Banca Mondială

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 14 în total
Mărime: 42.10KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Timiș
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Probleme principale
 2. Istoric. Organizare. Structură financiară
 3. Misiunea Băncii Mondiale
 4. Resursele Băncii Mondiale
 5. Activitatea Băncii Mondiale
 6. Strategia Băncii Mondiale
 7. Produsele şi serviciile Băncii Mondiale
 8. Proiectele şi împrumuturile Băncii Mondiale
 9. Instituţiile Grupului Băncii Mondiale
 10. Corporaţia Financiară Internaţională
 11. Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională
 12. Relaţia României cu Banca Mondială
 13. Organizarere. Structură financiară

Extras din curs

Banca Mondială este o Instituţie Financiară Internaţională destinată să promoveze dezvoltarea economică a ţărilor membre şi mai ales a ţărilor în curs de dezvoltare prin ajutorul său financiar şi tehnic. Ea fost creată la 1 iulie 1944 printr-o conferinţă a 44 de guverne, la Bretton Woods, New Hampshire. Acum are sediul la Washington şi deţine mai mult de 100 de birouri regionale. Numără 184 de ţări membre şi, ca personal, în jur de 10.000 de angajaţi.

De reţinut: Grupul Băncii Mondiale este compus din: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)• Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID)• Societatea Financiară Internaţională (SFI)• Agenţia Multilaterală de Garanţie a Investiţiilor (AMGI)• Centrul Internaţional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investiţiile (CIRDI)Grupul Băncii Mondiale este una dintre principalele surse de ajutor pentru dezvoltare. Banca Mondială, care a furnizat ţarilor cliente 17,3 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi în timpul exerciţiului 2001, este acum prezentă în mai mult de 100 de ţări în dezvoltare pe carele finanţează, dar cărora le dă şi idei cu scopul de a le ajuta să-şi amelioreze nivelul de viaţă şi să înlăture cele mai mari rele ale sărăciei. în colaborare cu organisme publice, cu organizaţii neguvernamentale şi cu sectorul privat, ea formulează strategii pentru ajutorarea fiecărui client al său. Prin intermediul reprezentanţelor în străinătate, Banca pune în funcţiune programele sale pe ţări.

Banca Mondială deţine mai mult de 180 de state membre ale căror opinii şi interese sunt reprezentate de un Consiliu al guvernatorilor şi de un Consiliu al administratorilor, cu sediile la Washington. Ţările membre au rol de acţionari care deţin puterea de decizie ultimă în sânul Băncii Mondiale.

Banca îşi utilizează resursele financiare, agenţii înalt calificaţi şi suma importantă a cunoştinţelor sale pentru a ajuta fiecare ţară în curs de dezvoltare să intre pe calea unei creşteri stabile, durabile şi echitabile. Ea centrează esenţialul acţiunii sale pe ajutorul ce trebuie acordat populaţiilor cel mai sărăcite şi cel mai defavorizate, dar, pentru toţi clienţii săi, pune accentul pe necesitatea:

-de a investi în resursa umană, în mod particular finanţând servicii de sănătate şi de educaţie de bază;

-de a centra eforturile pe dezvoltarea socială, pe incluziune, pe guvernare, şi de a întări capacitatea Statului să înfiinţeze, într-un mod eficace şi transparent, servicii de calitate;

-de a proteja mediul înconjurător;

-de a susţine şi de a încuraja dezvoltarea întreprinderilor private;

-de a promova reforme pentru a instaura un mediu macroeconomic stabil care să permită facilitarea investiţiei şi a planificării pe termen lung.

Cu împrumuturile acordate, cu consiliile sale şi cu asistenţa sa tehnică, Banca Mondială susţine un ansamblu vast de programe concepute pentru a face să dea înapoi sărăcia şi pentru a ameliora nivelul de trai în ţările în curs de dezvoltare

Lupta împotriva sărăciei în lume consistă în a face în aşa fel încât locuitorii tuturor ţărilor de pe planetă să aibă o şansă să-şi amelioreze condiţiile de existenţă şi pe cele ale copiilor lor. în cursul generaţiei trecute a fost adus progres pe frontul sărăciei şi al nivelului de trai mai mult decât în orice altă perioadă a istoriei. In ţările în curs de dezvoltare:

-durata medie de viaţă a trecut de 55 la 65 de ani;

-numărul de adulţi alfabetizaţi s-a dublat;

-sunt 681 de milioane de copii şcolarizaţi în ciclul primar, faţă de 411 milioane înainte;

-mortalitatea infantilă a scăzut cu 50%.

Cu toţi aceşti paşi înainte, problemele de dezvoltare rămân enorme. Din cele 4,7 miliarde de locuitori ai celor 100 de ţări cliente ale Băncii Mondiale:

-3 miliarde trăiesc cu mai puţin de doi dolari pe zi şi 1,3 miliarde cu mai puţin de un dolar;

-aproape trei milioane de copii din ţările în curs de dezvoltare fiecare an de boli împotriva cărora nu există nici un vaccin;

-113 milioane de copii nu sunt şcolarizaţi;

-1,5 miliarde de persoane nu au apă potabilă.

Banca nu va putea să-şi atingă obiectivele propuse decât formula bune strategii de luptă împotriva sărăciei şi centrându-şi activităţile de împrumut asupra sărăciei. Programele Băncii consideră ca prioritate dezvoltarea socială şi umană durabilă şi sprijinirea gestiunii economice şi pun din ce in ţ mai mult accentul pe incluziune, pe gestiunea afacerilor publice şi sprijinirea instituţiilor.

Banca ajută ţările şi la întrunirea condiţiilor esenţiale pentru a atrage şi a reţine investiţiile private. Cu asistenţa furnizată sub formă de împrumuturi şi de sfaturi din partea băncii, ţările au început reforme pentru restructurară economiei lor şi pentru întărirea sistemului lor bancar. Ele investesc in resursele umane, precum şi în protecţia mediului înconjurător, ceea ce măreşte forţa lor de atracţie asupra investitorilor şi sporeşte productivitatea investiţiilor private.

In afara Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare şi a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), care acordă împrumuturi şi un ajutor pentru dezvoltarea ţărilor cu venit intermediar şi a ţărilor sărace având o cotă bună de credit, Grupul Băncii Mondiale conţine trei alte instituţii:

Societatea Financiară Internaţională (SFI)

SFI este destinată să promoveze investiţiile private străine şi interne în ţările membre în dezvoltare. Operaţiunile sale de investiţii şi serviciile sale de sfătuire sunt concepute pentru a reduce sărăcia şi pentru a ameliora condiţiile de trai ale populaţiilor într-un mod responsabil pe planul mediului înconjurător şi social. Lucrările sale fac să conducă activităţi în sectoarele şi ţările care prezintă riscul cel mai ridicat. SFI joacă un rol de investitor, dar şi de intermediar imparţial, asigurându-se că interesele diferitelor părţi la o tranzacţie sunt bine luate în calcul, liniştind investitorii străini, partenerii locali, ceilalţi creanţieri şi autorităţile. SFI furnizează sfaturi întreprinderilor private căutând să se implanteze pe pieţe noi şi guvernelor, străduindu-se să instaureze un cadru nou mai propice afacerilor, în scopul de a crea pieţe de capitaluri eficace şi stabile, sau să privatizeze întreprinderile de stat nerentabile.

Agenţia Multilaterală de Garanţie a Investiţiilor (AMGI)

Investiţia străină directă este un veritabil motor al creşterii economiilor emergente, AMGI are ca sarcină să promoveze investiţia străină directă oferind o asigurare împotriva riscului politie (garanţii) investitorilor şi creditorilor şi furnizând competenţe şi resurse pentru a ajuta economiile emergente să atragă şi să reţină investitorii. Proiectele sprijinite de AMGI au, de obicei, numeroase efecte benefice asupra ţării-gazdă, de exemplu creând locuri de muncă pentru mâna de lucru locală, devenind investiţii durabile în perfecţionarea competenţelor şi a pregătirii angajaţilor şi susţinând în general ansamblul economiei naţionale graţie resurselor pe care le aduc sub formă de intrări fiscale şi de sume încasate în devize emanând din exporturi.

Conținut arhivă zip

 • Banca Mondiala.ppt

Alții au mai descărcat și

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

Banca Mondială

INTRODUCERE In aceasta lucrare am prezentat Banca Modiala cu structura, functiile si programele ei, unde tara noasta a devenit membra din anul...

ING Bank

ING - Group, unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume este prezent in 64 de tari, avand peste 100000 de angajati. ING – Bank...

Fondul Monetar Internațional

FONDUL MONETAR – instituţie importantă de cooperare monetară internaţională 1.1. Organizarea Fondului Monetar Internaţional Fondul Monetar...

Conceptul de consultanță

Conceptul de consultanţă Termenul de consultanţă provine de la latinescul „consultare“, din care a derivat în franceză termenul de „consulter“,...

Cursuri Economie

Curs 1 INTEGRAREA ECONOMICĂ Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi...

Instituții Bancare Internaționale

Fondul Monetar International este o agentie specializata care are ca scop promovarea sigurantei economice la nivel mondial. A fost fondat în iulie...

Fondul Monetar Internațional

1. Contextul internațional în care a fost creat Fondul Monetar Internațional MOTTO: Scopul nostru este să reducem sărăcia și să îmbunătățim...

Te-ar putea interesa și

Banca Mondială și Proiectul Economiei Bazată pe Cunoaștere

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze structura Economiei bazată pe cunoştere şi rolul Băncii Modiale în dezvoltarea unei societăţi...

Grupul băncii mondiale și operațiunile sale în România

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

Banca Mondială

INTRODUCERE In aceasta lucrare am prezentat Banca Modiala cu structura, functiile si programele ei, unde tara noasta a devenit membra din anul...

Analiza Proiectelor Finanțate de Banca Mondială în România

CAPITOLUL 1. BANCA MONDIALĂ 1.1. Concept şi structură Banca Mondială a fost înfiinţată la 1 iulie 1944 în urma conferinţei de la Bretton Woods...

Surse de finanțare a investițiilor - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional

CAPITOLUL I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării...

Analiza Proiectelor Finanțate de Banca Mondială în România în Perioada 1990-2013

Capitolul 1: Banca Mondială 1.1. Structura Băncii Mondiale Înființată pe 1 iulie 1944 ca urmare a conferinței de la Bretton Woods, Banca Mondială...

Referat Banca Mondială

1. Introducere Banca Mondială reprezintă o sursă vitală de asistenţă financiară şi tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare la nivel mondial....

Ai nevoie de altceva?