Gestionarea Deșeurilor Industriale

Curs
6.2/10 (9 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 350 în total
Cuvinte : 116584
Mărime: 11.43MB (arhivat)
Publicat de: Teodor Buta
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moşneguţu Emilian Florin

Cuprins

 1. Capitolul 1 Deşeuri industriale categorii de deşeuri, noţiuni, definiţii
 2. 1.1. Generalităţi
 3. 1.2. Gestionarea deşeurilor în lume
 4. 1.3. Gestionarea deşeurilor în romania
 5. 1.4. Evaluarea nivelului resurselor destinate protecţiei mediului
 6. 1.5. Cadrul legislativ
 7. 1.5.1. Cerinţele Agendei 21 (Dezvoltarea Durabila) cu privire la gestionarea
 8. deşeurilor
 9. 1.5.2. Strategia protecţiei mediului
 10. 1.5.3. Situaţia existentă în domeniul gestionării deşeurilor
 11. 1.6. Principii şi obiective strategice privind gestionarea deşeurilor în românia
 12. 1.6.1. Instrumente pentru realizarea obiectivelor strategice
 13. 1.6.2. Factori implicaţi
 14. Capitolul 2 Surse de poluare
 15. 2.1. Surse de poluare
 16. 2.2. Natura şi originea deşeurilor industriale
 17. 2.2.1. Reziduuri industriale în turnătorie
 18. 2.2.2. Deşeuri industriale rezultate la forjare
 19. 2.2.4. Deşeuri industriale din secţiile de construcţie a şasiului şi caroserie de
 20. autovehicule
 21. 2.2.6. Deşeuri industriale rezultate într-o vopsitorie pentru caroserii auto
 22. 2.2.7. Deşeurile industriale într-un atelier de tapiţerie
 23. Capitolul 3. Deşeuri industriale
 24. 3.1. Înscrierea/clasificarea deşeurilor
 25. 3.2. Catalogul tipurilor de deşeuri valabil in comunitatea europeană
 26. 3.3. Definirea deşeurilor în România
 27. 3.4. Directiva privind deşeurile periculoase (91/689/cee)
 28. 3.5. Deşeuri periculoase conform Ordonanţei de Urgentă nr. 78/2000 (legea
 29. 426/2001)
 30. 3.6. Nomenclatorul deşeurilor industriale
 31. Capitolul 4. Deşeuri solide
 32. 4.1. Deşeuri feroase
 33. 4.1.1. Materialele feroase de la sectorul furnale
 34. 4.1.2. Materiale feroase de la sectorul oţelărie
 35. 4.1.3. Materiale feroase de la sectorul de laminare
 36. 4.1.4. Materiale feroase de la sectorul forjă
 37. 4.1.5. Materiale feroase din industria prelucrătoare
 38. 4.1.6. Materiale feroase din alte ramuri industriale
 39. 4.1.7. Materiale feroase vechi rezultate în afara proceselor tehnologice
 40. 4.2. Deşeuri neferoase
 41. 4.2.1. Terminologia deşeurilor neferoase
 42. 4.3. Deşeuri nemetalice
 43. 4.3.1. Hârtia
 44. 4.3.2. Spărturilor din sticlă
 45. 4.3.3. Masele plastice
 46. 4.3.4. Materiale textile
 47. 4.3.5. Cauciuc
 48. Capitolul 5. Colectarea şi recuperarea reziduurilor solide
 49. 5.1. COLECTAREA REZIDUURILOR
 50. 5.1.1. Recipiente
 51. 5.1.2. Sisteme de colectare
 52. 5.1.2.1. Metode de colectare
 53. 5.1.2.2. Moduri de colectare
 54. 5.1.2.3. Proceduri de colectare
 55. 5.2. UMPLEREA AUTOVEHICULELOR DE COLECTARE
 56. 5.2.1. Instalaţia de umplere a vehiculelor de colectare
 57. 5.2.2. Sistem de comprimare în autovehiculele de colectare •
 58. 5.3. TRANSPORTUL DEŞEURILOR
 59. 5.3.1. Sisteme de transport
 60. 5.4. Distanţa până la locul de procesare sau de eliminare finală.
 61. 5.4.1. Consideraţii sanitare şi de mediu privind transferul deşeurilor
 62. 5.4.2. Calculul capacităţii de transport
 63. 5.5. Colectarea şi recuperarea deşeurilor solide
 64. 5.5.1. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile feroase prăfoase
 65. 5.5.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile feroase sub formă de
 66. bucăţi
 67. 5.5.3. Colectarea şi recuperarea aşchiilor metalice
 68. 5.5.4. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile provenite din casarea
 69. autovehiculelor
 70. 5.5.5. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile feroase
 71. 5.5.6. Colectarea şi recuperarea materialelor metalelor neferoase
 72. 5.5.6.1. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din cupru şi aliaje de
 73. cupru
 74. 5.5.6.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din aluminiu
 75. 5.5.6.3. Colectarea şi recuperarea materialelor din zinc şi aliajelor de zinc
 76. 5.5.6.4. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din plumb şi din
 77. aliaje de plumb
 78. 5.5.7. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile nemetalice
 79. 5.5.7.1. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din hârtie
 80. 5.5.7.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din sticlă
 81. 5.5.7.2. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din mase plastic
 82. 5.5.7.3. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din materiale textile

Extras din curs

DEŞEURI INDUSTRIALE

CATEGORII DE DEŞEURI, NOŢIUNI, DEFINIŢII

1.1. GENERALITĂŢI

În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 426/2001: ca fiind orice substanţă, un material sau obiect apărut în urma unui

proces biologic (defecaţie, excreţie, respiraţie, căderea frunzelor etc.) sau tehnologic

(fabricarea unor piese, prepararea cimentului, a negrului de fum, spălarea cărbunilor etc.),

care prin el însuşi, fără a fi supus unei transformări, nu mai poate fi utilizat ca atare.

Sursele de poluare specifice sunt cele industriale, activităţile menajere,

mijloacele de transport auto, etc

Deşeurile, de orice fel, rezultate din multiple activităţi umane, constituie o

problemă de o deosebită actualitate, atât datorită creşterii continue a cantităţii şi varietăţii

acestora, cât şi datorită importanţei cantităţii de materii prime nefolosite ce pot fi

recuperate şi reintroduse în circuitul economic.

Dezvoltarea urbanistică şi teritorială a oraşelor şi creşterea nivelului de trai

antrenează producerea unei cantităţi tot mai mari de deşeuri menajere, stradale şi

industriale. Efectele dăunătoare ale deşeurilor constau în:

- răspândirea de infecţii prin agenţi patogeni;

- înmulţirea unor insecte şi rozătoare (răspândirea unor maladii);

- poluarea solului, apelor de suprafaţă şi subterane, atmosferei;

- aspectul inestetic al mediului.1

Până în prezent, acelaşi obiectiv este prezentat sub diverse denumiri, cum ar fi:

deşeuri solide urbane şi industriale, deşeuri organice sau anorganice, deşeuri menajere,

stradale şi industriale, rebuturi, refuzuri, gunoi menajer şi stradal etc.2

În domeniul industrial apar trei noţiuni: deşeuri, rebuturi şi reziduuri, care se

definesc astfel:

1 Bularda Gheorghe, Bularda Doru-Cristian şi Catrinescu Theodor – Reziduuri menajere, stradale şi

industriale. Colectarea, depozitarea şi valorificarea materialelor refolosibile, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992,

ISBN 973-31-0418-3 ; pag 9

2 Bularda Gheorghe, Bularda Doru-Cristian şi Catrinescu Theodor – Reziduuri menajere, stradale şi

industriale. Colectarea, depozitarea şi valorificarea materialelor refolosibile, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992,

ISBN 973-31-0418-3 ; pag 11

2

- deşeuri: material sau obiect care prin el însuşi, fără a fi supus unei

transformări, nu mai poate fi utilizat. După destinaţie, deşeurile se pot

structura la rândul lor în două subgrupe:

- recuperabile;

- irecuperabile,

iar după origine pot fi grupate, de asemenea în două subgrupe:

- rebut: o maşină, un utilaj sau un produs care nu mai poate fi

folosit direct. Produsele, la rândul lor, la faza de control

tehnic se separă în produse bune pentru folosinţă şi rebuturi

care nu mai pot fi folosite direct.

- reziduuri: materii prime, materiale sau produse care sunt

respinse în cursul unei fabricaţii sau a unor activităţi umane

(menaj, comerţ etc.). La rândul lor reziduurilor pot fi:

- specifice: sunt deşeuri caracteristice unei anume

prelucrări, ca exemplu: aşchiile de metal şi lichidul de

răcire pentru atelierele mecanice, nisipul şi bavurile

pentru turnătorii etc.;

- curente: sunt deşeurile caracteristice în mod net unei

producţii: hârtiile, ambalajele, cauciucurile, plasticul,

sticla şi altele care se găsesc în mod curent în diferite

industrii dar nu sunt specifice cu natura acestora.3

Deşeurile pot fi:

a) Din punct de vedere al originii şi al administrării (tabelul 1.1.):

I. deşeuri urbane;

II. deşeuri industriale;

b) Funcţie de natura şi locul de producere, deşeuri pot fi clasificate ca în tabelul

1.1.

c) După durata (timpul) de producere, deşeuri se regăsesc într-un triplu flux:

I. de scurtă durată, adică în momentul în care se consumă sau prelucrează

materia, şi aici intră deşeurile menajere de fiecare zi şi deşeurile industriale

pentru producţie sau pentru comercializare;

II. de durată medie, provenite din obiectele uzate de uz personal sau

gospodăresc;

III. de lungă durată, care apar în momentul când se elimină, degradează

materialul.

d) Funcţie de gradul de descompunere:

I. biodegradabile, care sunt descompuse de bacterii aerobe şi anaerobe;

Preview document

Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 1
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 2
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 3
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 4
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 5
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 6
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 7
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 8
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 9
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 10
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 11
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 12
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 13
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 14
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 15
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 16
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 17
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 18
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 19
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 20
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 21
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 22
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 23
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 24
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 25
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 26
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 27
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 28
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 29
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 30
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 31
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 32
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 33
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 34
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 35
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 36
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 37
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 38
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 39
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 40
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 41
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 42
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 43
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 44
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 45
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 46
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 47
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 48
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 49
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 50
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 51
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 52
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 53
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 54
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 55
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 56
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 57
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 58
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 59
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 60
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 61
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 62
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 63
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 64
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 65
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 66
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 67
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 68
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 69
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 70
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 71
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 72
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 73
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 74
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 75
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 76
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 77
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 78
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 79
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 80
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 81
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 82
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 83
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 84
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 85
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 86
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 87
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 88
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 89
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 90
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 91
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 92
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 93
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 94
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 95
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 96
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 97
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 98
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 99
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 100
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 101
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 102
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 103
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 104
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 105
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 106
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 107
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 108
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 109
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 110
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 111
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 112
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 113
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 114
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 115
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 116
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 117
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 118
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 119
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 120
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 121
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 122
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 123
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 124
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 125
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 126
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 127
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 128
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 129
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 130
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 131
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 132
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 133
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 134
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 135
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 136
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 137
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 138
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 139
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 140
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 141
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 142
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 143
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 144
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 145
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 146
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 147
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 148
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 149
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 150
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 151
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 152
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 153
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 154
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 155
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 156
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 157
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 158
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 159
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 160
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 161
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 162
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 163
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 164
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 165
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 166
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 167
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 168
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 169
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 170
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 171
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 172
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 173
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 174
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 175
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 176
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 177
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 178
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 179
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 180
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 181
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 182
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 183
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 184
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 185
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 186
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 187
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 188
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 189
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 190
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 191
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 192
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 193
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 194
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 195
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 196
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 197
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 198
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 199
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 200
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 201
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 202
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 203
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 204
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 205
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 206
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 207
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 208
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 209
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 210
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 211
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 212
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 213
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 214
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 215
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 216
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 217
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 218
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 219
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 220
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 221
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 222
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 223
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 224
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 225
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 226
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 227
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 228
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 229
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 230
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 231
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 232
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 233
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 234
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 235
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 236
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 237
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 238
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 239
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 240
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 241
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 242
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 243
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 244
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 245
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 246
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 247
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 248
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 249
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 250
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 251
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 252
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 253
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 254
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 255
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 256
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 257
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 258
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 259
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 260
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 261
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 262
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 263
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 264
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 265
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 266
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 267
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 268
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 269
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 270
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 271
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 272
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 273
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 274
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 275
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 276
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 277
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 278
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 279
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 280
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 281
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 282
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 283
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 284
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 285
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 286
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 287
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 288
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 289
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 290
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 291
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 292
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 293
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 294
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 295
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 296
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 297
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 298
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 299
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 300
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 301
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 302
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 303
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 304
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 305
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 306
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 307
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 308
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 309
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 310
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 311
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 312
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 313
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 314
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 315
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 316
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 317
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 318
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 319
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 320
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 321
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 322
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 323
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 324
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 325
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 326
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 327
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 328
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 329
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 330
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 331
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 332
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 333
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 334
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 335
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 336
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 337
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 338
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 339
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 340
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 341
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 342
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 343
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 344
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 345
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 346
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 347
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 348
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 349
Gestionarea Deșeurilor Industriale - Pagina 350

Conținut arhivă zip

 • Gestionarea Deseurilor Industriale.pdf

Alții au mai descărcat și

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Deșeuri Periculoase

Capitolul I Definiţia şi clasificarea deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Reciclarea deșeurilor din industria alimentară

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Poluarea Mediului

PROTECTIA MEDIULUI IN CONCEPTIA DEZVOLTARII DURABILE 1. Mediul ca sistem: trasaturi si functii 2. Ecosisteme – echilibrul acestora. 3....

Metode și tehnologie de gestionare a deșeurilor

Metode de tratare termica Prin procedeele termice din cadrul tratarii deseurilor se numara incinerarea deseurilor, piroliza deseurilor,...

Gestiunea deșeurilor periculoase

ARGUMENT Printre problemele care solicită o atenție deosebită, prin implicațiile majore asupra mediului înconjurător și, implicit, asupra...

Tehnologii de tratare și valorificare a deșeurilor de tip PET

Deseul este un produs al activitatii antropice aflate sub orice forma. De asemenea, deseul este o caracteristica inevitabila a unei societati...

Indicatori de Calitate ai Mediului

ARGUMENT Am pornit de la notiunea de calitate si am incercat sa prezint atat aspectele negative cat si pe cele pozitive cu privire la cunoastea...

Te-ar putea interesa și

Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava

INTRODUCERE Problemele legate de mediul înconjurător au ajuns din inconştienţa unora să afecteze întreaga umanitate. De aceea una din provocările...

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător

Introducere Sistemul economiei de piață și stilul de viață tind să ceeze un mediu omogen, tradițiile culturale strict legate de resursele locale...

Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor

INTRODUCERE Până la consumatorul individual sau colectiv, alimentele parcurg un circuit complex, atât ca posibilităţi de insalubrizare, cât şi ca...

Studiu privind valorificarea zgurilor din siderurgie

REZUMAT Zgura este principalul subprodus pentru metalurgia feroasă, iar utilizarea ei aduce cele mai importante beneficii economice și ecologice....

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Ai nevoie de altceva?