Drept Internațional Privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 21671
Mărime: 85.25KB (arhivat)
Publicat de: Susana Marginean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jacota Mihai

Cuprins

 1. CAP.I INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT
 2. 1.Elementul de extraneitate
 3. 2. Raporturi juridice cu un element de extraneitate
 4. 3. Obiectul DIP
 5. 4. Problematica dreptului internaţional privat
 6. 5. Dreptul internaţional privat ca ramură a dreptului
 7. 6. Reglementarea raporturilor cu un element străin
 8. 7. Metodele de reglementare a DIP
 9. I. Metoda conflictuală
 10. II. Metoda folosirii nemijlocite a normelor de aplicare imediată
 11. III. Metoda Proper Law
 12. 8. Denumirea disciplinei
 13. CAP.II.Istoricul apariţiei şi evoluţia dreptului internaţional privat
 14. 1.Cauzele care au impus apariţia normelor de DIP
 15. 2.Apariţia conflictelor de legi şi a normelor conflictuale în nordul Italiei
 16. 3.Glosatorii
 17. 4.Postglosatorii
 18. 5.Şcoala franceză a statutelor
 19. CAP.III. NORMA CONFLICTUALĂ
 20. 1. Noţiune
 21. 2. Structura normei conflictuale
 22. 3. Punctul de legătură
 23. 4.Clasificarea normelor conflictuale
 24. CAP.IV. CONFLICTELE DE LEGI
 25. FORME ALE CONFLICTELOR DE LEGI
 26. 1.Noţiuni generale
 27. 2.Conflictele de legi în spaţiu şi conflictele de legi în timp şi spaţiu
 28. 3.Conflictele între legile provinciale şi conflictele între legile naţionale
 29. 4. Soluţionarea conflictelor de legi
 30. 5.Conflictele mobile de legi
 31. 5.1.Soluţionarea conflictelor mobile de legi
 32. CAP.V.APLICAREA DREPTULUI STRĂIN
 33. 1.Temeiul aplicării
 34. 2.Formele aplicării legii străine
 35. 3.Proba dreptului străin
 36. 4.Conţinutul legii străine
 37. 5.Efectul internaţional al drepturilor
 38. (drepturile câştigate)
 39. CAP.VI. RETRIMITEREA
 40. 1. Noţiune, apariţia retrimiterii, speţa Forgo
 41. 2. Formele retrimiterii
 42. CAP.VII.CALIFICAREA
 43. 1. Despre calificare
 44. 2. Legea după care se face calificarea
 45. 3.Calificarea după legea forului
 46. 4.Calificarea după lex causae
 47. CAP. VIII. FRAUDA LA LEGE
 48. 1.Noţiune
 49. 2.Elementele fraudei la lege
 50. 3.Sancţionarea fraudei la lege
 51. CAP.IX.NORMELE DE APLICARE NECESARĂ
 52. (loi de police, mandatory rules)
 53. CAP.X.ORDINEA PUBLICĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
 54. 1.Noţiunea de ordinea publică în dreptul internaţional privat
 55. 2.Opinii şi idei exprimate in doctrină
 56. 3.Ordinea publică în textele unor legi de drept internaţional privat
 57. 4.Ordinea publica şi convenţiile internaţionale
 58. 5.Ordinea publica în Convenţia de la Roma din 1980
 59. P A R T E A S P E C I A L Ă
 60. CAP.I. CONDIŢIA JURIDICĂ A STRĂINILOR
 61. 1. Noţiuni generale, definiţia străinului, drepturile şi obligaţiile străinilor în România
 62. 2. Condiţia juridică a străinului şi conflictele de legi
 63. 3. Condiţia juridică a străinului în relaţiile economice internaţionale
 64. 4. Formele condiţiei juridice a străinilor
 65. 5. Regimul juridic al străinilor în România
 66. 6. Drepturile şi obligaţiile românilor în străinătate
 67. 7. Condiţia străinului ca parte în proces
 68. CAP.II. STAREA ŞI CAPACITATEA PERSOANELOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
 69. 1.Statutul personal în dreptul internaţional privat
 70. 2. Conflicte de legi cu privire la statutul personal în LDIP
 71. 3.Statutul persoanei fizice în legislaţia altor ţări
 72. 4. Alte probleme legate de statutul persoanelor în DIP
 73. CAP.III. NORMA CONFLICTUALĂ CU PRIVIRE LA FORMA ACTELOR JURIDICE
 74. 1. Actele românilor în străinătate
 75. 2. Forţa probantă a actelor făcute în străinătate
 76. 3. Efectele actelor întocmite în străinătate de funcţionarii consulari români
 77. 4. Forţa executorie a actelor făcute în stăinătate
 78. 5. Actele străinilor în România
 79. 6. Actele încheiate în România în altă formă decât aceea prevăzută de legea locului
 80. CAP.IV. NORMA CONFLICTUALĂ CU PRIVIRE LA CONTRACTE
 81. AUTONOMIA PĂRŢILOR ÎN RELAŢIILE CONTRACTUALE
 82. 1.Principiile generale ale sistemului autonomiei de voinţă
 83. 2. Apariţia şi evoluţia principiului autonomiei de voinţă
 84. 3.Factorul de legătură propriu fiecarui contract
 85. 4.Autonomia de voinţă în Convenţia de da Roma din 1980
 86. 5.Momentul intervenirii alegerii
 87. 6. Scindarea contractului (Splitting, depeçage)
 88. CAP.V. DETERMINAREA LEGII APLICABILE ÎN CAZUL ÎN LIPSA VOINŢEI EXPRIMATE DE PĂRŢI
 89. 1. Principiul "celor mai strânse legături"
 90. 2.Prestaţia caracteristică
 91. CAP.VI PROBLEME DE COMPETENŢĂ IN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
 92. 1.Competenţa jurisdicţională
 93. 2.Competenţa exclusivă a instantele romane
 94. 3.Legea aplicabilă în procesele de drept internaţional privat
 95. CAP.VII EFECTELE HOTĂRÂRILOR STRAINE
 96. 1. Recunoaşterea hotărârilor străine
 97. 2.Cererea de recunoastere a hotaririi straine
 98. 3.Refuzul recunoaşterii unei hotaririi straine:
 99. 4.Competenţa în soluţionarea cererii de recunoastere
 100. 5.Executarea hotarârilor straine
 101. CAP.VIII ARBITRAJUL DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT
 102. 1. Convenţia de arbitraj
 103. 2. Clauza compromisorie
 104. 3. Compromisul
 105. 4. Legea aplicabila convenţiei de arbitraj
 106. 5.Procedura arbitrală
 107. 6. Recunoaşterea si executarea hotaririlor arbitrale străine
 108. 7. Convenţiile internaţionale privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine

Extras din curs

1.Elementul de extraneitate

2. Raporturi juridice cu un element de extraneitate

Raporturile juridice dintre persoanele fizice, juridice aparţinând diferitelor state se stabilesc ca urmare a dezvoltării relaţiilor sociale, culturale dar mai ales a celor care ne interesează respectiv relaţiile economice, politice, tehnico-ştiinţifice. Ca urmare a unora din aceste relaţii statele încheie convenţii internaţionale multilaterale sau bilaterale, tratate comerciale, acorduri de comerţ, etc, prin care îşi reglementează principalele aspecte ce formează cadrul juridic al colaborării.

- Astfel sunt vizate chestiunile fiscale, vamale, contingentele de mărfuri, transportul internaţional, regimul juridic al străinilor, vânzarea internaţională, proprietatea intelectuală şi multe altele. Activităţile persoanelor implicate depăşesc graniţele unui stat participând la schimbul de valori pe plan internaţional. Aşa apar o serie de relaţii cu unul sau mai multe elemente străine, internaţionale sau de extraneitate.

Literatura de specialitate defineşte elementul străin ca fiind o simplă împrejurare de fapt datorită căreia raportul juridic este legat de mai multe ţări şi prin aceasta de mai multe sisteme de drept.

Dar şi alte elemente de fapt vor putea fi reţinute ca având relevanţă în cadrul conflictelor de legi de care se ocupă dreptul internaţional privat. Şi sediul persoanei juridice interersează constituind un element străin relevant pentru determinarea legii aplicabile (….) iar în materia răspunderii delictuale civile relevant este locul unde s-a produs fapta ilicită, cea care a produs prejudiciul, cum eset cazul accidentelor auto şi altele.Uneori important este locul unde se află autoritatea care instrumentează şi care poate atrage aplicarea legii acelei autorităţi (auctor regit actum).

Conform teoriei generale a dreptului elementele raportului juridic sunt: subiectul, conţinutul şi obiectul. Elementul străin la care ne referim în cadrul dreptului internaţional privat poate fi diferit şi anume de referă la orice situaţie de fapt care- fac susceptibil de a i se aplica mai multe sisteme de drept.

3. Obiectul dreptului interţional privat

Dreptul internaţional privat a vizat mult timp numai un grup de raporturi cu un element străin: relaţii de drept privat adică acelea reglementate de dreptul civil comercial, procesual civil, de dreptul familiei şi altele conexe cu ele. Mai nou în sfera raporturilor ce intră în aria de interes a dreptul internaţional privat ca ramură a dreptului se află şi raporturile de dreptul muncii.

In art.1al.2 al legii române de drept internaţional privat , se arată că ”în înţelesul prezentei legi, raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile,comerciale, de muncă, de procedură civilă şi alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate”.

4. Problematica dreptului internaţional privat ca ramură a dreptului

In consecinţă raporturile juridice cu un element de extraneitate ridică o serie de probleme din care cele mai semnificative sunt:

I.Cărui for ne vom adresa să soluţioneze o asemnea problemă sau cărei instanţe sau organ al statului?

II.După care reguli de procedură instanţa sau organul competent va soluţiona cazul, şi

III.Care este legea pe care o va aplica instanţa, organul, arbitrajul,etcautoritatea chemată să examineze şi să dea o soluţie cazului adus în faţa sa ?

5. Dreptul internaţional privat ca ramură a dreptului

Este o disciplină veche în curs de dezovltare, cu multe repere viitoare ce nu pot fi toate previzibile. În mod tradiţional dreptul internaţional privat ca ramură a dreptului se ocupa de un grup restrâns de relaţii cu elemente de extraneitate. Dar relaţii cu un element străine găsim şi în alte ramuri ale dreptului cum ar fi dreptul adminitrativ, dreptul financiar, penal, procesual penal ş.a.

6. Reglementarea raporturilor cu un element străin

In cadrul raporturilor cu un element străin studiem de fapt reguli interne de drept civil, comercial, procesual civil, de dreptul familiei, dreptul muncii şi altele conexe cu ele şi desigur uneori întîlnim şi acele raporturi juridice de dreptul administrativ, financiar şi penal cu reglementările interne corespunzătoare. După cum am mai arătat dreptul internaţional privat se ocupa de reglementarea relaţiilor cu elemente de extraneitate arătând legea care se aplică. Dar cele mai multe reguli conflictuale sunt reguli interne.

Preview document

Drept Internațional Privat - Pagina 1
Drept Internațional Privat - Pagina 2
Drept Internațional Privat - Pagina 3
Drept Internațional Privat - Pagina 4
Drept Internațional Privat - Pagina 5
Drept Internațional Privat - Pagina 6
Drept Internațional Privat - Pagina 7
Drept Internațional Privat - Pagina 8
Drept Internațional Privat - Pagina 9
Drept Internațional Privat - Pagina 10
Drept Internațional Privat - Pagina 11
Drept Internațional Privat - Pagina 12
Drept Internațional Privat - Pagina 13
Drept Internațional Privat - Pagina 14
Drept Internațional Privat - Pagina 15
Drept Internațional Privat - Pagina 16
Drept Internațional Privat - Pagina 17
Drept Internațional Privat - Pagina 18
Drept Internațional Privat - Pagina 19
Drept Internațional Privat - Pagina 20
Drept Internațional Privat - Pagina 21
Drept Internațional Privat - Pagina 22
Drept Internațional Privat - Pagina 23
Drept Internațional Privat - Pagina 24
Drept Internațional Privat - Pagina 25
Drept Internațional Privat - Pagina 26
Drept Internațional Privat - Pagina 27
Drept Internațional Privat - Pagina 28
Drept Internațional Privat - Pagina 29
Drept Internațional Privat - Pagina 30
Drept Internațional Privat - Pagina 31
Drept Internațional Privat - Pagina 32
Drept Internațional Privat - Pagina 33
Drept Internațional Privat - Pagina 34
Drept Internațional Privat - Pagina 35
Drept Internațional Privat - Pagina 36
Drept Internațional Privat - Pagina 37
Drept Internațional Privat - Pagina 38
Drept Internațional Privat - Pagina 39
Drept Internațional Privat - Pagina 40
Drept Internațional Privat - Pagina 41
Drept Internațional Privat - Pagina 42
Drept Internațional Privat - Pagina 43
Drept Internațional Privat - Pagina 44
Drept Internațional Privat - Pagina 45
Drept Internațional Privat - Pagina 46
Drept Internațional Privat - Pagina 47
Drept Internațional Privat - Pagina 48
Drept Internațional Privat - Pagina 49
Drept Internațional Privat - Pagina 50
Drept Internațional Privat - Pagina 51
Drept Internațional Privat - Pagina 52
Drept Internațional Privat - Pagina 53
Drept Internațional Privat - Pagina 54
Drept Internațional Privat - Pagina 55
Drept Internațional Privat - Pagina 56
Drept Internațional Privat - Pagina 57
Drept Internațional Privat - Pagina 58
Drept Internațional Privat - Pagina 59
Drept Internațional Privat - Pagina 60
Drept Internațional Privat - Pagina 61
Drept Internațional Privat - Pagina 62
Drept Internațional Privat - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Drept International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Regimul Juridic al Străinilor în România

I. NOTIUNEA DE CONDITIE JURIDICA A STRAINULUI Notiunea de strain persoana fizica. Notiunea de conditie juridica a strainului Potrivit...

Executarea Silită Imobiliară

Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita 1.1Conceptul de executare silită Executarea silită au urmarirea silita este procedura prin...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?