Elemente de Drept

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 317 în total
Cuvinte : 76884
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Publicat de: Luca Chiriță
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI . 11
 3. CAPITOLUL II
 4. ELEMENTE DE DREPT CONSTITUŢIONAL . 39
 5. CAPITOLUL III
 6. ELEMENTE DE DREPT ADMINISTRATIV . 113
 7. CAPITOLUL IV
 8. ELEMENTE DE DREPT CIVIL . 154
 9. CAPITOLUL V
 10. ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII . 197
 11. CAPITOLUL VI
 12. ELEMENTE DE DREPT PENAL - Partea generală . 252
 13. CAPITOLUL VII
 14. ELEMENTE DE DREPT PENAL - Partea specială . 298

Extras din curs

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Secţiunea 1: Originea dreptului

Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi instituţii sociale, bazată pe reguli cu un caracter de normă juridică, omenirea a trăit într-o formă biosocială numită orânduirea gentilică sau comuna primitivă.

Orânduirea gentilică a avut ca element fundamental al organizării sociale, ginta.

Mai multe ginte înrudite formau o frăţie, iar mai multe frăţii alcătuiau un trib.

În orânduirea gentilică nu exista o organizare de tip statal şi, prin urmare, nici dreptul.

Relaţiile dintre oameni se bazau pe reguli de conduită de tip tradiţional ce impuneau respectul nesilit al tuturor. Încălcarea acestor reguli atrăgea reacţia generală a întregii comunităţi sau a victimei, privită ca subiect individual.

Apariţia celor trei diviziuni sociale a muncii – prima, creşterea animalelor şi apariţia păstoritului; a doua, despărţirea meseriilor de agricultură; a treia, realizarea unui schimb organizat, stabil şi permanent, specializat şi facilitat de apariţia bunurilor a condus, pe plan social, la constituirea comunităţilor teritoriale săteşti, alcătuite din mai multe familii înrudite între ele şi aşezate în acelaşi teritoriu.

Se simte tot mai mult nevoia unei organizări sociale a puterii, care să înlocuiască vechea formă a democraţiei militare, asigurând noii pături înstărite apărarea şi consolidarea privilegiilor dobândite, noua formă de organizare reprezentând-o statul1.

1 Ioan Santai, Teoria Generală a Dreptului, Editura Riso-print, Cluj-Napoca, 2007, p. 19 11

Statul este expresia organizată şi manifestă a puterii publice, pe un anumit teritoriu, exercitată prin intermediul autorităţilor specializate asupra unei populaţii, fiind un fenomen social specific societăţii umane superior constituite2.

Apariţia statului presupune existenţa unor reguli, obligatorii, care servesc intereselor generale ale societăţii şi interesele specifice individuale, garantate la nevoie, în respectarea şi realizarea lor, de forţa de constrângere a statului. Aşa fiind, apariţia statului determină şi existenţa dreptului.

Secţiunea 2: Noţiunea de drept. Accepţiunile noţiunii de „drept”

Cuvântul „drept” este folosit în mai multe accepţiuni.

Într-un prim sens, cuvântul drept semnifică ştiinţa dreptului – ansamblu de idei, noţiuni, concepte şi principii care explică dreptul şi prin intermediul cărora dreptul poate fi gândit3.

Într-un alt sens, dreptul este şi o tehnică şi artă. Dreptul, ca ansamblu de norme care organizează viaţa în comun, este o tehnică a convieţuirii umane, destinată să disciplinizeze convieţuirea umană şi să apere societatea de excese. Acest ansamblu alcătuieşte dreptul obiectiv.

În afara acestei accepţiuni, cuvântul drept mai semnifică şi facultatea unui subiect de a-şi valorifica sau de a-şi apăra împotriva terţilor un anumit interes, protejat de lege.

Acesta este dreptul subiectiv şi el implică categoria de libertate.

Cuvântul „drept” mai este asociat ca adjectiv în aprecierile de natură morală (ex: om drept, pedeapsă dreaptă etc.).

Romanii credeau în veşnicia dreptului, în sensul că acolo unde există societate există şi drept.

2 Ioan Santai, op. cit., p. 19

3 Prof. univ. dr. Nicolae Popa, judecător la Curtea Constituţională, Teoria Generală a Dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1998, p. 44 12

Hugo Gratino (1583 - 1645), reprezentantul de seamă al Şcolii Dreptului Natural, consideră dreptul natural ca totalitatea principiilor pe care raţiunea le dictează pentru satisfacerea înclinării naturale a omului pentru viaţa socială.

Kant concepe dreptul în dependenţă cu ideile morale, ca o totalitate a condiţiilor în care voinţa liberă a fiecăruia poate coexista cu voinţa liberă a tuturor, potrivit unei legi universale de libertate.

Dreptul, se arată într-o lucrare americană „este unul din cele mai profunde concerne ale civilizaţiei omului, pentru că el oferă protecţia contra tiraniei şi anarhiei, este unul din instrumentele principale ale societăţii pentru conservarea libertăţii şi ordinei împotriva amestecului arbitrar în interesele individuale”4.

Prof. Nicolae Popa defineşte5 dreptul ca fiind „ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat, care au ca scop organizarea şi disciplinarea comportamentului uman în principalele relaţii din societate, într-un climat specific manifestării coexistenţei libertăţilor, apărării drepturilor esenţiale ale omului şi statornicirii spiritului de dreptate”.

Într-o altă definiţie6, dreptul reprezintă „ansamblul normelor generale de conduită, obligatorii de respectat, instituite sau recunoscute (sancţionate) de stat, exprimând voinţa socială generală şi care au ca scop reglementarea relaţiilor sociale în conformitate cu interesele fundamentale ale societăţii, iar respectarea lor este garantată prin forţa de constrângere a statului”.

Preview document

Elemente de Drept - Pagina 1
Elemente de Drept - Pagina 2
Elemente de Drept - Pagina 3
Elemente de Drept - Pagina 4
Elemente de Drept - Pagina 5
Elemente de Drept - Pagina 6
Elemente de Drept - Pagina 7
Elemente de Drept - Pagina 8
Elemente de Drept - Pagina 9
Elemente de Drept - Pagina 10
Elemente de Drept - Pagina 11
Elemente de Drept - Pagina 12
Elemente de Drept - Pagina 13
Elemente de Drept - Pagina 14
Elemente de Drept - Pagina 15
Elemente de Drept - Pagina 16
Elemente de Drept - Pagina 17
Elemente de Drept - Pagina 18
Elemente de Drept - Pagina 19
Elemente de Drept - Pagina 20
Elemente de Drept - Pagina 21
Elemente de Drept - Pagina 22
Elemente de Drept - Pagina 23
Elemente de Drept - Pagina 24
Elemente de Drept - Pagina 25
Elemente de Drept - Pagina 26
Elemente de Drept - Pagina 27
Elemente de Drept - Pagina 28
Elemente de Drept - Pagina 29
Elemente de Drept - Pagina 30
Elemente de Drept - Pagina 31
Elemente de Drept - Pagina 32
Elemente de Drept - Pagina 33
Elemente de Drept - Pagina 34
Elemente de Drept - Pagina 35
Elemente de Drept - Pagina 36
Elemente de Drept - Pagina 37
Elemente de Drept - Pagina 38
Elemente de Drept - Pagina 39
Elemente de Drept - Pagina 40
Elemente de Drept - Pagina 41
Elemente de Drept - Pagina 42
Elemente de Drept - Pagina 43
Elemente de Drept - Pagina 44
Elemente de Drept - Pagina 45
Elemente de Drept - Pagina 46
Elemente de Drept - Pagina 47
Elemente de Drept - Pagina 48
Elemente de Drept - Pagina 49
Elemente de Drept - Pagina 50
Elemente de Drept - Pagina 51
Elemente de Drept - Pagina 52
Elemente de Drept - Pagina 53
Elemente de Drept - Pagina 54
Elemente de Drept - Pagina 55
Elemente de Drept - Pagina 56
Elemente de Drept - Pagina 57
Elemente de Drept - Pagina 58
Elemente de Drept - Pagina 59
Elemente de Drept - Pagina 60
Elemente de Drept - Pagina 61
Elemente de Drept - Pagina 62
Elemente de Drept - Pagina 63
Elemente de Drept - Pagina 64
Elemente de Drept - Pagina 65
Elemente de Drept - Pagina 66
Elemente de Drept - Pagina 67
Elemente de Drept - Pagina 68
Elemente de Drept - Pagina 69
Elemente de Drept - Pagina 70
Elemente de Drept - Pagina 71
Elemente de Drept - Pagina 72
Elemente de Drept - Pagina 73
Elemente de Drept - Pagina 74
Elemente de Drept - Pagina 75
Elemente de Drept - Pagina 76
Elemente de Drept - Pagina 77
Elemente de Drept - Pagina 78
Elemente de Drept - Pagina 79
Elemente de Drept - Pagina 80
Elemente de Drept - Pagina 81
Elemente de Drept - Pagina 82
Elemente de Drept - Pagina 83
Elemente de Drept - Pagina 84
Elemente de Drept - Pagina 85
Elemente de Drept - Pagina 86
Elemente de Drept - Pagina 87
Elemente de Drept - Pagina 88
Elemente de Drept - Pagina 89
Elemente de Drept - Pagina 90
Elemente de Drept - Pagina 91
Elemente de Drept - Pagina 92
Elemente de Drept - Pagina 93
Elemente de Drept - Pagina 94
Elemente de Drept - Pagina 95
Elemente de Drept - Pagina 96
Elemente de Drept - Pagina 97
Elemente de Drept - Pagina 98
Elemente de Drept - Pagina 99
Elemente de Drept - Pagina 100
Elemente de Drept - Pagina 101
Elemente de Drept - Pagina 102
Elemente de Drept - Pagina 103
Elemente de Drept - Pagina 104
Elemente de Drept - Pagina 105
Elemente de Drept - Pagina 106
Elemente de Drept - Pagina 107
Elemente de Drept - Pagina 108
Elemente de Drept - Pagina 109
Elemente de Drept - Pagina 110
Elemente de Drept - Pagina 111
Elemente de Drept - Pagina 112
Elemente de Drept - Pagina 113
Elemente de Drept - Pagina 114
Elemente de Drept - Pagina 115
Elemente de Drept - Pagina 116
Elemente de Drept - Pagina 117
Elemente de Drept - Pagina 118
Elemente de Drept - Pagina 119
Elemente de Drept - Pagina 120
Elemente de Drept - Pagina 121
Elemente de Drept - Pagina 122
Elemente de Drept - Pagina 123
Elemente de Drept - Pagina 124
Elemente de Drept - Pagina 125
Elemente de Drept - Pagina 126
Elemente de Drept - Pagina 127
Elemente de Drept - Pagina 128
Elemente de Drept - Pagina 129
Elemente de Drept - Pagina 130
Elemente de Drept - Pagina 131
Elemente de Drept - Pagina 132
Elemente de Drept - Pagina 133
Elemente de Drept - Pagina 134
Elemente de Drept - Pagina 135
Elemente de Drept - Pagina 136
Elemente de Drept - Pagina 137
Elemente de Drept - Pagina 138
Elemente de Drept - Pagina 139
Elemente de Drept - Pagina 140
Elemente de Drept - Pagina 141
Elemente de Drept - Pagina 142
Elemente de Drept - Pagina 143
Elemente de Drept - Pagina 144
Elemente de Drept - Pagina 145
Elemente de Drept - Pagina 146
Elemente de Drept - Pagina 147
Elemente de Drept - Pagina 148
Elemente de Drept - Pagina 149
Elemente de Drept - Pagina 150
Elemente de Drept - Pagina 151
Elemente de Drept - Pagina 152
Elemente de Drept - Pagina 153
Elemente de Drept - Pagina 154
Elemente de Drept - Pagina 155
Elemente de Drept - Pagina 156
Elemente de Drept - Pagina 157
Elemente de Drept - Pagina 158
Elemente de Drept - Pagina 159
Elemente de Drept - Pagina 160
Elemente de Drept - Pagina 161
Elemente de Drept - Pagina 162
Elemente de Drept - Pagina 163
Elemente de Drept - Pagina 164
Elemente de Drept - Pagina 165
Elemente de Drept - Pagina 166
Elemente de Drept - Pagina 167
Elemente de Drept - Pagina 168
Elemente de Drept - Pagina 169
Elemente de Drept - Pagina 170
Elemente de Drept - Pagina 171
Elemente de Drept - Pagina 172
Elemente de Drept - Pagina 173
Elemente de Drept - Pagina 174
Elemente de Drept - Pagina 175
Elemente de Drept - Pagina 176
Elemente de Drept - Pagina 177
Elemente de Drept - Pagina 178
Elemente de Drept - Pagina 179
Elemente de Drept - Pagina 180
Elemente de Drept - Pagina 181
Elemente de Drept - Pagina 182
Elemente de Drept - Pagina 183
Elemente de Drept - Pagina 184
Elemente de Drept - Pagina 185
Elemente de Drept - Pagina 186
Elemente de Drept - Pagina 187
Elemente de Drept - Pagina 188
Elemente de Drept - Pagina 189
Elemente de Drept - Pagina 190
Elemente de Drept - Pagina 191
Elemente de Drept - Pagina 192
Elemente de Drept - Pagina 193
Elemente de Drept - Pagina 194
Elemente de Drept - Pagina 195
Elemente de Drept - Pagina 196
Elemente de Drept - Pagina 197
Elemente de Drept - Pagina 198
Elemente de Drept - Pagina 199
Elemente de Drept - Pagina 200
Elemente de Drept - Pagina 201
Elemente de Drept - Pagina 202
Elemente de Drept - Pagina 203
Elemente de Drept - Pagina 204
Elemente de Drept - Pagina 205
Elemente de Drept - Pagina 206
Elemente de Drept - Pagina 207
Elemente de Drept - Pagina 208
Elemente de Drept - Pagina 209
Elemente de Drept - Pagina 210
Elemente de Drept - Pagina 211
Elemente de Drept - Pagina 212
Elemente de Drept - Pagina 213
Elemente de Drept - Pagina 214
Elemente de Drept - Pagina 215
Elemente de Drept - Pagina 216
Elemente de Drept - Pagina 217
Elemente de Drept - Pagina 218
Elemente de Drept - Pagina 219
Elemente de Drept - Pagina 220
Elemente de Drept - Pagina 221
Elemente de Drept - Pagina 222
Elemente de Drept - Pagina 223
Elemente de Drept - Pagina 224
Elemente de Drept - Pagina 225
Elemente de Drept - Pagina 226
Elemente de Drept - Pagina 227
Elemente de Drept - Pagina 228
Elemente de Drept - Pagina 229
Elemente de Drept - Pagina 230
Elemente de Drept - Pagina 231
Elemente de Drept - Pagina 232
Elemente de Drept - Pagina 233
Elemente de Drept - Pagina 234
Elemente de Drept - Pagina 235
Elemente de Drept - Pagina 236
Elemente de Drept - Pagina 237
Elemente de Drept - Pagina 238
Elemente de Drept - Pagina 239
Elemente de Drept - Pagina 240
Elemente de Drept - Pagina 241
Elemente de Drept - Pagina 242
Elemente de Drept - Pagina 243
Elemente de Drept - Pagina 244
Elemente de Drept - Pagina 245
Elemente de Drept - Pagina 246
Elemente de Drept - Pagina 247
Elemente de Drept - Pagina 248
Elemente de Drept - Pagina 249
Elemente de Drept - Pagina 250
Elemente de Drept - Pagina 251
Elemente de Drept - Pagina 252
Elemente de Drept - Pagina 253
Elemente de Drept - Pagina 254
Elemente de Drept - Pagina 255
Elemente de Drept - Pagina 256
Elemente de Drept - Pagina 257
Elemente de Drept - Pagina 258
Elemente de Drept - Pagina 259
Elemente de Drept - Pagina 260
Elemente de Drept - Pagina 261
Elemente de Drept - Pagina 262
Elemente de Drept - Pagina 263
Elemente de Drept - Pagina 264
Elemente de Drept - Pagina 265
Elemente de Drept - Pagina 266
Elemente de Drept - Pagina 267
Elemente de Drept - Pagina 268
Elemente de Drept - Pagina 269
Elemente de Drept - Pagina 270
Elemente de Drept - Pagina 271
Elemente de Drept - Pagina 272
Elemente de Drept - Pagina 273
Elemente de Drept - Pagina 274
Elemente de Drept - Pagina 275
Elemente de Drept - Pagina 276
Elemente de Drept - Pagina 277
Elemente de Drept - Pagina 278
Elemente de Drept - Pagina 279
Elemente de Drept - Pagina 280
Elemente de Drept - Pagina 281
Elemente de Drept - Pagina 282
Elemente de Drept - Pagina 283
Elemente de Drept - Pagina 284
Elemente de Drept - Pagina 285
Elemente de Drept - Pagina 286
Elemente de Drept - Pagina 287
Elemente de Drept - Pagina 288
Elemente de Drept - Pagina 289
Elemente de Drept - Pagina 290
Elemente de Drept - Pagina 291
Elemente de Drept - Pagina 292
Elemente de Drept - Pagina 293
Elemente de Drept - Pagina 294
Elemente de Drept - Pagina 295
Elemente de Drept - Pagina 296
Elemente de Drept - Pagina 297
Elemente de Drept - Pagina 298
Elemente de Drept - Pagina 299
Elemente de Drept - Pagina 300
Elemente de Drept - Pagina 301
Elemente de Drept - Pagina 302
Elemente de Drept - Pagina 303
Elemente de Drept - Pagina 304
Elemente de Drept - Pagina 305
Elemente de Drept - Pagina 306
Elemente de Drept - Pagina 307
Elemente de Drept - Pagina 308
Elemente de Drept - Pagina 309
Elemente de Drept - Pagina 310
Elemente de Drept - Pagina 311
Elemente de Drept - Pagina 312
Elemente de Drept - Pagina 313
Elemente de Drept - Pagina 314
Elemente de Drept - Pagina 315
Elemente de Drept - Pagina 316
Elemente de Drept - Pagina 317

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Drept.pdf

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Forma Actului Juridic Civil

Actul juridic civil, definiţie În ceea ce priveşte definirea actului juridic civil există mai multe variante, astfel Codul civil îl defineşte prin...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Secundare (Derivate) ale Dreptului Comunitar

CAPITOLUL I ACTE COMUNITARE CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE SECTIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Termenul „act comunitar” inseamna orice...

Conceptul de normă juridică

INTRODUCERE Norma juridică şi „regula juridică” în doctrina juridică are acelaşi înţeles. Literatura franceză, fără să înlăture cuvîntul „normă”...

Norma Juridică

1. DEFINIREA NORMEI JURIDICE Norma didactică poate fi definită ca fiind o regulă de conduită, elaborată sau recunoscută de puterea de stat în...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Primirea de Foloase Necuvenite

INTRODUCERE Corupţia constituie o serioasă poluare a vieţii sociale, faptele de corupţie reprezentând un pericol social pentru populaţie prin...

Diagnosticul Juridic

Capitolul 1 Diagosticul in evaluarea intreprinderii 1.1. Notiuni conceptula privind diagnosticul juridic Diagnosticul juridic are drept scop...

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Ai nevoie de altceva?