Drept

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 10968
Mărime: 39.17KB (arhivat)
Publicat de: Evelina Mușat
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Pentru înţelegerea locului şi importanţei dreptului în societate, pe de o parte, iar pe de altă parte în sistemul ştiinţelor se impun clarificări şi delimitări a categoriilor şi termenilor cu care se operează.

Termenul de societate are multiple sensuri şi semnificaţii, dar pentru studierea fenomenului juridic are importanţă categoria de societate umană, în sensul de ansamblu unitar, complex şi sistematic de relaţii între oameni, istoriceşte determinate, condiţie şi rezultat al activităţii acestora de creare a bunurilor materiale şi valorilor spirituale necesare traiului lor individual şi colectiv. Societatea umană nu este suma aritmetică a mai multor grupuri, clase, oameni, ci un complex de oameni, grupuri, clase, realităţi economice şi politice. Ca atare, societatea umană este compusă din fenomene politice, juridice care operează cu categorii precum stat, morală, politică, drept şi ea poate să se impună în structuri organizate, iar structura care a rezistat de-a lungul secolelor este considerat a fi statul.

Conceptul de stat are două înţelesuri şi anume:

1. statul reprezintă suma a trei elemente şi anume teritoriul, populaţia, suveranitatea în sensul puterii organizate statal;

2. statul reprezintă forma organizată a puterii poporului, respectiv, aparatul de stat.

Statul nu poate fi analizat doar conceptual, el reprezintă o realitate chiar dacă nu poate fi pipăit, văzut, auzit. Statul este o construcţie pe care toţi sau cei mai mulţi, deseori o ignoră, dar pe care toţi o invocă şi o solicită când viaţa, liberatea sau averea lor sunt puse în pericol.

Hans Kelsen arăta că statul poate fi caracterizat ca fiind „ordinea de conduită a oamenilor, ordine juridică de constrângere, putere de comandă şi voinţă distinctă de voinţa indivizlor ca sumă aritmetică, situându-se deaspura lor”.

Strict juridic, statul este un ansamblu sistematizat de organe de stat (autorităţi), ce cuprinde parlamente, autorităţi executive, judecătoreşti, poliţie, armată, închisori. Statul se impune democratic prin funcţiile pe care le îndeplineşte (legislativă, executivă, judecătorească, internă-externă, economică, culturală, socială, represivă) şi care concură la realizarea unei ordini în societate.

Statul şi dreptul sunt strâns legate, se sprijină şi se condiţionează reciproc. Statul creează dreptul şi dreptul delimitează configuraţia şi acţiunile statului. Creând dreptul, statul impune reguli de conduită, norme obligatorii pentru toţi. Prin drept, statul îşi exprimă puterea de comandă asupra tuturor sectoarelor vieţii sociale.

Apariţia dreptului. Modalităţi istorice

Odată cu concentrarea bogăţiilor în mâinile unei pături sociale restrînse numericeşte şi concomitent cu sărăcirea continuă a unor largi categorii sociale, precum şi cu creşterea treptată a numărului de sclavi -deveniţi baza producţiei economice-, cadrul organizatoric al vechii orînduiri gentilice devine tot mai necorespunzător. Adunările gentilice nu se mai întruneau, sfaturile obşteşti îşi pierd din importanţă, având un rol pur consultativ, iar puterea conducătorului militar, devenit "rege" al tribului sau al uniunii de triburi, creşte neîncetat ca urmare a sprijinului acordat de cei avuţi.

Se simte, tot mai mult, nevoia unei noi organizări sociale a puterii, care să înlocuiască vechea şi depăşita formă a democraţiei militare, asigurînd noii pături înstărite apărarea şi consolidarea privilegiilor dobândite, iar o asemenea nouă organizare socială a puterii o reprezintă statul.

Statul este expresia organizată şi manifestă a puterii publice pe un anumit teritoriu exercitată prin intermediul autorităţilor specializate, fiind un fenomen social specific societăţii umane superior constituite. El reprezintă o componentă a societăţii cu care însă nu se confundă - căreia nu i se poate opune şi deasupra căreia nu se poate situa- servind înfăptuirii conducerii societăţii în ansamblul ei, iar într-o democraţie, şi în folosul ei precum şi a cetăţenilor luaţi individual.

Apariţia statului este însoţită de un corolar firesc, dreptul, ca ansamblu de reguli servind ocrotirii unor interese sociale generale cât şi altora specifice, garantate, la nevoie, în respectarea şi realizarea lor, de forţa de constrângere a statului.

O primă modalitate de apariţie a dreptului constă în păstrarea unor vechi reguli de conduită gentilice, dar cu un scop nou, conferit de interesele noii aristocraţii şi care consfinţesc proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie, inclusiv a sclavilor, modul de efectuare a schimbului de mărfuri, răspunderile pentru vătămarea unor valori sociale recunoscute, etc. Aceste reguli nescrise se vor constitui treptat sub forma dreptului obişnuielnic sau cutumiar, ajungînd, uneori, să fie consacrate şi în formă scrisă , fiind declarate obligatorii pentru întreaga societate sub ameninţarea aplicării unor sancţiuni de stat.

Preview document

Drept - Pagina 1
Drept - Pagina 2
Drept - Pagina 3
Drept - Pagina 4
Drept - Pagina 5
Drept - Pagina 6
Drept - Pagina 7
Drept - Pagina 8
Drept - Pagina 9
Drept - Pagina 10
Drept - Pagina 11
Drept - Pagina 12
Drept - Pagina 13
Drept - Pagina 14
Drept - Pagina 15
Drept - Pagina 16
Drept - Pagina 17
Drept - Pagina 18
Drept - Pagina 19
Drept - Pagina 20
Drept - Pagina 21
Drept - Pagina 22
Drept - Pagina 23
Drept - Pagina 24
Drept - Pagina 25
Drept - Pagina 26

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Evoluția contractului de muncă

Viitorul salariat a) identitatea părţilor; b) locul de muncă; c) sediul angajatorului; d) funcţia/ocupaţia şi atribuţiile postului; e)...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Drept Comunitar

Piaţa internă Potrivit tratatului CE piaţa internă este caracterizată ca fiind un spaţiu în care au fost eliminate între statele membre...

Construcție Europeană

Configuraţia instituţiilor reflectă originile funcţionale ale Comunităţii şi modul în care au evoluat puterile în condiţiile în care nu s-a ajuns...

Drept Fiscal

Introducere in dreptul fiscal Dreptul fiscal= ramura a dr.public care cuprinde un ansamblu de norme care reglementeaza acele aspecte legate de V...

Doctrine Urbane Curs 2

CURS 2 O NOUA CONDITIE PENTRU ORASUL URBAN Context: Ce inseamna retele in teritoriu Premisele legate de functia lor si conceptul de mobilitate...

Drept Civil

CURS 1 NOŢIUNEA DE DREPT ÎN GENERAL Trăind în cadru organizat, în mod necesar oamenii sunt obligaţi să stabilească relaţii unii cu alţii. Aceste...

Elementele constitutive ale statului

Importanţa studierii elementelor constitutive ale statului - Importanţa cunoaşterii şi studierii elementelor constitutive ale statului derivă din...

Te-ar putea interesa și

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Istoria statului și dreptului românesc în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Capitolul I - Epoca lui Cuza şi aşezarea bazelor dreptului românesc modern 1.1 Situaţia europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Ai nevoie de altceva?