Curs Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 24611
Mărime: 758.19KB (arhivat)
Publicat de: Corvin Turcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Drept
UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANÃ FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING

Cuprins

 1. Cap. 1. CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA
 2. DREPTULUI 6
 3. 1.1. Aspecte generale 6
 4. 1.2. Definitia dreptului 6
 5. 1.3. Sistemul dreptului 7
 6. Cap. 2. INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL 9
 7. 2.1. Definitia, rolul, principiile si delimitarea
 8. dreptului civil 9
 9. 2.2. Rolul si importanta dreptului civil 9
 10. 2.3. Principiile dreptului civil 11
 11. 2.4. Normele de drept civil si clasificarea lor 14
 12. 2.5. Aplicarea normelor juridice de drept civil:
 13. în timp, în spatiu si asupra persoanelor 15
 14. Cap. 3. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 18
 15. 3.1. Definitia raportului juridic civil 18
 16. 3.2. Caracterele raportului juridic civil 18
 17. 3.3. Structura raportului juridic civil 19
 18. 3.3.1. Subiectele raportului juridic civil 19
 19. 3.3.1.1. Capacitatea civilã a
 20. subiectelor raportului juridic civil 20
 21. 3.3.2. Continutul raportului juridic civil 23
 22. 3.3.2.1. Drepturile subiective 23
 23. 3.3.2.2. Obligatia civilã 27
 24. 3.3.3. Obiectul raportului juridic civil.
 25. Bunurile 28
 26. 3.2.3.1. Bunurile: definitie si clasificare 29
 27. 3.4. Proba raportului juridic concret 32
 28. 3.4.1. Clasificarea probelor 32
 29. 3.4.2. Proba prin înscrisuri 34
 30. 3
 31. 3.4.2.1. Înscrisuri autentice 34
 32. 3.4.2.2. Înscrisurile sub semnãturã
 33. privatã 35
 34. 3.4.3. Proba prin declaratia de martor 36
 35. 3.4.4. Recunoasterea sau mãrturisirea 37
 36. 3.4.5. Proba prin rapoartele de expertizã. 38
 37. 3.4.6. Cercetarea la fata locului 40
 38. 3.4.7. Prezumtiile 40
 39. Cap. 4. ACTUL JURIDIC CIVIL 42
 40. 4.1. Notiunea si clasificarea actelor juridice
 41. civile 42
 42. 4.2. Conditiile de fond la încheierea actelor
 43. juridice civile 45
 44. 4.2.1. Capacitatea de a încheia actul
 45. juridic civil 45
 46. 4.2.2. Consimtãmântul 46
 47. 4.2.3. Obiectul actului juridic civil 47
 48. 4.2.4. Cauza (scopul) actului juridic civil 48
 49. 4.2.5. Forma actului juridic civil 48
 50. 4.3. Efectele actului juridic civil 49
 51. 4.4. Nulitatea actului juridic civil 49
 52. 4.4.1.Definitie si trãsãturi caracteristice 49
 53. Cap. 5. PRESCRIPtIA EXTINCTIVÃ 51
 54. 5.1. Definitia prescriptiei extinctive 51
 55. 5.2. Efectul prescriptiei extinctive 51
 56. 5.3. Domeniul de aplicare al prescriptiei
 57. extinctive 52
 58. 5.4. Termenele de prescriptie extinctivã 53
 59. Cap. 6. PATRIMONIUL PERSOANELOR 56
 60. 6.1. Notiunea si caracterele juridice
 61. 4
 62. ale patrimoniului 56
 63. 6.2. Functiile patrimoniului 59
 64. Cap. 7. DREPTUL DE PROPRIETATE 60
 65. 7.1. Dreptul de proprietate
 66. Caracterizare generalã 60
 67. 7.2. Caracterele juridice ale dreptului
 68. de proprietate 62
 69. 7.3. Atributele (prerogativele) dreptului
 70. de proprietate 64
 71. 7.4. Formele dreptului de proprietate 65
 72. Cap. 8. OBLIGAtIILE CIVILE 67
 73. 8.1. Notiune si elementele structurale
 74. ale raportului juridic obligational 67
 75. 8.2. Clasificarea obligatiilor civile 72
 76. 8.3. Izvoarele obligatiilor civile 75
 77. 8.4. Contractul, principalul izvor
 78. de obligatii civile 76
 79. 8.4.1. Clasificarea contractelor 77
 80. 8.4.2. Încheierea contractului 80
 81. 8.4.3. Efectele contractului 82
 82. 8.4.4. Actul juridic unilateral - izvor
 83. de obligatii civile 83
 84. 8.4.5. Efectele obligatiilor civile 85
 85. 8.4.6. Garantarea obligatiilor civile.
 86. Ipoteca 90
 87. Cap. 9. RÃSPUNDEREA CIVILÃ 96
 88. 9.1. Notiune si principiile rãspunderii civile 96
 89. 9.2. Modalitãtile rãspunderii civile 98
 90. 9.2.1. Rãspunderea civilã contractualã 98
 91. 9.2.2. Rãspunderea civilã delictualã 99
 92. 5
 93. Cap. 10. CONTRACTE SPECIALE 100
 94. 10.1. Contractul de vânzare-cumpãrare 100
 95. 10.2. Efectele contractului de
 96. vânzare-cumpãrare 103
 97. 10.2.1. Obligatiile vânzãtorului 103
 98. 10.2.2. Obligatiile cumpãrãtorului 104
 99. 10.3. Contractul de locatiune 105
 100. 10.3.1. Notiune si trãsãturi 105
 101. 10.3.2. Efectele contractului de locatiune 106
 102. 10.3.2.1. Obligatiile locatorului 106
 103. 10.3.2.2. Obligatiile locatarului 107
 104. 10.4. Împrumutul de folosintã, (comodatul) 108
 105. 10.4.1. Notiune si caractere juridice 108
 106. 10.4.2. Obiectul contractului de comodat 109
 107. 10.4.3. Efectele contractului de comodat 110
 108. 10.4.3.1. Obligatiile comodatarului 110
 109. 10.4.3.2. Obligatiile comodantului 112
 110. 10.5. Contractul de transport 112
 111. 10.5.1. Definitia, trãsãturile caracteristice 112
 112. 10.5.2. Efectele contractului de transport 113
 113. 10.5.2.1. Obligatiile cãrãusului 113
 114. 10.5.2.2. Obligatiile expeditorului 114
 115. 10.6. Contractul de mandat 114
 116. 10.6.1. Definitia si trãsãturile caracteristice. 114
 117. 10.6.2. Efectele contractului de mandat 116
 118. 10.6.2.1. Obligatiile mandatarului 116
 119. 10.6.2.2. Obligatiile mandantului 117
 120. BIBLIOGRAFIE 120

Extras din curs

Capitolul I

CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA DREPTULUI

1.1. Aspecte generale

În limbajul juridic, notiunea „drept” este folositã în mai

multe acceptiuni.

a) ca fiind ansamblul normelor juridice elaborate de

stat în scopul reglementãrii relatiilor sociale în cadrul

societãtii, dreptul fiind alcãtuit din norme juridice

obligatorii (legi, decrete, hotãrâri, ordine, decizii, etc.);

b) desemneazã posibilitatea recunoscutã de lege

unei persoane fizice sau juridice de a pretinde ceva de la

alt subiect de drept. Astfel, într-un raport juridic de

prestãri de servicii, prestatorul are dreptul de a pretinde

pretul lucrãrii, iar beneficiarul are dreptul de a pretinde

realizarea prestatiei la timp si de bunã calitate.

c) într-o altã acceptie notiunea „drept” desemneazã

sintagma „stiinta dreptului” stiintã socialã care studiazã

legile existentei si dezvoltãrii statului si dreptului,

institutiile politico-juridice ale statului, formuleazã

principiile de conducere ale societãtii, analizeazã

participarea oamenilor la circuitul juridic ca purtãtori de

drepturi si de obligatii, etc.

1.2. Definitia dreptului

Potrivit unei opinii, dreptul este definit ca fiind

ansamblul regulilor asigurate si garantate de cãtre stat,

7

care au ca scop organizarea si disciplinarea

comportamentului uman în principalele relatii din

societate, într-un climat specific manifestãrii coexistentei

libertãtilor, apãrãrii drepturilor esentiale ale omului si

justitiei sociale1

În opinia noastrã, dreptul reprezintã totalitatea

normelor juridice elaborate sau recunoscute de stat în

scopul reglementãrii relatiilor sociale conform vointei

generale a cãror respectare este asiguratã la nevoie prin

forta de constrângere a puterii publice2.

1.3. Sistemul dreptului

Normele juridice dintr-un stat formeazã un sistem în

care se reflectã unitatea dintre ele dar si caracterul lor

diferentiat pe ramuri si institutii juridice.

Sistemul dreptului reprezintã structura internã a

dreptului dintr-un stat care se bazeazã pe unitatea

normelor juridice si diviziunea lor în anumite pãrti

interdependente, ramuri si institutii juridice.

În cadrul sistemului dreptului distingem:

- norma juridicã - elementul care stã la baza

sistemului dreptului fiind definitã ca regula de conduitã

cu caracter general, impersonal si obligatoriu;

- institutie juridicã - o grupare de norme juridice

care reglementeazã o categorie distinctã de relatii

1 Nicolae Popa, Teoria generalã a dreptului, Bucuresti,1997, pag. 97.

2 A se vedea si: L. Giosan, Fl. Mãgureanu, Drept civil. Curs pentru

facultãtile cu profil economic, Ed. Prounivesitaria, Bucuresti, 2006, p.

16.

8

sociale, cum ar fi institutia proprietãtii, institutia

contractelor s.a.;

- ramuri de drept – mai multe institutii juridice, ex.

Ramura dreptului comercial, ramura dreptului civil

s.a.;

- sistemul unitar al dreptului – totalitatea ramurilor

de drept.

Preview document

Curs Drept - Pagina 1
Curs Drept - Pagina 2
Curs Drept - Pagina 3
Curs Drept - Pagina 4
Curs Drept - Pagina 5
Curs Drept - Pagina 6
Curs Drept - Pagina 7
Curs Drept - Pagina 8
Curs Drept - Pagina 9
Curs Drept - Pagina 10
Curs Drept - Pagina 11
Curs Drept - Pagina 12
Curs Drept - Pagina 13
Curs Drept - Pagina 14
Curs Drept - Pagina 15
Curs Drept - Pagina 16
Curs Drept - Pagina 17
Curs Drept - Pagina 18
Curs Drept - Pagina 19
Curs Drept - Pagina 20
Curs Drept - Pagina 21
Curs Drept - Pagina 22
Curs Drept - Pagina 23
Curs Drept - Pagina 24
Curs Drept - Pagina 25
Curs Drept - Pagina 26
Curs Drept - Pagina 27
Curs Drept - Pagina 28
Curs Drept - Pagina 29
Curs Drept - Pagina 30
Curs Drept - Pagina 31
Curs Drept - Pagina 32
Curs Drept - Pagina 33
Curs Drept - Pagina 34
Curs Drept - Pagina 35
Curs Drept - Pagina 36
Curs Drept - Pagina 37
Curs Drept - Pagina 38
Curs Drept - Pagina 39
Curs Drept - Pagina 40
Curs Drept - Pagina 41
Curs Drept - Pagina 42
Curs Drept - Pagina 43
Curs Drept - Pagina 44
Curs Drept - Pagina 45
Curs Drept - Pagina 46
Curs Drept - Pagina 47
Curs Drept - Pagina 48
Curs Drept - Pagina 49
Curs Drept - Pagina 50
Curs Drept - Pagina 51
Curs Drept - Pagina 52
Curs Drept - Pagina 53
Curs Drept - Pagina 54
Curs Drept - Pagina 55
Curs Drept - Pagina 56
Curs Drept - Pagina 57
Curs Drept - Pagina 58
Curs Drept - Pagina 59
Curs Drept - Pagina 60
Curs Drept - Pagina 61
Curs Drept - Pagina 62
Curs Drept - Pagina 63
Curs Drept - Pagina 64
Curs Drept - Pagina 65
Curs Drept - Pagina 66
Curs Drept - Pagina 67
Curs Drept - Pagina 68
Curs Drept - Pagina 69
Curs Drept - Pagina 70
Curs Drept - Pagina 71
Curs Drept - Pagina 72
Curs Drept - Pagina 73
Curs Drept - Pagina 74
Curs Drept - Pagina 75
Curs Drept - Pagina 76
Curs Drept - Pagina 77
Curs Drept - Pagina 78
Curs Drept - Pagina 79
Curs Drept - Pagina 80
Curs Drept - Pagina 81
Curs Drept - Pagina 82
Curs Drept - Pagina 83
Curs Drept - Pagina 84
Curs Drept - Pagina 85
Curs Drept - Pagina 86
Curs Drept - Pagina 87
Curs Drept - Pagina 88
Curs Drept - Pagina 89
Curs Drept - Pagina 90
Curs Drept - Pagina 91
Curs Drept - Pagina 92
Curs Drept - Pagina 93
Curs Drept - Pagina 94
Curs Drept - Pagina 95
Curs Drept - Pagina 96
Curs Drept - Pagina 97
Curs Drept - Pagina 98
Curs Drept - Pagina 99
Curs Drept - Pagina 100
Curs Drept - Pagina 101
Curs Drept - Pagina 102
Curs Drept - Pagina 103
Curs Drept - Pagina 104
Curs Drept - Pagina 105
Curs Drept - Pagina 106
Curs Drept - Pagina 107
Curs Drept - Pagina 108
Curs Drept - Pagina 109
Curs Drept - Pagina 110
Curs Drept - Pagina 111
Curs Drept - Pagina 112
Curs Drept - Pagina 113
Curs Drept - Pagina 114
Curs Drept - Pagina 115
Curs Drept - Pagina 116
Curs Drept - Pagina 117
Curs Drept - Pagina 118
Curs Drept - Pagina 119
Curs Drept - Pagina 120
Curs Drept - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Curs Drept.pdf

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Prescripția extinctivă

Introducere: Prescriptia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, în...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea Căsătoriei în Codul Civil Român de la 1865

Reglementarea căsătoriei în Codul civil român de la 1865 Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează...

Tratatul internațional - structura internă și clasificarea tratatelor

INTRODUCERE Tratatele reprezintă instrumentul de bază al diplomației. Prin funcțiile lor, tratatele internaționale prezintă un caracter...

Dreptul Mediului

NOTA ! De exemplu « 248.000 specii » - nu sunt sigura de raspuns SUBIECTE DE EXAMEN PENTRU CURSUL DREPTUL MEDIULUI 1.Cate specii se estimeaza...

Curs Dreptul Afacerilor

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR § 1. OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în...

Drept Vamal

Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal Noţiunea dreptului vamal În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi...

Curs Drept Civil

Dupa scopul urmarit de parti, actele juridice sunt: - acte juridice cu titlu oneros - acte juridice cu titlu gratuit Este cu titlu oneros actul...

Curs Drept Civil

Trasaturile raporturilor juridice civile 1. Caracter social – iau nastere numai intre oameni 2. Caracter de egalitate juridica a partilor - La...

Drept internațional

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public Investigarea acestui domeniu impune unele clarificări vizând dreptul internaţional...

Ai nevoie de altceva?