Consimțământul părților - la încheierea contractului individual de muncă

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1505
Mărime: 8.56KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Popescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Popescu

Extras din curs

Contractul se incheie ca urmare a consimtamantului ce trebuie dat ca urmare a unei deliberari in deplina cunostinta de cauza,el trebuie sa fie neechivoc,si sa exprime intentia de a priduce efecte juridice;deci trebuie sa fie exteriorizat.

Pentru realizarea consimtamantului,codul muncii reglementeaza in art 17. Obligatia de informare de catre angajator a persoanei selectate in vederea angajarii.Cu privire la urmatoarele elemente ale contractului:

- Locul muncii,in lipsa unui loc fix se specifica clar posibilitatea ca salariatul sa lucreze in mai multe locuri de munca

- Sediul sau dupa caz,domiciliul angajatorului

- Durata perioadei de proba(salariatul are acelsi drepturi si obligatii ca si ceilalti salariati)

- Functia ocupata si atributiile postului

- Data de la care contractul urmeaza sa-si produca efectele

- Durata contractului

- Durata concediului de odihna

- Conditiile de acordare a preavizului

- Salariul de baza

- Contractul colectiv de munca aplicabil

Cauza contractului individual de munca-reprezinta mobilul pentru care persoana incheie contractul respectiv,pana la proba contrarie ea se prezuma a exista si a avea un caracter licit.

In contractul individual de munca pentru salariat cauza este obtinerea unui salariul,iar angajatorul –obtinerea unui profit.Obiectul contractului este format din ceea ce sau obligat reciproc partile

Alte conditii:

- Examenul medical-general si obligatoriu,lipsa acestuia duce la nulitatea contractului individual de munca(nulitate remediabila)

- Avizul,autorizarea sau atestarea-obligatorii pentru cazurile expres prevazute de lege.Absenta oricaruia ducand la nulitatea contractului

- Studiile cu exceptia muncitorilor necalificati pentru orice meserie,functie sau post,vor fi cerute de catre angajator sau lege,anumite conditii de studii

- Vechime in munca-sunt stabilite de regula de catre angajator

In cazul functionarilor publici,pentru a ocupa o functie publica,verificarea aptitudinilor si a pregatirii profesionale se va realiza prin concurs,examen sau perioada de stagiu.functionarilor publici le este specifica obligatia de a trece cu succes perioada de stagiu,care are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale.-se incheie intodeauna in forma scrisa,in limba romana.Forma scrisa este ceruta ‚’ad probationem’’

Fiecare angajator este obligat sa aibe un registru de evidenta a salariatilor in care se vor regasi toate contractele individuale de munca in ordine cronologica;fiecare contract individual de munca va trebui inregistrat la inspectoratul teritorial de munca

Continutul contractului individual de munca.Contractul individual de munca cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor partilor contractului respectiv.Contractul individual de munca curpinde

Clauzele esentiale si obligatorii si clauzele specifice si neobligatorii

Clauzele esentiale sunt:felul muncii,locul muncii,durata,timpul de munca,timpul de odihna,conditiile de munca,salariul.

Clauzele specifice:formarea profesionala,neconcurenta,confidentialitialitatea,mobilitatea(reglementate in codul muncii)clauza de constiinta,de stabilitate,de risc,de obiectiv,cu privire la drepturile de autor,clauza de exculusivitate-(sunt nereglementate de condul muncii)

Felul muncii stabileste munca efectiva exercitate de catre o persoana potrivit fisei postului,avand ca temei pregatirea profesionala a salariatului respectivUn salariat poate ocupa fie o functie de executie,fie una de conducere.Fisa postului va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele aspect:

- Denumirea postului

- Nivelul sau in ierahia interna

- Obiectivul care se urmareste prin existenta postului

- Conditiile pentru ocupare

- Atributiile postului

Locul muncii.Munca este greu deplasabila-un principiu de drept,de aceea locul muncii trebuie sa fie clar specificat

Durata contractului,contractul individual de munca se incheie pe perioada nedeterminata;in mod exceptional se poate incheia si pe durata determinata.

Timpul de munca-normal de 8h pe zi/40h pe saptamana.poate exista conform art 113 din codul muncii si un program de munca inegal de la zi la zi,in cadrul saptamanii de munca obisnuite.Durata maxima legala a tipului de munca este de 48h inclusiv orele suplimentare.

Prin CCM,perioada de referinta avuta in vedere la stabilirea duratei maxime a timpului de lucru este de maxim 3luni,ceea ce constituie un impediment pentru activitatea practica,astfel,pentru anumite sectoare de activitate,unitati sau profesii se poate negocia prin ccm o durata de referinta mai mare de 3 luni dar care nu poate depasi 12luni.

Munca suplimentara are urmatorul regim legal.pe de o parte cu exceptia situatiilor de forta majora se dispune de angajator numai cu acordul salariatului.pe de alta parte,munca suplimentara trebuie compensata in natura. In urmatoarele 30 de zile;daca acest lucru nu este posibil orele suplimentare vor fi platite cu un spor ce nu poate fi mai mic de 75%din salariul de baza potrivit cim(si de 100% potrivit ccm)

Preview document

Consimțământul părților - la încheierea contractului individual de muncă - Pagina 1
Consimțământul părților - la încheierea contractului individual de muncă - Pagina 2
Consimțământul părților - la încheierea contractului individual de muncă - Pagina 3
Consimțământul părților - la încheierea contractului individual de muncă - Pagina 4
Consimțământul părților - la încheierea contractului individual de muncă - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Consimtamantul Partilor - La Incheierea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Drept internațional public - teritoriul de stat

Spaţiul planetei noastre, din punct de vedere al regimului său juridic, se împarte în două categorii principale: teritoriul statelor (teritoriul...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII – RAMURA SI STIINTA A DREPTULUI 1. Semnificatia termenului „munca”. Termenul (provenit din limba slavona – monka)1...

Drept constituțional și instituții politice

a. Noţiunea statului Stat- lat. „status”- stare, situaţie, formă de guvernare, regim politic, stare socială, rang social- societatea antică romană...

Drept generalități

NOTIUNI GENERALE DE DREPT Varietatea relatiilor sociale determina o multitudine de reguli sociale (norme) de natura diferita, morale, politici....

Drept Procesual Penal

Capitolul I Noţiuni generale privind dreptul procesual penal şi procesul penal Secţiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noţiune...

Dreptul Transporturilor

Lectia 1. Notiunea de contract de transport de mărfuri international MODULUL l NOTIUNI INTRODUCTIVE. SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT Obiectivele...

Drept Bisericesc

( 10 Sinoade locale, 13 Sf. Părinţi. Sinodul de la din 256 Cartagina nu este inclus în cele 10. La acest sinod a dat un canon Sf. Ciprian al...

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Condiții obligatorii de validitate ale contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica,denumita salariat,se oblige sa presteze munca pentru si sub...

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Izvoarele Dreptului Civil

Capitolul I. Notiune Dreptul civil este definit de unii autori, ca fiind acea ramura a dreptului care reglementeaza o parte insemnata a...

Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică

Capitol I: Condiţii la încheierea contractului individual de muncă Încheierea contractului individual de munca. Notiune. Încheierea contractului...

Contractul Individual de Muncă

„Reglementarea juridica a contractului individual de munca ca institutie de drept distincta are o istorie relativ scurta. Necesitatea unei astfel...

Principile Noului Management Public

Conceptul de Noul Management Public merita sa starneasca interesul tuturor categoriilor de conducatori de resurse umane din domeniul public pentru...

Ai nevoie de altceva?