Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 218 în total
Cuvinte : 70898
Mărime: 242.27KB (arhivat)
Publicat de: Viviana Costin
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Libera circulaţie a lucrătorilor în spaţiul comunitar 3
 3. 1. Evoluţia reglementărilor liberei circulaţii în cadrul comunităţilor europene 3
 4. 2. Dreptul cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor familiilor acestora de a circula şi rezida liber pe teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene 13
 5. 2.1. Dreptul de circulaţie şi rezidenţă de până la trei luni 13
 6. 2.2. Dreptul de rezidenţă pentru o perioadă mai mare de 6 luni 13
 7. 2.3. Dreptul de rezidenţă permanent 14
 8. 2.4. Prevederi comune privind dreptul de rezidenţă şi dreptul de rezidenţă permanentă 15
 9. CAPITOLUL II
 10. Formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor profesionale 18
 11. 1. Noţiunea de formare profesională 18
 12. 1. 1. Accepţiunile termenului „formarea profesională” 18
 13. 1. 2. Definiţia şi conţinutul formării profesionale 20
 14. 1.3. Formarea profesională – instituţie juridică comunitară complexă 21
 15. 2. Procesul de formare profesională 26
 16. 2.1. Formarea profesională a lucrătorilor 26
 17. 2.2. Accesul la formarea profesională continuă 31
 18. 3. Recunoaşterea calificărilor în Uniunea Europeană 33
 19. 4. Gradul de armonizare 47
 20. CAPITOLUL III
 21. Contractele speciale de muncă 49
 22. 1. Categorii de contracte speciale de muncă 49
 23. 2. Contractul de muncă cu timp parţial 51
 24. 3. Contractul de muncă pe perioadă determinată 60
 25. 4. Munca prin agent de muncă temporară 71
 26. 5. Contractul individual de muncă la domiciliu 81
 27. 6. Contractul de ucenicie 83
 28. 7. Dispoziţii comunitare cu privire la tele-muncă 90
 29. 8. Obligaţia angajatorului de a-l informa pe lucrător despre condiţiile aplicabile contractului sau relaţiei de muncă. 93
 30. 9. Stadiul de armonizare 107
 31. Capitolul IV
 32. Timpul de muncă şi de odihnă 111
 33. 1. Timpul de muncă 111
 34. 2.Munca de noapte 129
 35. 3. Timpul de odihnă 135
 36. 4. Nivelul de armonizare 137
 37. CAPITOLUL
 38. Egalitatea de tratament în muncă 142
 39. 1. Aspecte generale 142
 40. 2. Egalitatea sexelor 143
 41. 2.1. Reglementarea comunitară a principiul plăţii egale pentru muncă egală 143
 42. 2.2. Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 147
 43. 2. 3. Cadrul general în favoarea egalităţii de tratament în domeniul ocupării şi al muncii 151
 44. 2.4.Tratamentul egal în cazul activităţilor independente 154
 45. 2.5. Protecţia specială a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează 154
 46. 3. Concediul parental 159
 47. 4. Aducerea dovezii în cazurile de discriminare pe bază de sex 161
 48. 5. Tratamentul egal între persoane indiferent de originea etnică sau rasială 162
 49. CAPITOLUL
 50. Reglementările comunitare privind sănătatea şi securitatea în muncă. 167
 51. 1. Obligaţiile angajatorului privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă în legislaţia comunitară. 169
 52. 2. Directivele referitoare la anumite sectoare de activitate 177
 53. CAPITOLUL VII
 54. Măsuri speciale de protecţie a diferitelor categorii de lucrători şi a creanţelor salariale 182
 55. 1. Protecţia tinerilor în muncă 182
 56. 2. Protecţia persoanelor cu handicap 188
 57. 3. Protecţia salariaţilor în cazul detaşării 192
 58. 4.Protecţia creanţelor salariale 198

Extras din curs

CAPITOLUL I

Libera circulaţie a lucrătorilor în spaţiul comunitar

1. Evoluţia reglementărilor liberei circulaţii în cadrul comunităţilor europene

În centrul deciziilor şi reglementărilor se afla cetăţeanul cu drepturile, obligaţiile şi libertăţile acestuia.

Libera circulaţie a persoanelor , una din cele patru libertăţi urmărite a fi realizate de comunităţile europene (alături de libera circulaţie a capitalurilor, a serviciilor şi a bunurilor) este reglementată pentru prima dată în art. 14 din Tratatul de instituire a comunităţilor încheiat la Roma

De menţionat faptul că de la apariţia sa, conceptul de „liberă circulaţie a persoanelor” şi-a schimbat sensul. Primele prevederi referitoare la acest subiect vizau doar libera circulaţie a persoanelor asimilate agenţilor economici, fie angajatori, fie prestatori de servicii. Conceptul economic originar a câştigat treptat un sens general acoperind şi noţiunea de cetăţean al Uniunii independent de orice activitate economică sau distincţii privind naţionalitatea. Aceasta se aplică şi cetăţenilor unor terţe state, întrucât odată cu eliminarea controalelor la frontierele interne, nici o persoana nu mai putea fi supusă controlului privind naţionalitatea

Obiectivele urmărite prin instituirea libertăţii de circulaţie a persoanelor diferă. Astfel, în plan economic, s-a urmărit crearea unei pieţe comune a forţei de muncă, iar în plan politic, a fost vizată întărirea coeziunii statelor comunitare prin înlăturarea barierelor privind migraţia şi prin promovarea cetăţeniei comunitare. Piaţa internă a permis statelor ce se confruntă cu un anumit nivel al şomajului să exporte din surplusul de forţă de muncă spre ţările în care se manifestă o penurie în acest segment.

În scopul asigurării mobilităţii forţei de muncă în cadrul Comunităţii, ceea ce presupune eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe naţionalitate la angajare, remunerare sau condiţii de muncă, accesul la o locuinţă şi dreptul lucrătorului la reîntregire familială, Comisia Europeană a adoptat mai multe acte normative, respectiv:

Tratatul de la Roma prevedea în art.14 crearea unei pieţe interne ce include şi libera circulaţie a persoanelor care, în art.18 instituia dreptul cetăţenilor Uniunii de a circula liber şi de a se stabili oriunde în interiorul statelor membre iar în art. 61 şi următoarele conţin prevederi legate de azil, vize, imigraţie şi alte politici privind libera circulaţie a persoanelor. În ceea ce priveşte muncitorii, sunt asigurate libera circulaţie a acestora în cadrul comunităţii, eliminarea tuturor discriminărilor bazate pe naţionalitate în ceea ce priveşte angajarea, remuneraţia, alte condiţii privind munca şi angajarea, existenţa unor limitări impuse de ordinea publică, securitate şi sănătate publică precum şi conţinutul liberei circulaţii care constă în:

- acceptarea unor oferte de muncă efective;

- libera circulaţie pe teritoriul statelor membre;

- dreptul de a rămâne pe teritoriul statelor membre în scopul angajării;

Preview document

Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 1
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 2
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 3
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 4
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 5
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 6
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 7
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 8
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 9
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 10
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 11
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 12
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 13
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 14
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 15
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 16
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 17
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 18
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 19
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 20
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 21
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 22
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 23
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 24
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 25
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 26
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 27
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 28
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 29
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 30
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 31
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 32
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 33
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 34
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 35
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 36
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 37
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 38
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 39
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 40
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 41
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 42
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 43
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 44
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 45
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 46
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 47
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 48
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 49
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 50
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 51
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 52
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 53
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 54
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 55
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 56
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 57
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 58
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 59
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 60
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 61
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 62
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 63
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 64
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 65
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 66
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 67
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 68
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 69
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 70
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 71
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 72
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 73
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 74
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 75
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 76
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 77
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 78
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 79
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 80
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 81
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 82
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 83
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 84
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 85
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 86
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 87
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 88
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 89
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 90
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 91
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 92
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 93
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 94
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 95
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 96
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 97
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 98
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 99
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 100
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 101
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 102
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 103
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 104
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 105
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 106
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 107
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 108
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 109
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 110
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 111
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 112
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 113
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 114
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 115
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 116
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 117
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 118
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 119
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 120
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 121
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 122
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 123
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 124
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 125
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 126
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 127
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 128
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 129
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 130
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 131
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 132
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 133
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 134
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 135
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 136
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 137
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 138
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 139
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 140
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 141
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 142
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 143
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 144
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 145
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 146
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 147
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 148
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 149
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 150
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 151
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 152
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 153
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 154
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 155
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 156
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 157
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 158
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 159
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 160
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 161
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 162
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 163
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 164
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 165
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 166
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 167
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 168
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 169
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 170
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 171
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 172
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 173
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 174
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 175
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 176
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 177
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 178
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 179
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 180
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 181
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 182
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 183
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 184
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 185
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 186
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 187
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 188
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 189
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 190
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 191
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 192
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 193
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 194
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 195
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 196
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 197
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 198
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 199
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 200
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 201
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 202
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 203
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 204
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 205
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 206
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 207
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 208
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 209
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 210
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 211
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 212
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 213
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 214
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 215
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 216
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 217
Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul Comunitar - Pagina 218

Conținut arhivă zip

 • Libera Circulatie a Lucratorilor in Spatiul Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Migrația forței de muncă - analiza teoretică și practică

Capitolul I. Introducere Migraţia internaţională este un fenomen relativ nou pentru România contemporană şi probabil abia perioada de după 1998...

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Acquis-ul comunitar privind libera circulație a persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Piața Unică

CAPITOLUL I. STABILIREA PIEŢII UNICE Secţiunea I. Consideraţii generale Evolutia pozitivă a acţiunilor Comunităţii a avut ca efect coordonarea...

Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul European

1. Consideraţii introductive Libera circulaţie a persoanelor, una dintre cele patru libertăţi fundamentale ce caracterizează spaţiul european,...

Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană

1.Notiuni introductive privind Uniunea Europeana 1.1Premisele apariției Uniunii Europene Uniunea Europeană a fost creată in decembrie 1945, cu...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libertatea de Circulație a Persoanelor

SUMMARY FREE MOVEMENT RIGHTS FOR THE CITIZENS FROM THE EUROPEAN UNION The right to free movement is one of the most visible advantages of a...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Ai nevoie de altceva?