Știința Dreptului Polițienesc

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6969
Mărime: 30.35KB (arhivat)
Publicat de: Avram Florescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Burghilă

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ŞTIINŢA DREPTULUI POLIŢIENESC 4
 3. §1. Dreptul poliţienesc ca ştiinţă 4
 4. §2. Metode de cercetare în ştiinţa dreptului poliţienesc 5
 5. §3. Definiţia şi obiectul de studiu al dreptului poliţienesc 9
 6. CAPITOLUL II. CARACTERELE DREPTULUI POLIŢIENESC 16
 7. §1. Dreptul poliţienesc este o disciplină autonomă 16
 8. §2. Apartenenţa la dreptul public 17
 9. §3. Dreptul poliţienesc are un caracter dinamic 17
 10. §4. Dreptul poliţienesc are un caracter complex 18
 11. §5. Dreptul poliţienesc aparţine dreptului intern 18
 12. §6. Dreptul poliţienesc are un caracter unitar 18
 13. CAPITOLUL III. ATRIBUTELE SI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE DREPTULUI POLIŢIENESC 19
 14. §1. Atributele dreptului poliţienesc 19
 15. §2. Elementele constitutive ale dreptului poliţienesc 20
 16. ÎNCHEIERE
 17. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

INTRODUCERE

Ştiinţa dreptului poliţienesc nu se limitează la studiul normei juridice de drept poliţienesc, a jurisprudenţei şi contractului (nu se confundă cu o exegeză a textelor normative), ci supune procesului explicativ-interpretativ contextul social-cultural în care apar şi fiinţează normele şi instituţiile juridice, cooperând în acest proces cu toate ştiinţele sociale-economia politică, istoria, demografia, sociologia, politologia, statistica precum şi cu filozofia.

În acest sens sunt de actualitate aprecierile lui Schelling şi Titu Maiorescu, dar şi lipsite de temei precizările lui August Comte referitoare la caracterul neştiinţific al dreptului care ar impune dispariţia sa din sistemul ştiinţelor.

Statutul specific al ştiinţei dreptului rezultă din specificitatea domeniului relaţiilor şi structurilor sociale analizate - domeniul participării oamenilor la circuitul juridic, ca subiecţi de drepturi şi obligaţii juridice, cu toate consecinţele ce decurg de aici. Cooperarea oamenilor în acest domeniu al realităţii sociale implică intervenţia dreptului în scopul ordonării şi dirijării comportamentelor, impunându-le reguli normative, modele, programându-le într-un sens anume acţiunile şi limitându-le, în temeiul unor sancţiuni ce ţin de coexistenţa libertăţilor, dreptul "absolut" de manifestare

CAPITOLUL I. ŞTIINŢA DREPTULUI POLIŢIENESC

§1. Dreptul poliţienesc ca ştiinţă

În accepţiune generalizată, ştiinţa este privită ca un ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoştinţe obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, principii şi noţiuni Ca fenomen social aparte şi ca formă specifică de activitate umană, ştiinţa nu poate fi interpretată doar ca un ansamblu de idei şi concepte, ci ca un sistem care se dezvoltă, produce noi cunoştinţe, ca un sistem de valori spirituale.

Ştiinţa dreptului poliţienesc dă răspuns preocupărilor specifice, ambianţei de pregătire pentru o specialitate atât de profund necesară şi umană, cum este cea poliţienească, ea oferă câteva instrumente fundamentale de cunoaştere a domeniului poliţienesc. Acestea sunt: conceptele, categoriile, principiile şi noţiunile generale în baza cărora dreptul poliţienesc poate fi gândit şi explicat.

Potrivit clasificării trihotomice a ştiinţelor , acceptată de majoritatea savanţilor în domeniul dreptului şi statului, ştiinţa dreptului poliţienesc face parte din sistemul ştiinţelor sociale care cercetează normele juridice, raporturile juridice şi instituţiile poliţieneşti.

Această disciplină a ştiinţelor juridice cuprinde un ansamblu de cunoştinţe referitoare la normele şi raporturile juridice de drept poliţienesc, despre cauzele care determină naşterea acestor raporturi şi despre legile de dezvoltare care acţionează în domeniul dreptului poliţienesc. Ştiinţa dreptului poliţienesc nu se confundă însă cu dreptul poliţienesc, acesta fiind un ansamblu de norme juridice privind organizarea, funcţionarea şi competenţele poliţiei. Ştiinţa dreptului poliţienesc însă reprezintă totalitatea ideilor şi conceptelor despre aceste norme juridice.

Dreptul poliţienesc se găseşte scris în legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului şi în alte acte normative, emise de către instituţiile statului, pe când ştiinţa dreptului poliţienesc se regăseşte în monografii, cărţi, cursuri, manuale, studii şi articole. Obiectul de studiu al ştiinţei dreptului poliţienesc este însăşi această disciplină cu totalitatea normelor juridice ce o compun. De cele mai multe ori se foloseşte însă o singură denumire atât pentru ansamblul de norme juridice, cât şi pentru ştiinţa despre aceste norme şi anume, denumirea de Drept poliţienesc

Preview document

Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 1
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 2
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 3
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 4
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 5
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 6
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 7
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 8
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 9
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 10
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 11
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 12
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 13
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 14
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 15
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 16
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 17
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 18
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 19
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 20
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 21
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 22
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 23
Știința Dreptului Polițienesc - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Stiinta Dreptului Politienesc.doc

Alții au mai descărcat și

Criminalitatea Informatică

I.Introducere Internetul reprezintă un mediu extrem de favorabil pentru infractori. Deplasarea criminalității informatice pe terenul Internetului...

Conceptul de Criminalitate Informatică

1. Conceptul de criminalitate informatică Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în...

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Evaziune fiscală

In doctrina este data si o definitie conform careia prin evaziune fiscala se întelege „ansamblul sustragerilor intentionate de la obligatiile...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Percepțiile cetățenilor asupra calității serviciilor oferite de poliția locală a municipiului București

În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra...

Statutul și răspunderea juridică a polițistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Structuri Institutionale cu Atributiuni de Administrare a Ordinii Publice în România

Definiţia conceptului de ordine publică Noţiunea „ordine", după unele păreri, înseamnă o stare de rânduială, o aşezare sau funcţionare a...

Principiile dreptului polițienesc

Introducere În contextul actualelor provocări cu care se confruntă societatea civilă, în plan intern şi internaţional, respectiv fenomenul...

Teorie și practică polițienescă

CAPITOLUL I STUDIU COMPARAT : EVOLUŢIA SISTEMULUI POLIŢIENESC DIN ROMÂNIA ÎN SECOLELE XX ŞI XXI 1. Noţiuni introductive Poliţia, ca dimensiune...

Ai nevoie de altceva?