prin Codul civil.

b) Legile comerciale, care se diferenţiază faţă de alte legi prin

conţinutul comercial al acestora. Ele constituie al doilea izvor de drept

comercial şi atunci când este necesar ele pot deroga de la normele Codului

comercial.

c) Extensiunea analogică, care trebuie folosită numai în situaţii

extreme. Se întâlneşte atunci când o situaţie concretă nu poate fi soluţionată cu

o normă specială, ea se soluţionează folosind o normă juridică apropiată.

Extensiunea prin analogie se utilizează înaintea folosirii Codului civil

ca izvor de drept comercial subsidiar.

Unele restricţii impuse de dreptul public sunt aplicabile atât dreptului

civil cât şi dreptului comercial. Aşa spre exemplu, diferite ramuri ale dreptului

public, cum ar fi dreptul fiscal, administrativ sau penal, se interferează şi cu

dreptul comercial

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56
Drept Comercial - Pagina 57
Drept Comercial - Pagina 58
Drept Comercial - Pagina 59
Drept Comercial - Pagina 60
Drept Comercial - Pagina 61
Drept Comercial - Pagina 62
Drept Comercial - Pagina 63
Drept Comercial - Pagina 64
Drept Comercial - Pagina 65
Drept Comercial - Pagina 66
Drept Comercial - Pagina 67
Drept Comercial - Pagina 68
Drept Comercial - Pagina 69
Drept Comercial - Pagina 70
Drept Comercial - Pagina 71
Drept Comercial - Pagina 72
Drept Comercial - Pagina 73
Drept Comercial - Pagina 74
Drept Comercial - Pagina 75
Drept Comercial - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.pdf

Alții au mai descărcat și

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Contractul de agenție comercială

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Concesiune

1.Cadrul general de reglementare a contractului În legislaţia română, o definiţie a concesiunii întâlnim în art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998...

Contractele

Cap.I Definitie si generalitati Conform art. 942 din Codul civil, contractul este “acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane spre a...

Constituirea Societăților Comerciale

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate...

Conspect Drept Comercial

1.Notiunea de obligatie in general Obligatia este un raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ- creditorul, de a cere...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?