Dreptul Afacerilor Comerciale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 54492
Mărime: 306.24KB (arhivat)
Publicat de: Gheorghe Savu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURS 1

Capitolul I. Concepte fundamentale ale teoriei dreptului

I.1. Originea, înţelesul şi definiţia dreptului

Cuvântul “drept” are mai multe înţelesuri

a) Prin “drept” înţelegem totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementarii relaţiilor dintre oameni în cadrul societăţii. Acesta este dreptul obiectiv.

b) În al doilea rând prin “drept” se înţelege prerogativa (facultatea, posibilitatea) unei persoane de a avea o anumita conduita, de a îndeplinii anumite acte juridice, de a exercita drepturile prevazute şi ocrotite de dreptul obiectiv şi de a pretinde persoanei obligate să aibă o comportare corespunzătoare dreptului său, ce poate fi impusă la nevoie prin forţa de constrângere a statului. Acesta este dreptul subiectiv.

c) În a treia accepţiune, cuvântul “drept” desemnează sintagma “Ştiinta dreptului” - ştiinţă socială, care studiază legile existenţei şi dezvoltării statului şi dreptului, instituţiile politico-juridice, şi formulează principiile generale de conducere ale societăţii, studiază fenomenul juridic în toate formele sale de manifestare.

II. 2. Sistemul dreptului. Diviziunile şi ramurile dreptului

Normele juridice sunt legate între ele şi alcătuiesc un sistem, care reflectă: atât unitatea dintre norme, cât şi diferenţele dintre ele.

→ Sistemul de drept

Sistemul de drept reprezintă un ansamblu de norme juridice legate între ele organic prin obiectul de reglementare (adica grupul de relaţii sociale supuse reglementării) şi metoda de reglementare.

În cadrul ramurii de drept, normele juridice sunt legate între ele în cadrul instituţiilor juridice. Instituţia juridică - cuprinde totalitatea normelor ce reglementeaza o anumita categorie de relatii sociale, ce dau nastere la raporturi juridice. Spre Exemplu: normele juridice care reglementează proprietatea formează - instituţia dreptului de proprietate, altele alcătuiesc instituţia precripţiei extinctive, a nulităţtii, a contractului etc.

→ Diviziunile dreptului

Sistemul dreptului intern se împarte în drept public şi drept privat

Dreptul public cuprinde norme ce reglementează: organizarea statului şi a autorităţilor publice, raporturile dintre stat şi cetăţeni, precum şi de actele făcute de persoanele învestite cu atribuţii speciale pentru realizarea unor interese generale.

Dreptul privat cuprinde norme ce reglementează raporturile private dintre cetătenii aceluiaşi stat.

Deosebirea dintre aceste diviziuni – constă, pe de o parte, în natura intereselor ocrotite şi pe de altă parte, în natura raporturilor sociale reglementate prin normele de drept.

În dreptul public se regăsesc raporturile: între individ şi colectivitate şi între individ şi organele autorităţii statale.

În dreptul privat se stabilesc raporturi între indivizi.

→ Dreptul public cuprinde urmatoarele ramuri de drept (fără a le prezenta pe toate):

1. Dreptul constituţional reglementează: principiile şi normele referitoare la: organizarea, alcatuirea si componentele autoritatilor statale, sistemul electoral, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. Principalul izvor de drept al normelor de drept constituţional este Constitutia - legea fundamentală a statului.

2. Dreptul administrative, cuprinde norme care privesc organizarea şi desfăşurarea activităţii organelor administraţiei de stat şi a serviciilor publice.

3. Dreptul financiar, cuprinde norme care reglementează relaţii referitoare la: întocmirea, aprobarea şi executarea bugetului de stat.

4. Dreptul penal, cuprinde totalitatea normelor care stabilesc faptele sociale cu un grad de pericol social ridicat, respectiv infracţiunile, precum şi pedepsele ce se aplica infractorilor.

5. Dreptul procesual civil, cuprinde norme juridice ce reglementeaza activitatea de judecare a cauzelor civile, şi de executare a hotarârilor pronuntate în aceste cauze.

6. Dreptul procesual penal, cuprinde ansamblu normelor juridice ce reglementează desfăşurarea procesului penal atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza judecăţii.

→ Dintre rmurile dreptului privat enumerăm:

1. Dreptul civil cuprinde norme ce reglementează: raporturile patrimoniale dintre persoane fizice, dintre persoane juridice ori între persoanele fizice şi juridice; raporturi în care subiectele se află pe poziţie de egalitate juridică, precum şi raporturi personale nepatrimoniale referitoare la nume, domiciliu, onoare, libertate etc.

2. Dreptul comercial cuprinde normele ce reglementează raporturile patrimoniale având caracter comercial izvorâte din natura actelor şi faptelor juridice (acte şi fapte de comerţ), ori din calitatea specială a participantilor (comercianţi) la raporturile juridice respective.

3. Dreptul familiei cuprinde normele care reglementeaza raporturile decurgând din institutia juridica a casatoriei, a rudeniei, filiatiei, adopţiei, precum şi a normelor privind ocrotirea minorilor şi a celor lipsiţi de capacitate (alienaţii şi debilii mintali).

4. Dreptul muncii cuprinde norme ce reglementează: raporturi sociale de munca dintre patroni si salariati; raporturi dintre cel ce angajeaza (de regulă, natura muncii, locul de munca, drepturile şi obligatiile partilor, răspunderea materială şi disciplinară, protecţia şi igiena muncii, respectiv, jurisdicţia muncii.

→ Dreptul afacerilor cuprinde, în cea mai mare parte a lor, normele juridice din dreptul civil şi totalitatea normelor din dreptul comercial, care reglementează, actele de comerţ (afacerile), şi comerciantul persoană fizică şi juridică. I. 3. Caracterizarea generală a dreptului civil român, a dreptului comercial român şi a dreptului afacerilor.

Preview document

Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 1
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 2
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 3
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 4
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 5
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 6
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 7
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 8
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 9
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 10
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 11
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 12
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 13
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 14
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 15
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 16
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 17
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 18
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 19
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 20
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 21
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 22
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 23
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 24
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 25
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 26
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 27
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 28
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 29
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 30
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 31
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 32
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 33
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 34
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 35
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 36
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 37
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 38
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 39
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 40
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 41
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 42
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 43
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 44
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 45
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 46
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 47
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 48
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 49
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 50
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 51
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 52
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 53
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 54
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 55
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 56
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 57
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 58
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 59
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 60
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 61
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 62
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 63
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 64
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 65
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 66
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 67
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 68
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 69
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 70
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 71
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 72
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 73
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 74
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 75
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 76
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 77
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 78
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 79
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 80
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 81
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 82
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 83
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 84
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 85
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 86
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 87
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 88
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 89
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 90
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 91
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 92
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 93
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 94
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 95
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 96
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 97
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 98
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 99
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 100
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 101
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 102
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 103
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 104
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 105
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 106
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 107
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 108
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 109
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 110
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 111
Dreptul Afacerilor Comerciale - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Afacerilor Comerciale
  • CURS_1.doc
  • CURS_10.doc
  • CURS_11.doc
  • CURS_2.doc
  • CURS_3.doc
  • CURS_4.doc
  • CURS_5.doc
  • CURS_6.doc
  • CURS_7.doc
  • CURS_8.doc
  • CURS_9.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Considerații generale asupra actelor și faptelor de comerț

Sectiunea 1 ACTELE SI FAPTELE JURIDICE 1.1. Actele si faptele juridice in Teoria Generala a Dreptului romanesc. Problema actelor si faptelor...

Contractul de Garantie Reala Mobiliară

Introducere Sistemul garanţiilor reale mobiliare s-a dezvoltata şi s-a perfecţionat în ţara noastră o dată cu intrarea în vigoare a noii...

Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din...

Autonomia dreptului comercial - dreptului afacerilor. Avantaje și dezavantaje

1. Introducere În lucrarea de față urmează să analizăm conceptul de autonomie a dreptului comercial/al afacerilor în cadrul sistemelor globale de...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Dreptul Afacerilor

Capitolul 1 CONCEPTE ŞI DEFINIŢII ÎN MATERIA DREPTULUI AFACERILOR 1.1.Noţiunea de drept al afacerilor sau drept comercial În sens etimologic,...

Ai nevoie de altceva?