Drept Procesual Civil

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 414 în total
Cuvinte : 187600
Mărime: 460.69KB (arhivat)
Publicat de: Aristide Balint
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Robu

Extras din curs

Titlul I

PROCESUL CIVIL

I. Definiţia procesului civil

Procesul civil reprezintă activitatea pe care o desfăşoară instanţele de judecată, părţile, alte persoane sau organe, ce participăla judecată, precum şi raporturile ce se stabilesc între ei în scopul realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor deduse judecăţii sau executării silite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, conform procedurii stabilite de lege.

Pentru existenţa unui proces trebuie săaparăun litigiu între subiectele raportului juridic substanţial, sau o situaţie pentru a cărei rezolvare este necesarăcalea justiţiei.

II. Fazele şi etapele procesului civil

1. Judecata;

2. Executarea silită.

1. Judecata cuprinde douăfaze: judecata în fond şi judecata în căile de atac.

A. Judecata în fond cuprinde, de regulă, trei etape:

e. etapa scrisă;

b. etapa dezbaterilor;

c. etapa desfăşurării şi pronunţării hotărârii.

a. Etapa scrisă

Începe cu cererea scrisăde chemare în judecatăprin care se supune judecăţii o pretenţie pe care reclamantul o formuleazăîmpotriva unei părţi (pârât).

Pârâtul poate sărăspundă printr-o întâmpinare (act de procedurăscris) prin care acesta se aparăîmpotriva pretenţiilor reclamantului. El poate săformuleze pretenţii proprii faţăde reclamant prin intermediul unei cereri reconvenţionale.

Actele de procedurăprin care terţii sunt atraşi în proces sunt:

- cererea de intervenţie principalăsau accesorie;

- cererea de chemare în judecatăa altor persoane;

- cererea de chemare în garanţie;

- cererea de arătare a titularului dreptului real.

Scopul etapei scrise:

1. stabilirea cadrului procesual din punct de vedere al părţilor şi al obiectului;

2. informarea reciprocăa părţilor despre pretenţiile şi mijloacele de apărare a lor.

b. Etapa dezbaterilor

Judecătorul nu poate soluţiona litigiul numai pe baza afirmaţiilor făcute de părţi independent.

Scopul etapei dezbaterilor:

- formarea convingerii judecătorului cu privire la raportul juridic substanţial dintre părţi în temeiul probelor ce se administreazăşi al concluziilor părţilor, fie referitoare la eventualele excepţii procesuale, fie pe fondul pretenţiilor deduse judecăţii.

c. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii:

- are loc în secret, în camera de consiliu;

- participănumai judecătorii;

- pronunţarea hotărârii are loc întotdeauna în şedinţăpublică.

B. Judecata în căile de atac

Partea nemulţumităde hotărârea primei instanţe poate săfacăapel.

APELUL

* Cale de atac ordinară; simpla nemulţumire a unei părţi este suficientă.

* Suspensivăde executare: termenul de apel, apoi introducerea cererii de apel suspendăde drept executarea silită.

* Devolutivă: în faţa instanţei de apel are loc o nouăjudecatăîn fond.

RECURSUL

Hotărârile pronunţate în apel pot fi atacate cu recurs în condiţiile prevăzute de lege. Recursul poate fi exercitat numai pentru motive strict prevăzute de lege (art. 304 Cod proc.civ.), astfel, casarea unei hotărâri se poate cere:

- când instanţa nu a fost alcătuităpotrivit prevederilor legale;

- hotărârea a fost datăde alţi judecători, decât cei care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii;

- hotărârea s-a dat cu încălcarea competenţei altei instanţe;

- instanţa a depăşit atributele puterii judecătoreşti;

- prin hotărârea datăinstanţa a încălcat formele de procedurăprevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin.2;

- dacăinstanţa a acordat mai mult decât s=a cerut ori ceea ce nu s-a cerut;

- când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijinăsau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii;

- instanţa a schimbat natura şi înţelesul actului juridic dedus judecăţii;

- hotărârea pronunţatăe lipsităde temei legal ori a încălcat legea;

- instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare;

Legea prevede şi exercitarea unor căi extraordinare de atac:

- contestaţia în anulare;

- revizuirea;

Preview document

Drept Procesual Civil - Pagina 1
Drept Procesual Civil - Pagina 2
Drept Procesual Civil - Pagina 3
Drept Procesual Civil - Pagina 4
Drept Procesual Civil - Pagina 5
Drept Procesual Civil - Pagina 6
Drept Procesual Civil - Pagina 7
Drept Procesual Civil - Pagina 8
Drept Procesual Civil - Pagina 9
Drept Procesual Civil - Pagina 10
Drept Procesual Civil - Pagina 11
Drept Procesual Civil - Pagina 12
Drept Procesual Civil - Pagina 13
Drept Procesual Civil - Pagina 14
Drept Procesual Civil - Pagina 15
Drept Procesual Civil - Pagina 16
Drept Procesual Civil - Pagina 17
Drept Procesual Civil - Pagina 18
Drept Procesual Civil - Pagina 19
Drept Procesual Civil - Pagina 20
Drept Procesual Civil - Pagina 21
Drept Procesual Civil - Pagina 22
Drept Procesual Civil - Pagina 23
Drept Procesual Civil - Pagina 24
Drept Procesual Civil - Pagina 25
Drept Procesual Civil - Pagina 26
Drept Procesual Civil - Pagina 27
Drept Procesual Civil - Pagina 28
Drept Procesual Civil - Pagina 29
Drept Procesual Civil - Pagina 30
Drept Procesual Civil - Pagina 31
Drept Procesual Civil - Pagina 32
Drept Procesual Civil - Pagina 33
Drept Procesual Civil - Pagina 34
Drept Procesual Civil - Pagina 35
Drept Procesual Civil - Pagina 36
Drept Procesual Civil - Pagina 37
Drept Procesual Civil - Pagina 38
Drept Procesual Civil - Pagina 39
Drept Procesual Civil - Pagina 40
Drept Procesual Civil - Pagina 41
Drept Procesual Civil - Pagina 42
Drept Procesual Civil - Pagina 43
Drept Procesual Civil - Pagina 44
Drept Procesual Civil - Pagina 45
Drept Procesual Civil - Pagina 46
Drept Procesual Civil - Pagina 47
Drept Procesual Civil - Pagina 48
Drept Procesual Civil - Pagina 49
Drept Procesual Civil - Pagina 50
Drept Procesual Civil - Pagina 51
Drept Procesual Civil - Pagina 52
Drept Procesual Civil - Pagina 53
Drept Procesual Civil - Pagina 54
Drept Procesual Civil - Pagina 55
Drept Procesual Civil - Pagina 56
Drept Procesual Civil - Pagina 57
Drept Procesual Civil - Pagina 58
Drept Procesual Civil - Pagina 59
Drept Procesual Civil - Pagina 60
Drept Procesual Civil - Pagina 61
Drept Procesual Civil - Pagina 62
Drept Procesual Civil - Pagina 63
Drept Procesual Civil - Pagina 64
Drept Procesual Civil - Pagina 65
Drept Procesual Civil - Pagina 66
Drept Procesual Civil - Pagina 67
Drept Procesual Civil - Pagina 68
Drept Procesual Civil - Pagina 69
Drept Procesual Civil - Pagina 70
Drept Procesual Civil - Pagina 71
Drept Procesual Civil - Pagina 72
Drept Procesual Civil - Pagina 73
Drept Procesual Civil - Pagina 74
Drept Procesual Civil - Pagina 75
Drept Procesual Civil - Pagina 76
Drept Procesual Civil - Pagina 77
Drept Procesual Civil - Pagina 78
Drept Procesual Civil - Pagina 79
Drept Procesual Civil - Pagina 80
Drept Procesual Civil - Pagina 81
Drept Procesual Civil - Pagina 82
Drept Procesual Civil - Pagina 83
Drept Procesual Civil - Pagina 84
Drept Procesual Civil - Pagina 85
Drept Procesual Civil - Pagina 86
Drept Procesual Civil - Pagina 87
Drept Procesual Civil - Pagina 88
Drept Procesual Civil - Pagina 89
Drept Procesual Civil - Pagina 90
Drept Procesual Civil - Pagina 91
Drept Procesual Civil - Pagina 92
Drept Procesual Civil - Pagina 93
Drept Procesual Civil - Pagina 94
Drept Procesual Civil - Pagina 95
Drept Procesual Civil - Pagina 96
Drept Procesual Civil - Pagina 97
Drept Procesual Civil - Pagina 98
Drept Procesual Civil - Pagina 99
Drept Procesual Civil - Pagina 100
Drept Procesual Civil - Pagina 101
Drept Procesual Civil - Pagina 102
Drept Procesual Civil - Pagina 103
Drept Procesual Civil - Pagina 104
Drept Procesual Civil - Pagina 105
Drept Procesual Civil - Pagina 106
Drept Procesual Civil - Pagina 107
Drept Procesual Civil - Pagina 108
Drept Procesual Civil - Pagina 109
Drept Procesual Civil - Pagina 110
Drept Procesual Civil - Pagina 111
Drept Procesual Civil - Pagina 112
Drept Procesual Civil - Pagina 113
Drept Procesual Civil - Pagina 114
Drept Procesual Civil - Pagina 115
Drept Procesual Civil - Pagina 116
Drept Procesual Civil - Pagina 117
Drept Procesual Civil - Pagina 118
Drept Procesual Civil - Pagina 119
Drept Procesual Civil - Pagina 120
Drept Procesual Civil - Pagina 121
Drept Procesual Civil - Pagina 122
Drept Procesual Civil - Pagina 123
Drept Procesual Civil - Pagina 124
Drept Procesual Civil - Pagina 125
Drept Procesual Civil - Pagina 126
Drept Procesual Civil - Pagina 127
Drept Procesual Civil - Pagina 128
Drept Procesual Civil - Pagina 129
Drept Procesual Civil - Pagina 130
Drept Procesual Civil - Pagina 131
Drept Procesual Civil - Pagina 132
Drept Procesual Civil - Pagina 133
Drept Procesual Civil - Pagina 134
Drept Procesual Civil - Pagina 135
Drept Procesual Civil - Pagina 136
Drept Procesual Civil - Pagina 137
Drept Procesual Civil - Pagina 138
Drept Procesual Civil - Pagina 139
Drept Procesual Civil - Pagina 140
Drept Procesual Civil - Pagina 141
Drept Procesual Civil - Pagina 142
Drept Procesual Civil - Pagina 143
Drept Procesual Civil - Pagina 144
Drept Procesual Civil - Pagina 145
Drept Procesual Civil - Pagina 146
Drept Procesual Civil - Pagina 147
Drept Procesual Civil - Pagina 148
Drept Procesual Civil - Pagina 149
Drept Procesual Civil - Pagina 150
Drept Procesual Civil - Pagina 151
Drept Procesual Civil - Pagina 152
Drept Procesual Civil - Pagina 153
Drept Procesual Civil - Pagina 154
Drept Procesual Civil - Pagina 155
Drept Procesual Civil - Pagina 156
Drept Procesual Civil - Pagina 157
Drept Procesual Civil - Pagina 158
Drept Procesual Civil - Pagina 159
Drept Procesual Civil - Pagina 160
Drept Procesual Civil - Pagina 161
Drept Procesual Civil - Pagina 162
Drept Procesual Civil - Pagina 163
Drept Procesual Civil - Pagina 164
Drept Procesual Civil - Pagina 165
Drept Procesual Civil - Pagina 166
Drept Procesual Civil - Pagina 167
Drept Procesual Civil - Pagina 168
Drept Procesual Civil - Pagina 169
Drept Procesual Civil - Pagina 170
Drept Procesual Civil - Pagina 171
Drept Procesual Civil - Pagina 172
Drept Procesual Civil - Pagina 173
Drept Procesual Civil - Pagina 174
Drept Procesual Civil - Pagina 175
Drept Procesual Civil - Pagina 176
Drept Procesual Civil - Pagina 177
Drept Procesual Civil - Pagina 178
Drept Procesual Civil - Pagina 179
Drept Procesual Civil - Pagina 180
Drept Procesual Civil - Pagina 181
Drept Procesual Civil - Pagina 182
Drept Procesual Civil - Pagina 183
Drept Procesual Civil - Pagina 184
Drept Procesual Civil - Pagina 185
Drept Procesual Civil - Pagina 186
Drept Procesual Civil - Pagina 187
Drept Procesual Civil - Pagina 188
Drept Procesual Civil - Pagina 189
Drept Procesual Civil - Pagina 190
Drept Procesual Civil - Pagina 191
Drept Procesual Civil - Pagina 192
Drept Procesual Civil - Pagina 193
Drept Procesual Civil - Pagina 194
Drept Procesual Civil - Pagina 195
Drept Procesual Civil - Pagina 196
Drept Procesual Civil - Pagina 197
Drept Procesual Civil - Pagina 198
Drept Procesual Civil - Pagina 199
Drept Procesual Civil - Pagina 200
Drept Procesual Civil - Pagina 201
Drept Procesual Civil - Pagina 202
Drept Procesual Civil - Pagina 203
Drept Procesual Civil - Pagina 204
Drept Procesual Civil - Pagina 205
Drept Procesual Civil - Pagina 206
Drept Procesual Civil - Pagina 207
Drept Procesual Civil - Pagina 208
Drept Procesual Civil - Pagina 209
Drept Procesual Civil - Pagina 210
Drept Procesual Civil - Pagina 211
Drept Procesual Civil - Pagina 212
Drept Procesual Civil - Pagina 213
Drept Procesual Civil - Pagina 214
Drept Procesual Civil - Pagina 215
Drept Procesual Civil - Pagina 216
Drept Procesual Civil - Pagina 217
Drept Procesual Civil - Pagina 218
Drept Procesual Civil - Pagina 219
Drept Procesual Civil - Pagina 220
Drept Procesual Civil - Pagina 221
Drept Procesual Civil - Pagina 222
Drept Procesual Civil - Pagina 223
Drept Procesual Civil - Pagina 224
Drept Procesual Civil - Pagina 225
Drept Procesual Civil - Pagina 226
Drept Procesual Civil - Pagina 227
Drept Procesual Civil - Pagina 228
Drept Procesual Civil - Pagina 229
Drept Procesual Civil - Pagina 230
Drept Procesual Civil - Pagina 231
Drept Procesual Civil - Pagina 232
Drept Procesual Civil - Pagina 233
Drept Procesual Civil - Pagina 234
Drept Procesual Civil - Pagina 235
Drept Procesual Civil - Pagina 236
Drept Procesual Civil - Pagina 237
Drept Procesual Civil - Pagina 238
Drept Procesual Civil - Pagina 239
Drept Procesual Civil - Pagina 240
Drept Procesual Civil - Pagina 241
Drept Procesual Civil - Pagina 242
Drept Procesual Civil - Pagina 243
Drept Procesual Civil - Pagina 244
Drept Procesual Civil - Pagina 245
Drept Procesual Civil - Pagina 246
Drept Procesual Civil - Pagina 247
Drept Procesual Civil - Pagina 248
Drept Procesual Civil - Pagina 249
Drept Procesual Civil - Pagina 250
Drept Procesual Civil - Pagina 251
Drept Procesual Civil - Pagina 252
Drept Procesual Civil - Pagina 253
Drept Procesual Civil - Pagina 254
Drept Procesual Civil - Pagina 255
Drept Procesual Civil - Pagina 256
Drept Procesual Civil - Pagina 257
Drept Procesual Civil - Pagina 258
Drept Procesual Civil - Pagina 259
Drept Procesual Civil - Pagina 260
Drept Procesual Civil - Pagina 261
Drept Procesual Civil - Pagina 262
Drept Procesual Civil - Pagina 263
Drept Procesual Civil - Pagina 264
Drept Procesual Civil - Pagina 265
Drept Procesual Civil - Pagina 266
Drept Procesual Civil - Pagina 267
Drept Procesual Civil - Pagina 268
Drept Procesual Civil - Pagina 269
Drept Procesual Civil - Pagina 270
Drept Procesual Civil - Pagina 271
Drept Procesual Civil - Pagina 272
Drept Procesual Civil - Pagina 273
Drept Procesual Civil - Pagina 274
Drept Procesual Civil - Pagina 275
Drept Procesual Civil - Pagina 276
Drept Procesual Civil - Pagina 277
Drept Procesual Civil - Pagina 278
Drept Procesual Civil - Pagina 279
Drept Procesual Civil - Pagina 280
Drept Procesual Civil - Pagina 281
Drept Procesual Civil - Pagina 282
Drept Procesual Civil - Pagina 283
Drept Procesual Civil - Pagina 284
Drept Procesual Civil - Pagina 285
Drept Procesual Civil - Pagina 286
Drept Procesual Civil - Pagina 287
Drept Procesual Civil - Pagina 288
Drept Procesual Civil - Pagina 289
Drept Procesual Civil - Pagina 290
Drept Procesual Civil - Pagina 291
Drept Procesual Civil - Pagina 292
Drept Procesual Civil - Pagina 293
Drept Procesual Civil - Pagina 294
Drept Procesual Civil - Pagina 295
Drept Procesual Civil - Pagina 296
Drept Procesual Civil - Pagina 297
Drept Procesual Civil - Pagina 298
Drept Procesual Civil - Pagina 299
Drept Procesual Civil - Pagina 300
Drept Procesual Civil - Pagina 301
Drept Procesual Civil - Pagina 302
Drept Procesual Civil - Pagina 303
Drept Procesual Civil - Pagina 304
Drept Procesual Civil - Pagina 305
Drept Procesual Civil - Pagina 306
Drept Procesual Civil - Pagina 307
Drept Procesual Civil - Pagina 308
Drept Procesual Civil - Pagina 309
Drept Procesual Civil - Pagina 310
Drept Procesual Civil - Pagina 311
Drept Procesual Civil - Pagina 312
Drept Procesual Civil - Pagina 313
Drept Procesual Civil - Pagina 314
Drept Procesual Civil - Pagina 315
Drept Procesual Civil - Pagina 316
Drept Procesual Civil - Pagina 317
Drept Procesual Civil - Pagina 318
Drept Procesual Civil - Pagina 319
Drept Procesual Civil - Pagina 320
Drept Procesual Civil - Pagina 321
Drept Procesual Civil - Pagina 322
Drept Procesual Civil - Pagina 323
Drept Procesual Civil - Pagina 324
Drept Procesual Civil - Pagina 325
Drept Procesual Civil - Pagina 326
Drept Procesual Civil - Pagina 327
Drept Procesual Civil - Pagina 328
Drept Procesual Civil - Pagina 329
Drept Procesual Civil - Pagina 330
Drept Procesual Civil - Pagina 331
Drept Procesual Civil - Pagina 332
Drept Procesual Civil - Pagina 333
Drept Procesual Civil - Pagina 334
Drept Procesual Civil - Pagina 335
Drept Procesual Civil - Pagina 336
Drept Procesual Civil - Pagina 337
Drept Procesual Civil - Pagina 338
Drept Procesual Civil - Pagina 339
Drept Procesual Civil - Pagina 340
Drept Procesual Civil - Pagina 341
Drept Procesual Civil - Pagina 342
Drept Procesual Civil - Pagina 343
Drept Procesual Civil - Pagina 344
Drept Procesual Civil - Pagina 345
Drept Procesual Civil - Pagina 346
Drept Procesual Civil - Pagina 347
Drept Procesual Civil - Pagina 348
Drept Procesual Civil - Pagina 349
Drept Procesual Civil - Pagina 350
Drept Procesual Civil - Pagina 351
Drept Procesual Civil - Pagina 352
Drept Procesual Civil - Pagina 353
Drept Procesual Civil - Pagina 354
Drept Procesual Civil - Pagina 355
Drept Procesual Civil - Pagina 356
Drept Procesual Civil - Pagina 357
Drept Procesual Civil - Pagina 358
Drept Procesual Civil - Pagina 359
Drept Procesual Civil - Pagina 360
Drept Procesual Civil - Pagina 361
Drept Procesual Civil - Pagina 362
Drept Procesual Civil - Pagina 363
Drept Procesual Civil - Pagina 364
Drept Procesual Civil - Pagina 365
Drept Procesual Civil - Pagina 366
Drept Procesual Civil - Pagina 367
Drept Procesual Civil - Pagina 368
Drept Procesual Civil - Pagina 369
Drept Procesual Civil - Pagina 370
Drept Procesual Civil - Pagina 371
Drept Procesual Civil - Pagina 372
Drept Procesual Civil - Pagina 373
Drept Procesual Civil - Pagina 374
Drept Procesual Civil - Pagina 375
Drept Procesual Civil - Pagina 376
Drept Procesual Civil - Pagina 377
Drept Procesual Civil - Pagina 378
Drept Procesual Civil - Pagina 379
Drept Procesual Civil - Pagina 380
Drept Procesual Civil - Pagina 381
Drept Procesual Civil - Pagina 382
Drept Procesual Civil - Pagina 383
Drept Procesual Civil - Pagina 384
Drept Procesual Civil - Pagina 385
Drept Procesual Civil - Pagina 386
Drept Procesual Civil - Pagina 387
Drept Procesual Civil - Pagina 388
Drept Procesual Civil - Pagina 389
Drept Procesual Civil - Pagina 390
Drept Procesual Civil - Pagina 391
Drept Procesual Civil - Pagina 392
Drept Procesual Civil - Pagina 393
Drept Procesual Civil - Pagina 394
Drept Procesual Civil - Pagina 395
Drept Procesual Civil - Pagina 396
Drept Procesual Civil - Pagina 397
Drept Procesual Civil - Pagina 398
Drept Procesual Civil - Pagina 399
Drept Procesual Civil - Pagina 400
Drept Procesual Civil - Pagina 401
Drept Procesual Civil - Pagina 402
Drept Procesual Civil - Pagina 403
Drept Procesual Civil - Pagina 404
Drept Procesual Civil - Pagina 405
Drept Procesual Civil - Pagina 406
Drept Procesual Civil - Pagina 407
Drept Procesual Civil - Pagina 408
Drept Procesual Civil - Pagina 409

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Proceduri Civile Speciale

În urma transformărilor democratice şi a trecerii la economia de piaţă, relaţiile comerciale au cunoscut o dezvoltare tot mai accelerată, aceasta...

Procedura Prealabilă Ședinței de Judecată

1. Depunerea şi primirea cererii de chemare în judecată Activitatea judiciară este declanşată de către cei interesaţi pentru apărarea drepturilor...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Drept Civil și Comercial

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Ai nevoie de altceva?