Dreptul proprietăților - curs 2

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 989
Mărime: 9.90KB (arhivat)
Publicat de: Monalisa Vlad
Puncte necesare: 0

Extras din curs

C. Hotărârea de Guvern

Hotarârea Guvernamentală se adoptă în vederea organizării, executării legilor. Guvernul poate emite ordonanţe pe perioadele de vacanţă parlamentară. În cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta şi Ordonanţe de Urgenţă care intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament.

În prezent, excesul de Ordonanţe de Urgenţă este inadmisibil deoarece se traduce printr-o eludare a Parlamentului ca organ legiuitor.

D. Ordinile şi instrucţiunile

Ordinile şi instrucţiunile sunt emise de miniştri, Guvernatorul Bancii Naţionale, de Preşedintele Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, de regulă, în domenii restrânse, şi au ca scop executarea legilor.

E. Deciziile

Deciziile sunt emise de autorităţile Administraţiei Publice Locale, Consilii Judeţene şi Locale şi reglementează, în limitele legii şi ale Hotarârii de Guvern, probleme diverse, specifice razei teritoriale.

F. Contractele colective de munca

Contractele colective de munca constituie izvoare de drept numai în domeniul raporturilor de muncă întemeiate pe contractele individuale de muncă.

Contractele colective de munca se încheie între organizaţii sindicate şi asociaţiile patronale, câte unul la nivel naţional, pe ramură, pe grupuri de unităţi şi în unităţi.

Contractele colective de munca fac parte din categoria normelor juridice negociate, sancţionate în prealabil de stat => sunt denumite şi CONTRACTE NORMATIVE.

G. Deciziile Curţii Constituţionale

Deciziile Curţii Constituţionale apreciază constituţionalitatea sau neconstituţionalitatea unui act normativ.

Nu sunt izvoare de drept:

1. Obiceiul juridic sau cutuma

Obiceiul juridic sau cutuma se caracterizează prin stabilitatea lor pe un teritoriu,

pe repetabilitatea lor în timp. Acestea sunt respectate în virtutea tradiţiei ca şi normele de drept.

Sunt numeroase cazurile în care Codul Civil face referire expresă la obicei. Ex: Art 976, 977, 978.

2. Jurisprudenţa sau precedentul judiciar (adică hotărârile instanţelor judecătoreşti).

3. Doctrina juridică.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

RJC reprezintă o relaţie socială patrimonială sau nepatrimonială reglementată de norma de drept civil.

CARACTERE JURIDICE

1. RJC are un caracter social, adică se stabileşte între oameni.

2. RJC are un caracter dublu voliţional (de voinţă), adică intră sub incidenţa voinţei legiuitorului care a editat norma referitoare la RJ respectiv şi a voinţei autorului sau autorilor Actului Juridic Civil.

3. RJC se caracterizează prin poziţia de egalitate juridică a părţilor.

Preview document

Dreptul proprietăților - curs 2 - Pagina 1
Dreptul proprietăților - curs 2 - Pagina 2
Dreptul proprietăților - curs 2 - Pagina 3
Dreptul proprietăților - curs 2 - Pagina 4
Dreptul proprietăților - curs 2 - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Proprietatilor - Curs 2.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrine și Instituții Politice

OBIECTIVE Noţiunile şi cunoştinţele pe care le conferă cursul se înscriu atât în sfera de preocupări educaţionale, cât şi în orizontul creării...

Drept Financiar

1. CONCEPTE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE Finanţele publice sunt recunoscute cu această denumire din prima parte a perioadei istorice contemporane...

Drept Administrativ

1. Activitatea autoritaţilor administraţiei publice 1.Teoria generală a actlui adminstrativ Activitatea autorităţilor administraţiei publice se...

Drept Comercial

Contractul de mandate inceteaza in cazurile prevazute de art 1552 C civil prin: - Revocarea mandatarului de catre mandant, - renuntarea...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

I. PRELIMINARII După cel de-al doilea război mondial, 6 state europene s-au grupat în 3 comunităţi: prima comunitate instituită a fost CECO,...

Drept Administrativ

1.1. Noţiunea şi obiectul Dreptului administrativ Dreptul administrativ este o ramură a sistemului unitar al dreptului român. Dreptul român se...

Protecția drepturilor fundamentale ale omului

1. Dezvoltarea sistemului protectiei dreptului omului. Notiuni generale. Istoria omenirii poate fi considerate ca fiind istoria drepturilor omului...

Drept Penal

1. Dreptul penal - ca ramura de drept Termenul de "drept penal" cunoaste doua acceptiuni : - ramura a sistemului de drept ce cuprinde o...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Proprietatea intelectuală pe plan național și internațional - probleme și realizări

I n t r o d u c e r e. Existenţa unei structuri bine organizate şi funcţionale a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale constituie...

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Uzucapiunea - mod de dobândire a drepturilor reale

Introducere Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Ai nevoie de altceva?