Drept financiar - procedură fiscală

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1463
Mărime: 8.34KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

In capitolul de fata vom trata aspecte legate de identificarea contribuabilului, declararea veniturilor si constatarea masei impozabile, modul de stingere a drepturilor de creanta fiscala precum si procedura de executare silita a acestora.

Finantele Publice prin dimensiunile si complexitatea lor nu-si pot indeplini functiile lor economice si sociale fara un program fiscal pe timp determinat in care sa se prevada veniturile si cheltuielile pe anumite perioade.Un astfel de program trebuie sa tine seama de nevoile publice ale persoanei respective, de veniturile necesare satisfacerii acestor nevoi precum si de posibilitatile reale pentru perceperea veniturilor publice. In stabilirea veniturilor publice s-ar putea ajunge la grave inechitati in repartitia sarcinilor fiscale asupra persoanei fizice si juridice, daca nu s-ar proceda pe baza unui program fiscal, a unui buget public care sa tina seama de raporturile dintre.............

Bugetul public a devenit instrumentul juridic in care sunt prevazute si in prealabil aprobate veniturile si cheltuiile anuale ale statului, a unitatilor administrativ teritoriale sau a institutiilor publice. In acest fel exista un program fiscal atat la nivel macraeconomic, reprezentat prin bugetul public national cat si la nivel microeconomic constand in veniturile proprii si cheltuielile persoanei juridice.

Aparatul fiscal reprezinta organizatiile de stat care au atributiii in aplicarea legislatiei fiscale, in acest sene aparatul fiscal fiind mijlocul prin care statul isi aplica legile cu caracter fiscal.

Ministerul Finantelor ca organizatie de specialitate raspunde de realizarea bugetelor de stat, dupa adoptarea lui de Parlament si de luare a masurilor pentru asigurarea echilibrului financiar valutar.

Consiliile Locale si Judetene ca unitati administrative autonome asigura administrarea financiara in comune, orase si judete conform principiului autonomiei locale.Trezoreriile teritoriale ale finantelor publice au largi atributii in executarea bugetului de stat, prin incasarea veniturilor publice pe baza unei evidente stricte pe baza fiecarui contribuabil din care sa rezulte obligatia e plata, debitele, etc.

Aceasta raspunderi de stabilire a impunerii, urmaresc incasarea la termenele stabilite a impozitelor si taxelor datorate de catre contribuabil, aplicand majorarile prevazute de lege in cazul nerespectarii termenului de plata.

Titlul de creanta fiscala

In doctrina fiscala titlul de creanta fiscala este definit ca fiind actul juridic prin care constata si se individualizeaza obligatia baneasca a fiecarui platitor de venituri bugetare.

Prin titlu de creanta fiscala se concretizeaza obligatia ce revine contribuabilului fata de buget de a achita o anunmita suma din impozit si taxa cuvenita.

Trasaturile titlului de creanta

a. este un act juridic de natura declarativa deoarece obligatiile fiscale izvorasc exclusiv din norme fiscale, titlul de creanta fiind acela care constata obligatia fiscala ce revine unui anumit subiect de impunere;

b. are caracterul unui titlu de creanta intru-cat constata existenta unei creante a bugetului, adica dreptul statului de a primi o suma de bani;

c. titlul de creanta fiscala este intocmit in forma scrisa de catre subiectele de drept caror le este incredintata, calcularea sumelor datorate bugetului public.

* Documentele ce sunt considerate titluri de creanta fiscala :

a. pentru obligatiile bugetare provenite din impozite si taxe care se determina de catre organele de specialitate pe baza declaratiilor de impunere, titlul de creanta il constituie procesul-verbal de impunere sau actul declarativ al contribuabilului;

b. pentru obligatiile bugetare care se stabilesc de catre platitor, titlul de creanta il reprezinta documentul de evidenta intocmit de acesta;

c. pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de platitor si cele legal datorate, inclusiv pentru majorarile de intarzieri datorate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, diferente stabilite cu ocazia verificarilor efectuate de organele competente, titlul de creanta este actul ce cuprinde rezultatele verificarii;

d. pentru obligatiile de plata constatate in vama, titlul de creanta il constituie declaratia vamala;

Preview document

Drept financiar - procedură fiscală - Pagina 1
Drept financiar - procedură fiscală - Pagina 2
Drept financiar - procedură fiscală - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar - Procedura Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul transporturilor - contractul rutier de mărfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Dreptul Concurenței în Spațiul European

Dreptul concurenţei în spaţiul european Internationalizarea („mondializarea“) vieţii afacerilor este o puternică realitate care impun confruntarea...

Natura Juridică a Titlurilor de Creanță Fiscală

Continutul fundamental al raportului juridic îl constituie obligatia stabilita unilateral de catre stat în sarcina persoanelor fizice si juridice,...

Teoria generală a dreptului

NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPT 1.1. Sistemul ştiinţelor juridice 1.1.1. Noţiuni introductive Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre...

Doctrine și Instituții Politice

OBIECTIVE Noţiunile şi cunoştinţele pe care le conferă cursul se înscriu atât în sfera de preocupări educaţionale, cât şi în orizontul creării...

Drept Financiar

Consideratii introductive Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. Statul pentru a-si...

Drept Financiar

1. Principiile impunerii Impunerea reprezinta procesul complex de stabilirea a impozitului ce revine in sarcina unei prsoane fizice sau juridice....

Drept Financiar

Sisteme fiscale europene Impozitele si taxele cele mai utilizate sunt: • Impozitul pe venit-profitul societatii -profitul persoanelor fizice •...

Te-ar putea interesa și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Controlul Financiar

ARGUMENT Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitant...

Executarea Silită

Definirea executării silite Executarea silită reprezintă ultima etapă a procedurii fiscale, care cuprinde perceperea, urmărirea şi lichidarea...

Înregistrarea fiscală - declarația de înregistrare fiscală

1.RAPORTUL JURIDIC DE DREPT FISCAL Raportul juridic de drept fiscal consta în relatia sociala,reglementata de norma de drept fiscal prin care se...

Stabilirea Impozitelor și Taxelor - Decizia de Impunere

Notiunea de impozit Existenta comunitatilor umane organizate social, a statelor, genereaza nevoi publice generale, care exced nevoilor fiecarui...

Executarea Silită a Creanțelor Bugetare

1.1 Cadrul juridic de acţiune al executării silite a creanţelor bugetare În situaţia în care contribuabilii nu şi-au executat obligaţiile fiscale...

Ai nevoie de altceva?