Drept Comercial

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 48366
Mărime: 153.09KB (arhivat)
Publicat de: Marilena Ivașcu
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE

Cuprins

 1. Capitolul I. Noţiuni de drept comercial
 2. Secţiunea I. Aspecte generale
 3. 1. Noţiune, obiect, definiţie, caractere
 4. 2. Caracteristici
 5. 3. Obiectul dreptului comercial
 6. Secţiunea a II-a. Faptele de comerţ
 7. Secţiunea a III-a. Comercianţii
 8. Secţiunea a IV-a. Fondul de comerţ – patrimoniul comercianţilor
 9. Secţiunea a V-a. Titlurile comerciale de valoare
 10. 1. Noţiune şi caracteristici
 11. 2. Clasificarea titlurilor comerciale de valoare
 12. 3. Cambia, biletul la ordin şi cecul
 13. Capitolul II. Consideraţii generale privitoare la contractul civil şi comercial
 14. 1. Noţiunea de contract
 15. 2. Principiul libertăţii de voinţă
 16. 3. Clasificarea contractelor
 17. 4. Condiţiile încheierii contractelor
 18. 5. Contracte translative de proprietate
 19. 6. Contracte de intermediere
 20. 7. Contracte prin care se realizează administrarea şl conservarea bunurilor
 21. 8. Alte contracte civile
 22. 9. Contracte de finanţare a operaţiunilor bancare
 23. 10. Contracte de concesiune
 24. Capitolul III. Societăţile comerciale
 25. 1. Aspecte generale
 26. 2. Noţiune, caracteristici
 27. 3. Formele societăţilor comerciale
 28. 4. Norme comune privind constituirea societăţilor comerciale
 29. 5. Organele de conducere şi control
 30. 6. Modificarea actului constitutiv
 31. 7. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOŢIUNI DE DREPT COMERCIAL

Secţiunea I

ASPECTE GENERALE

1. Noţiune, obiect, definiţie, caractere

Denumirea de „drept comercial” conturează ideea că este vorba de un ansamblu de norme juridice privind comerţul.

Definiţie: Dreptul comercial reglementează activităţile de producere şi circulaţie (distribuţie) a mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

Dreptul comercial s-a desprins din dreptul civil, între cele două ramuri de drept continuând încă să existe suficiente puncte de legătură, ce fac, deseori, dificilă delimitarea dintre ele. De altfel, acolo unde legea nu prevede, se apelează la dreptul civil, care constituie dreptul comun în materie. În acest sens, art. 1 Cod comercial prevede: „În comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune, se aplică Codul civil”.

Evoluţie istorică

În România în 1887 a fost adoptat Codul comercial român, care, cu numeroase modificări, este şi azi în vigoare. Acesta a fost inspirat din Codul comercial italian de la 1882.

2. Caracteristicile dreptului comercial

- frecvenţa şi rapiditatea tranzacţiilor comerciale care presupun reguli simple, lipsite de formalism;

- creditul care implică pentru protecţia sa reguli specifice (falimentul);

- promptitudine în executarea obligaţiilor;

- dinamismul actelor juridice;

- o intervenţie limitată a statului.

3. Obiectul dreptului comercial

Din punct de vedere obiectiv:

- se ocupă cu acele activităţi umane calificate de art. 3 Cod comercial ca fapte de comerţ, prin natura lor.

Din punct de vedere subiectiv:

- se ocupă cu actele juridice îndeplinite de comercianţi.

În acest sens, art. 4 Cod comercial prevede că „se socotesc fapte de comerţ, în afara celor obiective prevăzute de art. 3, toate celelalte obligaţii şi contracte ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă din însuşi acel act nu rezultă contrariul” (printre excepţii se numără, de pildă: testamentul, adopţia).

Secţiunea a II-a

FAPTELE DE COMERŢ

1. Noţiunea de fapte de comerţ

Faptele de comerţ (noţiune oarecum sinonimă cu cea de acte de comerţ) sunt actele juridice, faptele juridice şi operaţiunile economice prin care se realizează producerea de mărfuri, executarea de lucrări ori prestarea de servicii sau o interpunere în circulaţia mărfurilor, cu scopul de a obţine profit.

2. Clasificarea faptelor de comerţ

Pornind de la reglementarea din Codul comercial, acestea pot fi împărţite în trei categorii:

A. Faptele de comerţ obiective – sunt actele juridice şi operaţiunile enumerate enunţiativ (şi nu limitativ) în art. 3 Cod comercial.

Acestea, la rândul lor, sunt de trei tipuri:

1) operaţiunile de interpunere în schimb sau circulaţie (de pildă: vânzarea-cumpărarea comercială, operaţiunile de bancă şi schimb valutar);

2) operaţiunile care se referă la organizarea şi desfăşurarea activităţii de producţie, adică întreprinderile.

Întreprinderea este o organizare autonomă a unei activităţi cu ajutorul factorilor de producţie (resurse ale naturii, capital şi muncă), în vederea obţinerii unui profit.

Exemple de întreprinderi (activităţi de producţie): fabricile, manufacturile (rol esenţial- munca manuală), imprimeriile, spectacolele publice, editurile, agenţiile sau oficiile de afaceri, transportul de călători, de mărfuri; asigurările.

3) operaţiunile conexe (accesorii) – cele aflate în strânsă legătură cu cele de la punctele 1 şi 2.

Exemple: - contractele de report asupra obligaţiunilor de stat sau a altor titluri de credit care circulă în comerţ;

- cumpărările sau vânzările de părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor comerciale;

- operaţiunile de mijlocire (intermediere) în afaceri;

- operaţiunile cu cambii, cecuri, cont curent, bilete la ordin;

- operaţiunile privitoare la navigaţie;

- contractul de consignaţie, de mandat, de comision.

B. Faptele de comerţ subiective

Art. 4. Cod comercial instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate activităţile desfăşurate de un comerciant. Cu alte cuvinte, pe lângă faptele de comerţ obiective enumerate de art. 3 Cod comercial, sunt considerate ca fapte de comerţ şi alte operaţiuni ori acte juridice efectuate de un comerciant.

De la această regulă există două excepţii:

a) când actul încheiat de comerciant are evident caracter civil (exemplu: testamentul, adopţia etc.);

b) când caracterul civil (necomercial) rezultă din însuşi actul săvârşit de comerciant (de pildă: un comerciant cumpără bunuri sau împrumută o sumă de bani pentru uzul său personal sau al familiei şi nu în scopul derulării comerţului pe care-l practică).

C. Fapte de comerţ mixte (sau unilaterale)

Sunt acele acte juridice sau operaţiuni care sunt fapte de comerţ numai pentru una din părţi. Potrivit art. 56 Cod comercial, „dacă un act este comercial numai pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi cât priveşte acest act, legii comerciale”. Această regulă derivă din raţionamentul că fiind vorba de un act juridic unic, acesta nu poate fi suspus concomitent atât regulilor civile, cât şi celor comerciale.

De pildă: potrivit art. 5 Cod comercial, nu este faptă de comerţ vânzarea produselor pe care proprietarul sau cultivatorul le are sau le deţine pe pământul său. Dacă se vinde unui comerciant, vânzarea constituie pentru comerciant act comercial, iar pentru agricultor act civil. Există fapte de comerţ bilaterale când ambele părţi sunt comercianţi, sau pentru ambele actul juridic are caracter comercial.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56
Drept Comercial - Pagina 57
Drept Comercial - Pagina 58
Drept Comercial - Pagina 59
Drept Comercial - Pagina 60
Drept Comercial - Pagina 61
Drept Comercial - Pagina 62
Drept Comercial - Pagina 63
Drept Comercial - Pagina 64
Drept Comercial - Pagina 65
Drept Comercial - Pagina 66
Drept Comercial - Pagina 67
Drept Comercial - Pagina 68
Drept Comercial - Pagina 69
Drept Comercial - Pagina 70
Drept Comercial - Pagina 71
Drept Comercial - Pagina 72
Drept Comercial - Pagina 73
Drept Comercial - Pagina 74
Drept Comercial - Pagina 75
Drept Comercial - Pagina 76
Drept Comercial - Pagina 77
Drept Comercial - Pagina 78
Drept Comercial - Pagina 79
Drept Comercial - Pagina 80
Drept Comercial - Pagina 81
Drept Comercial - Pagina 82
Drept Comercial - Pagina 83
Drept Comercial - Pagina 84
Drept Comercial - Pagina 85
Drept Comercial - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

I. Societăţile comerciale la mod general 1.1. Istoric a) Perioada antică Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Dreptul Comerțului Internațional

În conditiile revolutiei tehnico-stiintifice si a revolutiei informationale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeasi tara a tuturor...

Răspunderea Transportatorului

Capitolul I. Cadrul general al răspunderii 1. Obiectul răspunderii transportatorului În faza deplasării mărfii pe itinerarul stabilit, cărăuşul...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Dreptul muncii sinteză

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 1.Aspecte privind formarea și...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?