Dreptul Muncii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 8686
Mărime: 26.14KB (arhivat)
Publicat de: Marcela Buzatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Militau Daniel

Extras din curs

CAPITOLUL IV

Despre dreptul muncii

1. Prezentare generală.

Relaţiile individuale şi colective de muncă ce iau naştere între angajatori şi salariaţi sunt reglementate de dreptul muncii, ca ramură a sistemului dreptului.

Prin ce se distinge dreptul muncii de celelalte ramuri ale sistemului de drept?

Ca şi celelalte ramuri ale dreptului, şi dreptul muncii este constituit dintr-un ansamblu de norme juridice, având însă un obiect propriu de reglementare, şi anume: totalitatea relaţiilor care se nasc între salariat şi angajator, cu privire la încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă sau a contractului colectiv de muncă.

Trebuie făcută în acelaşi timp distincţia între dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale, având în vedere faptul că până nu demult, cele două ramuri de drept, astăzi autonome fiecare, alcătuiau o singură ramură, cunoscută sub titulatura: dreptul muncii şi securităţii sociale. Autonomia dreptului securităţii sociale s-a impus ca fiind necesară ca urmare a evoluţiei social-economice care a determinat necesitatea reglementării distincte a unor noi relaţii sociale a căror sferă o reprezintă protecţia populaţiei afectate de anumite riscuri.

În literatura de specialitate dreptul securităţii sociale este definit ca fiind acea ramură de drept public alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile de asigurări sociale şi cele de asistenţă socială.

Deoarece, din cuprinsul art.2 al Codului muncii rezultă că în toate cazurile, izvorul raportului juridic de muncă este contractul individual de muncă, se deduce că dreptul muncii a rămas în continuare dreptul contractelor individuale şi colective de muncă.

Acest lucru nu trebuie să conducă la concluzia că obiectul de cercetare al dreptului muncii se reduce la studierea contractului individual de muncă. Dreptul muncii studiază şi alte probleme, cum ar fi: formarea profesională; protecţia muncii; jurisdicţia muncii; dreptul colectiv al muncii, cu problematica specifică: sindicatele, patronatul, conflictele de muncă, greva.

Din această problematică complexă, va fi studiată numai problematica specifică contractului individual de muncă, o componentă fundamentală a obiectului dreptului muncii, reglementată exhausiv de dispoziţiile noului Cod al muncii.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.53/2003 s-a urmărit: reglementarea contractului individual de muncă în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă, motiv pentru care prin actuala lege cadru sunt reglementate nu mai puţin de cinci forme ale contractului individual de muncă , spre deosebire de fostul Cod al muncii în care erau reglementate doar două forme (contractul individual de muncă pe perioadă determinată şi contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată), precum şi alinierea normelor în materie la cerinţele Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

2. Definiţia şi formele contractului individual de muncă

2.1. Definiţia contractului de muncă.

Pentru o bună desfăşurare a raporturilor de muncă este necesar ca drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi ale angajatorilor, precum şi condiţiile de muncă să fie cuprinse într-o convenţie încheiată între cele două părţi, convenţie care în eventualitatea unui litigiu să constituie un mijloc de probă.

Ce denumire şi ce forme poate îmbrăca această convenţie?

Aşa cum s-a precizat anterior, izvorul raporturilor juridice de muncă îl constituie contractul individual de muncă.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Răspunderea pentru vătămările aduse mediului în dreptul național - român

Instrument clasic de realizare a prescripţiilor normelor juridice, răspunderea are un impact mai redus în domeniul protecţiei mediului şi prezintă...

Principiile Dreptului

1. NOŢIUNEA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE (GENERALE) ALE DREPTULUI Principiile de drept sunt ideile conducătoare (prescripţiile fun¬damentale) ale...

Funcțiile Dreptului

1. NOŢIUNEA FUNCŢIILOR DREPTULUI Dreptul are ca scop regularizarea raporturilor sociale, canali¬zarea activităţii oamenilor în cadrul unor relaţii...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Dreptul Familiei

CAPITOLUL I INTRODUCERE Secţiunea 1: Precizări preliminare 1. Familia. Drept şi sociologie. Formă de convieţuire umană ancestrală, familia nu a...

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Elemente de Procedură Judiciară

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public Dreptul...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?