Evoluționism

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 87891
Mărime: 284.25KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Skolka Marius
Curs de evolutionism predat de Secretar ştiinţific , al Universitatii Ovidius, Facultatea Stiinte naturale si stiinte agricole , Skolka Marius

Extras din curs

Evolutionism, evoluţie – definiţii, concepţii

Conceptul de evoluţie cuprinde mai multe aspecte. Definirea acestor aspecte şi înţelegerea corectă a modului în care aceste aspecte acţionează reprezintăuna din problemele esenţiale cu care se confruntă în prezent ştiinţa evoluţiei - evoluţionismul. Prezentăm mai jos câteva din definiţiile legate de evoluţie ca proces şi de diferitele sale aspecte:

Evoluţionism – ştiinţa care se ocupă de studiul organizării, originii şi evoluţiei materiei vii.

Evoluţie – procesul prin care are loc dezvoltarea formelor vii, de la cele mai simple tipuri la cele mai complexe.

Evoluţie moleculară (biochimică) – modificări treptate la nivelul molecular în organisme în decursul unei perioade de timp. Evoluţia moleculară este o consecinţă a mutaţiilor şi are drept consecinţă apariţia de gene noi şi proteine noi.

Evoluţie organică – procesul prin care apar modificări în structura genetică a unei populaţii ca răspuns la modificările mediului (adaptare).

Evoluţie convergentă – apariţia unor structuri cu aspect şi funcţii asemănătoare la organisme diferite, ca urmare a adaptării la condiţii similare de mediu.

Evoluţie divergentă – procesul de diferenţiere a unor specii pornind de la un strămoş comun ca urmare a adaptării la diferite nişe ecologice (radiaţie adaptativă).

Evoluţie corelată (coevoluţie) – dezvoltarea de adaptări complementare la două specii ca urmare a unei acţiuni de selecţie reciprocă. Este cazul speciilor care trăiesc în simbioză (plante cu flori polenizate de insecte si adaptările insectelor polenizatoare).

Evoluţia paralelă – dezvoltarea unor organisme înrudite pe căi evolutive similare, ca o consecinţă a unor presiuni de selecţie care acţionează asupra organismelor vii din diferite specii în mod similar. Fenomenul este discutabil, unii specialişti susţinând că evoluţia este fie de tip coevoluţie fie de tip radiaţie adaptativă.

Evoluţia a fost privită diferit de diferiţi cercetători în decursul timpului. Racoviţă, 1929 (neolamarckist) defineşte evoluţia în felul următor „Orice transformare continuă este evoluţie, căci nu se ţine seamă de rezultatul transformării, de finalitatea acestui fenomen”. Savage, 1963 (neodarwinist) – „...dezvoltarea unei entităţi în decursul timpului, prin succesiunea gradată a schimbărilor de la o stare simplă la una complexă”. Bogdan Stugren, 1969 – „...descendenţa speciilor, spiţelor, familiilor, tuturor grupelor naturale de microorganisme, plante şi animale din altele stinse”; Jullian Huxley, 1972 evoluţia este un „...proces natural de transformare automată şi ireversibilă, care pe parcursul său generează noul, o mai mare varietate, o organizare mai comoplexă şi eventual niveluri mai ridicate ale activităţii mentale sau psihologice şi descoperim că întreaga realitate este, în sensul perfect legitim, un singur şi amplu proces al evoluţiei”; Jablokov, Iusufov, 1971 – „Dezvoltarea istorică, ireversibilă şi în anumită măsură orientată a naturii vii, însoţită de modificarea structurii genetice a apopulaţiilor, formarea de adaptări, apariţia şi extincţia speciilor, transformări ale biocenozelor şi ale biosferi în întregul ei”.

Toţi specialiştii de mai sus s-au referit la evoluţie ca fiind un proces care acţionează la nivelul speciilor. Există însăşi o altă categorie de biologi, care privesc evoluţia exclusiv prin prisma geneticii – transformarea structurii genetice a populaţiei sub controlul selecţiei. De exemplu, T. Dobzhansky et al, 1977 evoluţia reprezintă „..o serie de transformări parţiale sau complete şi ireversibile ale compoziţiei genetice a populaţiilor, bazate în principal pe interacţiuni schimbate cu mediul lor”; Smith, 1974 propune o definiţie extrem de îngustă „.evoluţia este schimbarea genetică a populaţiilor în decursul timpului”.

Totuşi, rolul mediului în evoluţie şi modul în care materia vie răspunde nu a putut fi ignorat. In această idee, există alte definiri ale procesului evolutiv. Schmalhausen – 1965 vede evoluţia ca „modificarea legică a structurii populaţiilor, corespunzător cu modificările istorice ale corelaţiilor cu mediul extern; Wicken, 1978 priveşte evoluţia ca fiind „procesul prin care apar în timp structuri chimice şi biologice complexe..... Această tendinţă integrativă sau anamorfică a materiei vii de a se organiza în structuri cu o mereu crescândă complexitate este poate cea mai distinctivă trăsătură a procesului evolutiv; este de asemenea una din cele mai enigmatice trăsături” (în cazul său, accentul este pus pe creşterea complexităţii structurilor).

Prosser, 1986 evoluţia este „o trăsătură esenţială a vieţii organizate este adaptarea la mediu, iar esenţa evoluţiei constă în producerea diversităţii adaptative. Evoluţia este de obicei o ireversibilă creştre a organizării (accent pus pe adaptare).

Futuyma, 1980 propune una din cele mai complete definiţii: „Evoluţia biologică este schimbarea indivizilor populaţiilor de organisme care depăşeşte durata vieţii unui singur individ. In evoluţie trebuie luate în calul cinci procese, cu valoare egală: a. mutaţia; b. recombinările genetice sexuale sau parasexuale; c. selecţia – de la supravieţuirea diferenţiată a macromoleculelor, a organitelor, embrionilor, grupuri de indivizi la specii sau grupe de specii.; d. fenomene întâmplătoare – deriva genetică sau asocierea întâmplătoare dintre populaţie şi medfiu; e. izolarea reproductivă”.

Stebbins, 1988 – preluând ideile lui Futuyma, postulează că există două feluri de evoluţie, evoluţia fenetică şi cea criptică. Evoluţia fenetică se referă la „schimbările populaţiilor, schimbări care pot fi recunoscute prin compararea structurii, însuşirilor fiziologice şi/sau comportamentale” (ex. populaţia umană actualăcu media de înălţime mai mare ca în evul mediu; maimuţele din Hokkaido care au învăţat să spele alimentele în apă de mare înainte de a le consuma; midiile deadânc din Marea Neagră). Evoluţia criptică „are loc la nivelul materialului genetic şi poate fi evidenţiată numai prin compararea secvenţelor ADN, ARN sau proteinelor.

Evoluţia ca proces al speciaţiei. Evoluţia poate fi privită ca un proces de modificare a descendenţilor faţ de ascendenţi (schimbarea structurii genetice a populaţiilor). In acest proces, Darwin include originea speciilor. Speciile, reprezentate de fapt prin grupe de populaţii formate la rândul lor din indivizi iar din această cauză evoluţia nu mai poate fi privită doar ca fiind redusă la nivel pur genetic. Gould, Eldredge şi Cracraft, criticând atât aspectul reducţionist al teoriilor axate pe genetică cât şi teoria sintetică a evoluţiei care integrează modificările genetice cu transformarea, adaptarea şi selecţia naturală, au evidenţiat în mai multe lucrări apărute între 1972 şi 1985 că lumea vie este rezultatul unui proces continuu de modificări genetice care se acumulează treptat la nivel populaţional, sub controlul selecţiei şi având rol adaptativ. Specia reprezintă un segment al acestor modificări continue. Specia are o existenţă reală pe câte vreme taxonii supraspecifici nu.

In acest fel, evoluţia nu poate fi aplicată în acelaşi mod speciilor şi taxonilor supraspecifici. Evoluţia acestora din urmă nu este altceva decât rezultatul evoluţie speciilor componente. In acest fel microevoluţia – care este rezultatul fenomenelor evolutive intraspecifice – nu poate fi acelaşi lucru cu macroevoluţia – fenomene evolutive la nivel supraspecific.

Ruffie 1986 – „Evoluţia constă în apariţia de noi specii”.

Preview document

Evoluționism - Pagina 1
Evoluționism - Pagina 2
Evoluționism - Pagina 3
Evoluționism - Pagina 4
Evoluționism - Pagina 5
Evoluționism - Pagina 6
Evoluționism - Pagina 7
Evoluționism - Pagina 8
Evoluționism - Pagina 9
Evoluționism - Pagina 10
Evoluționism - Pagina 11
Evoluționism - Pagina 12
Evoluționism - Pagina 13
Evoluționism - Pagina 14
Evoluționism - Pagina 15
Evoluționism - Pagina 16
Evoluționism - Pagina 17
Evoluționism - Pagina 18
Evoluționism - Pagina 19
Evoluționism - Pagina 20
Evoluționism - Pagina 21
Evoluționism - Pagina 22
Evoluționism - Pagina 23
Evoluționism - Pagina 24
Evoluționism - Pagina 25
Evoluționism - Pagina 26
Evoluționism - Pagina 27
Evoluționism - Pagina 28
Evoluționism - Pagina 29
Evoluționism - Pagina 30
Evoluționism - Pagina 31
Evoluționism - Pagina 32
Evoluționism - Pagina 33
Evoluționism - Pagina 34
Evoluționism - Pagina 35
Evoluționism - Pagina 36
Evoluționism - Pagina 37
Evoluționism - Pagina 38
Evoluționism - Pagina 39
Evoluționism - Pagina 40
Evoluționism - Pagina 41
Evoluționism - Pagina 42
Evoluționism - Pagina 43
Evoluționism - Pagina 44
Evoluționism - Pagina 45
Evoluționism - Pagina 46
Evoluționism - Pagina 47
Evoluționism - Pagina 48
Evoluționism - Pagina 49
Evoluționism - Pagina 50
Evoluționism - Pagina 51
Evoluționism - Pagina 52
Evoluționism - Pagina 53
Evoluționism - Pagina 54
Evoluționism - Pagina 55
Evoluționism - Pagina 56
Evoluționism - Pagina 57
Evoluționism - Pagina 58
Evoluționism - Pagina 59
Evoluționism - Pagina 60
Evoluționism - Pagina 61
Evoluționism - Pagina 62
Evoluționism - Pagina 63
Evoluționism - Pagina 64
Evoluționism - Pagina 65
Evoluționism - Pagina 66
Evoluționism - Pagina 67
Evoluționism - Pagina 68
Evoluționism - Pagina 69
Evoluționism - Pagina 70
Evoluționism - Pagina 71
Evoluționism - Pagina 72
Evoluționism - Pagina 73
Evoluționism - Pagina 74
Evoluționism - Pagina 75
Evoluționism - Pagina 76
Evoluționism - Pagina 77
Evoluționism - Pagina 78
Evoluționism - Pagina 79
Evoluționism - Pagina 80
Evoluționism - Pagina 81
Evoluționism - Pagina 82
Evoluționism - Pagina 83
Evoluționism - Pagina 84
Evoluționism - Pagina 85
Evoluționism - Pagina 86
Evoluționism - Pagina 87
Evoluționism - Pagina 88
Evoluționism - Pagina 89
Evoluționism - Pagina 90
Evoluționism - Pagina 91
Evoluționism - Pagina 92
Evoluționism - Pagina 93
Evoluționism - Pagina 94
Evoluționism - Pagina 95
Evoluționism - Pagina 96
Evoluționism - Pagina 97
Evoluționism - Pagina 98
Evoluționism - Pagina 99
Evoluționism - Pagina 100
Evoluționism - Pagina 101
Evoluționism - Pagina 102
Evoluționism - Pagina 103
Evoluționism - Pagina 104
Evoluționism - Pagina 105
Evoluționism - Pagina 106
Evoluționism - Pagina 107
Evoluționism - Pagina 108
Evoluționism - Pagina 109
Evoluționism - Pagina 110
Evoluționism - Pagina 111
Evoluționism - Pagina 112
Evoluționism - Pagina 113
Evoluționism - Pagina 114
Evoluționism - Pagina 115
Evoluționism - Pagina 116
Evoluționism - Pagina 117
Evoluționism - Pagina 118
Evoluționism - Pagina 119
Evoluționism - Pagina 120
Evoluționism - Pagina 121
Evoluționism - Pagina 122
Evoluționism - Pagina 123
Evoluționism - Pagina 124
Evoluționism - Pagina 125
Evoluționism - Pagina 126
Evoluționism - Pagina 127
Evoluționism - Pagina 128
Evoluționism - Pagina 129
Evoluționism - Pagina 130
Evoluționism - Pagina 131
Evoluționism - Pagina 132
Evoluționism - Pagina 133
Evoluționism - Pagina 134
Evoluționism - Pagina 135
Evoluționism - Pagina 136
Evoluționism - Pagina 137
Evoluționism - Pagina 138
Evoluționism - Pagina 139
Evoluționism - Pagina 140
Evoluționism - Pagina 141
Evoluționism - Pagina 142
Evoluționism - Pagina 143
Evoluționism - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Evolutionism.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluționism

1. INTRODUCERE ÎN EVOLUłIONISM Conceptul de evolutie este unul dintre cele mai importante din biologia si ecologia contemporană. Nu există nici o...

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Globalizare și Regionalizare

Capitolul 1 GLOBALIZAREA – CONTINUT SI SEMNIFICATII Intensificarea globalizarii constituie trasatura fundamentala a economiei mondiale la...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOTIUNI GENERALE 1.1. Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de...

Biologie Animală

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Obiectul de studiu al biologiei animale - Animalele sunt organisme eucariote pluricelulare, cu nutriţie heterotrofă. -...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Schimbării Sociale la Nivelul Organizației care Asigură Servicii Publice

INTRODUCERE Modurile de viata si institutiile caracteristice lumii moderne sunt radical diferite, chiar si de cele din trecutul apropiat. În...

Tulburarea de Personalitate Narcisistica

1. Prezentare generala 1.1. Conceptul de personalitate Termenul de ‘personalitate’ este derivat din termenul din latina ‘persona’, folosit pentru...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Disputa dintre Știință și Religie

Acestea sunt catevai intrebari la care vom incerca sa raspundem în acest referat. Stiinta a facut OARE ! ? ca religia sa nu mai fie plauzibila ,...

Evoluționismul - contribuția lui James Frazer - Creanga de aur

Evoluţionismul este primul curent prin care antropologia se va defini ca ştiinţă socială în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea,...

Evoluționismul

Definirea antropologiei Antropologia se ocupă cu studiul ştiinţific al omului. Este o disciplină holistică din două puncte de vedere: se ocupă de...

Evoluționismul și Charles Darwin

Evolutionismul si Charles Darwin In biologie, evolutionismul reprezinta un proces complex prin care caracteristicile organismelor vii sufera...

Originea Vieții

LEGILE TERMODINAMICE SI PREDICTIA MODELULUI EVOLUTIONIST Daca modelul evolutionist este unul real care poate prevedea datele stiintifice, el...

Ai nevoie de altceva?